f
 


Giới thiệu nhân vật Tử Hào trong game HKGH

Thông tin chung 

Đặc Điểm: Tử Hào - một lớp nhân vật đặc biệt của Hiệp Khách Giang Hồ. Với sức tấn công vượt trội và khả năng tối đa hóa uy lực võ công giúp gia tăng sức mạnh chiến đấu, Tử Hào được mệnh danh là đại kỳ tài của Tà Phái.

Bảo Bối: Tương tự như Thương Khách, Tử Hào sử dụng vũ khí là thương với tên gọi Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo - một trong Bát Đại Kỳ Bảo sở hữu sức mạnh to lớn.

Giới thiệu nhân vật Tử Hào trong game HKGH

Danh Hiệu: Sau khi gia nhập thế lực, sau mỗi giai đoạn thăng cấp nhân vật, Tử Hào sẽ có được những danh hiệu như sau:

Thăng Cấp

Thăng Cấp Chính
Tân Thủ Thương Khách Thương Khách
Thăng cấp lần 1 Thương Hào Thương Hào
Thăng cấp lần 2 Huyền Vũ Thương Quỷ Thương
Thăng cấp lần 3 Anh Hùng Thương Diễn Ma Thương
Thăng cấp lần 4 Bá Vương Thương Địa Ngục Thương
Thăng cấp lần 5 Ngũ Tinh Thần Thương Truy Hồn Quỷ Thương
Thăng cấp lần 6 Thăng Thiên 1 Thăng Thiên 1
Thăng cấp lần 7 Thăng Thiên 2 Thăng Thiên 2
Thăng cấp lần 8 Thăng Thiên 3 Thăng Thiên 3
Thăng cấp lần 9 Thăng Thiên 4 Thăng Thiên 4

Hình Dáng: Hình dáng nhân vật Tử Hào giữa Chính Phái và Tà Phái, giữa các lần thăng cấp không thay đổi nhiều. Màu đặc trưng là màu đỏ mang khí chất Sát Phạt:

Giới thiệu nhân vật Tử Hào trong game HKGH

Giới thiệu nhân vật Tử Hào trong game HKGH

Khí Công

Tử Hào sở hữu khí công cơ bản của Thương Khách và khả năng phát huy Ngũ Tinh Giáo

Giới thiệu nhân vật Tử Hào trong game HKGH

Kỹ Năng

Tử Hào sở hữu Kỹ năng (đặc biệt) chủ động về phạm vi tấn công

Giới thiệu nhân vật Tử Hào trong game HKGH

 Xem tiếp: Giới Thiệu Vũ Khí Của Tử hào Game HKGH