f
 


Giới Thiệu Y Phục của Thương Khách

Giới Thiệu Y Phục của Thương Khách

Y phục của thương khách có sự thay đổi lớn về kiểu dáng cũng như màu sắc, đừng nhìn vào hình ảnh thương khách ban đầu bởi vì, bạn sẽ bị mê mẩn với hình ảnh thương chính, tà đẳng cấp cao!

Y Phục của Thương Khách HKGH

Chính Phái

Y Phục Chính Phái Thương Khách HKGH

Tà Phái

Y Phục Tà Phái Thương Khách HKGHXem tiếp: Giới Thiệu Trang Sức Của Thương Khách Trong HKGH