f
 


Giới Thiệu Vũ Khí của Thương Khách

VŨ KHÍ DÀNH CHO THƯƠNG KHÁCH
 

Linh hoạt, uyển chuyển và dễ sử dụng (dễ phát, dễ thu) cộng với uy lực lớn, hiểm, tiện cho cả việc tấn công và phòng thủ - Thương là vũ khí chuyên dụng của Thương Khách.

• Đặc điểm

- Nhận được khi tạo nhân vật và tham gia một số tính năng trong Hiệp Khách.

- Có thể mua bán / trao đổi / vứt bỏ / cất kho.

- Có thể Cường hóa và Hợp thành.

- Nếu nâng cấp thất bại, vũ khí sẽ biến mất.

• Tổng hợp các loại Thương dành cho Thương Khách:

Vũ Khí Thương khách HKGHXem tiếp: Giới Thiệu Bộ Thủ Của Thương Khách Trong HKGH