f
 


Y Phục của Thích Khách

Thích khách - lớp nhân vật có hành tung bí ẩn luôn xuất hiện cùng chiếc khăn bịt mặt càng làm tăng thêm sự quyến rũ và hấp dẫn qua từng giai đoạn:

Y Phục Thích Khách HKGH

Chính Phái

Y Phục Chính Phái Thích Khách HKGH

Tà Phái

Y Phục Tà Phái Thích Khách HKGHXem tiếp: Giới Thiệu Trang Sức Dành Cho Thích Khách Game HKGH