f
 


Giới thiệu nhân vật Mai Liễu Chân trong game HKGH

Thông tin chung

Đặc Điểm : Một lớp nhân vật đặc trưng cho khí lực mạnh mẽ với lá chắn bảo hộ cực kỳ uy lực với khả năng biến hoá tuyệt vời.

Bảo Bối : Mai Liễu Chân sử dụng cung và tiễn như cung thủ, đặc biệt sở hữu 1 trong Bát đại kỳ bảo - Huyền Vũ Phá Thiên Cung. Sức mạnh to lớn của Mai Liễu Chân phần lớn là do khí lực từ Huyền Vũ Phá Thiên Cung.

Giới thiệu nhân vật Mai Liễu Chân trong game HKGH

Danh Hiệu : Khi gia nhập thế lực, sau mỗi giai đoạn khi thăng cấp nhân vật, Mai Liễu Chân sẽ có được những danh hiệu như sau 

Giới thiệu nhân vật Mai Liễu Chân trong game HKGH

Hình Dáng : Hình dáng Mai Liễu Chân thay đổi không nhiều, chủ yếu là các trang bị và vũ khí. Đặc trưng màu đỏ mạnh mẽ.

Giới thiệu nhân vật Mai Liễu Chân trong game HKGH

Các khí công riêng của nhân vật Mai Liễu Chân

Giới thiệu nhân vật Mai Liễu Chân trong game HKGH

Các kỹ năng Mai Liễu Chân đều dùng chung cho Chính và Tà

Giới thiệu nhân vật Mai Liễu Chân trong game HKGH

Giới thiệu nhân vật Mai Liễu Chân trong game HKGH​​​​​​​Xem tiếp: Giới Thiệu Vũ Khí Của Mai Liễu Chân Game HKGH