f
 


Vũ Khí Dành Cho Kiếm Khách

VŨ KHÍ DÀNH CHO KIẾM KHÁCH


Kiếm - vũ khi thanh mảnh, linh hoạt nhưng không mất đi khả năng nguy hiểm với các chiêu thức trí mạng. Kiếm vẫn là lựa chọn hàng đầu của các Kiếm Khách Hiệp Khách.

• Đặc điểm

- Nhận được khi tạo nhân vật và tham gia một số tính năng trong Hiệp Khách.

- Có thể mua bán / trao đổi / vứt bỏ / cất kho.

- Có thể Cường hóa và Hợp thành.

- Nếu nâng cấp thất bại, vũ khí sẽ biến mất.

• Các loại Kiếm dành cho Kiếm Khách

Giới Thiệu Vũ Khí Dành Cho Kiếm Khách Game HKGHXem tiếp: Giới Thiệu Bộ Thủ Dành Cho Kiếm Khách Game HKGH