f
 


Y Phục Dành Cho Kiếm Khách

Trang phục của kiếm chính với màu xanh làm chủ đạo tạo cho kiếm chính một nét đẹp trong sáng và lung linh: Nam nho nhã, nữ thanh thoát. Trong khi đó, với màu đỏ sậm làm chủ đạo, kiếm tà sở hữu một nét bí ẩn, lạnh lùng nhưng ấn tượng

Y Phục Kiếm Khách HKGH

Chính Phái

Y Phục Chính Phái Kiếm Khách HKGH

Tà Phái

Y PhụcTà Phái Kiếm Khách HKGHXem tiếp: Giới Thiệu Trang Sức Dành Cho Kiếm Khách Game HKGH