f
 


Hỏa Long Thạch Của Hàn Bảo Quân

1. Giới thiệu về Hỏa Long Thạch

- Hỏa Long Thạch - vật phẩm dùng để chuyển đổi các dòng hợp thành cho vũ khí dành riêng cho 2 nhân vật Đàm Hoa Liên và Hàn Bảo Quân
 - Vũ khí có thể sử dụng Hỏa Long Thạch : Hỏa Long Đao & Phục Ma Hoa Linh Kiếm
 - Vật phẩm được bán tại Shop NPC Đao Kiếm Tiếu của Huyền Bột Phái
- Hỏa Long Thạch sử dụng cho tất cả các loại ngọc (thường, cao cấp), thay đổi các chỉ số khác nhau (từ thấp đến cao)

  •  Thay mới dòng hợp thành đã có bằng dòng thuộc tính cao hơn
  •  Thay mới cho dòng hợp thành đang có thuộc tính cao nhất nếu thuộc tính sẽ thay đổi là cao hơn

2. Cách sử dụng Hỏa Long Thạch

- Đứng gần NPC Đao Kiếm Tiếu.
 - Nhấp phải chuột vào Hỏa Long Thạch, hiển thị bảng thông tin hợp thành.
 - Đặt vũ khí và ngọc cần thay thế vào vị trí
 - Nhập "Đồng Ý"

3. Lưu ý 

- Thay đổi dòng hợp thành theo thứ tự từ trên xuống dưới.
 - Mỗi lần sử dụng Hỏa Long Thạch chỉ thay đổi 1 dòng hợp thành của vũ khí
 - Tỉ lệ sử dụng Hỏa Long Thạch không phải là 100% thành công, tức là sẽ có tỉ lệ thất bại.
 - Khi thất bại chỉ bị mất Hỏa Long Thạch và ngọc, không ảnh hưởng đến vật phẩm.Xem tiếp: Giới thiệu nhân vật Đàm Hoa Liên trong game HKGH