f
 


Giới Thiệu Y Phục của Đao Khách

Giới Thiệu Y Phục của Đao Khách

Ngoại hình dũng mãnh và biến đổi khá lớn qua từng giai đoạn, Đao khách có thể khiến các bạn mê mẩn với nét oai phong của chàng đao tà, hay sự thâm trầm của nữ đao chính.

Y Phuc Của Đao Khách HKGH

Chính Phái

Y Phuc Chính Phái Của Đao Khách HKGH

Tà Phái 

Y Phuc Tà Phái Của Đao Khách HKGHXem tiếp: Giới Thiệu Trang Sức của Đao Khách Trong HKGH