f
 


Giới Thiệu Vũ Khí của Đao Khách

Giới Thiệu Vũ Khí của Đao Khách

Đao Khách luôn thích các loại vũ khí to nặng để tạo nên các chiêu thức mạnh mẽ, dứt khoát.  Tên gọi chung dành cho Vũ khí của Đao Khách là Đao. Đao càng nặng thì càng có sức mạnh kinh người. Tuy nhiên, ưu điểm cũng là nhược điểm, nhóm Vũ khí dành cho Đao Khách thường kém linh hoạt và nhanh so với Vũ khí của các nhóm nhân vật khác.

• Đặc điểm

- Nhận được khi tạo nhân vật và tham gia một số tính năng trong Hiệp Khách.
- Có thể mua bán / trao đổi / vứt bỏ / cất kho.
- Có thể Cường hóa và Hợp thành.
- Nếu nâng cấp thất bại, vũ khí sẽ biến mất.

• Danh sách các loại Đao

Vũ Khí của Đao Khách Trong HKGHXem tiếp: Giới Thiệu Bộ Thủ của Đao Khách Trong HKGH