f
 


Giới thiệu nhân vật Đại Phu trong game HKGH

Đặc điểm : Là một pháp sư ma thuật, thể lực và công lực đều thấp nhưng lại có khả năng trị thương và sát thương từ xa. Yếu hơn các trường phái khác khi đối kháng trực tiếp nhưng bạn lại chính là yếu tố quyết định thắng lợi của môn phái trong những cuộc chiến lớn.

Bảo Bối : Hàn Ngọc Thần Trượng - bảo vật này là vật truyền đời của các sát tinh Đông Lãnh. Nó là bảo vật được thờ, có khả năng hồi phục sinh lực, chữa thương cho người khác

Giới thiệu nhân vật Đại Phu trong game HKGH

Danh Hiệu : khi gia nhập thế lực, sau mỗi giai đoạn thăng cấp nhân vật, Đại Phu sẽ có được những danh hiệu như sau:

Giới thiệu nhân vật Đại Phu trong game HKGH

Hình Dáng : cứ sau mỗi mốc 10 đăng cấp, nhân vật sẽ có những trang phục mới, mạnh hơn và đẹp hơn để tạo cảm giác mới cho người chơi khi tham gia game

Giới thiệu nhân vật Đại Phu trong game HKGH

Khí Công

Các khí công riêng của nhân vật Đại Phu

Giới thiệu nhân vật Đại Phu trong game HKGH

Kỹ năng

Sơ cấp

Giới thiệu nhân vật Đại Phu trong game HKGH

Chính phái

Giới thiệu nhân vật Đại Phu trong game HKGH

Tà phái

Giới thiệu nhân vật Đại Phu trong game HKGH​​​​​​​​​​​​​​Xem tiếp: Giới Thiệu Vũ Khí của Đại Phu Game HKGH