f
 


Giới Thiệu Y Phục Của Cung Thủ

Giới Thiệu Y Phục Của Cung Thủ

Với màu xanh làm chủ đạo cho trang phục chính phái: ôn nhu như nước, màu tím và đỏ làm chủ đạo cho trang phục tà: rực rỡ như lễ hội, các cung thủ có thể chọn cho mình một đường lối thích hợp để có được ngoại hình mà mình yêu thích.

Y Phục Cung Thủ HKGH

Chính Phái

Y Phục Chính Phái Cung Thủ HKGH

Tà Phái

Y Phục Tà Phái Cung Thủ HKGHXem tiếp: Giới Thiệu Trang Sức Của Cung Thủ Trong HKGH