f
 


Y Phục của Cầm Sư

Trang phục Cầm Sư mang một dáng vẻ thư sinh,ở mỗi cấp độ trang phục được thiết kế thoát khỏi vẻ thư sinh và dần trở nên mạnh mẽ hơn.Tùy theo nhân vật chính hay tà trang phục sẽ thể hiện lên sức mạnh khách nhau.

Hình ảnh trang phục Cầm Sư:

Y Phục Cầm Sư HKGH

Chính Phái

Y Phục Chính Phái Cầm Sư HKGH

Tà Phái

Y Phục Tà Phái Cầm Sư HKGHXem tiếp: Giới Thiệu Trang Sức của Cầm Sư Game HKGH