f
 


Thăng Cấp Bang Hội 7

Thăng cấp Bang Hội 7

Khác với các nhiệm vụ thăng chức Bang Hội cấp 4 , 5 và 6 , thăng chức Bang Hội lên cấp 7 không cần làm nhiệm vụ mà chỉ cần hội đủ 2 điều kiện sau hệ thống sẽ tự động thăng chức:

- Bang Hội đã thăng cấp bang cấp 6

- Có từ 50 điểm cống hiến trở lên

Các mối quan hệ bang hội HKGH
Điểm cống hiến trong ô vuông khoanh màu đỏ

Một số điều cần lưu ý về điềm Bang Hội (Điểm Cống Hiến):

- Bang Hội cấp 6 trở lên có thể nhận được điểm bang hội, tối thiểu 0 điểm và tối đa 100 điểm.

- Khi Bang Hội chiến thắng sẽ nhận được 3 điểm bang hội , Bang Hội thua chỉ được 1 điểm bang hội

- Vào lúc 0h00 mỗi ngày điểm bang hội sẽ bị giảm 1 điểm.

- Khi bang hội không chiến đấu trong Huyết Võ Trường quá 5 phút sẽ không nhận được điểm Bang Hội. 

- Bang Hội có điểm bang hội cao hơn 50 sẽ được thăng cấp Bang cấp 7 (Bang có điểm dưới hoặc bằng 50 vẫn là Bang cấp 6)

Đồng phục Bang Hội cấp 7

- Đồng phục bang cấp 7 có thể có được từ Rương Đồng Phục Bang Hội , rương này chỉ rơi ra khi đánh quái có đẳng cấp tương đương, các shop Npc không bán và tỷ lệ rớt rương đồng phục bang hội rất thấp)

Rương Đồng Phục Bang Hội HKGH

- Đồng Phục Bang Hội sẽ phân ra đồng phục dành riêng cho Bang Chủ và Bang Viên, chỉ có Bang Chủ và thành viên bang phái cấp 7 có thể mặc được.

- Đồng Phục Bang Hội cấp 7 có thể tổ hợp với áo choàng bình thường như cấp 4, 5, 6 tại 2 trưởng lão của 2 thành Thần Võ Môn (chính) và Liễu Thiện Phủ (Tà).

- Đồng Phục Bang Hội cấp 7 có thể cường hóa như các cấp 4, 5, 6 tại các npc hợp thành, cường hóa (Đao Kiếm Tiếu, ... )

- Đồng Phục Bang Hội cấp 7 khi cường hóa sẽ hơn 1 def so với cường hóa áo bang cấp 4,5,6. Và khi cường hóa áo bang cấp 7 từ cấp độ 6 trở lên sẽ có thêm hiệu ứng  hỗ trợ "Sức Mạnh Cá Nhân" , hiệu ứng có tác dụng tăng dame, def [sử dụng chung với trang bị võ huân] khi pk.

 

Trang phục Bang Chủ Cấp 7

trang phục bang hội cấp 7 HKGH
Chính phái xanh - trắng -Tà phái đỏ - đen

 

Trang phục Bang Viên Cấp 7

Trang phục Bang Viên Cấp 7 Tà phái HKGH
Tà phái 

Trang phục Bang Viên Cấp 7 Chính Phái HKGH
Chính phái Xem tiếp: Giới Thiệu Tính Năng Sư Đồ Trong Game HKGH