f
 


Danh sách NPC Trong Yulgang HKGH

HUYỀN BỘT TRANG

NPC TÊN
Môn chủ phái Huyền Bột NPC HKGH Môn chủ phái Huyền Bột
Kim Hương Ngọc NPC HKGH Kim Hương Ngọc
Đao Kiếm Tiếu NPC HKGH Đao Kiếm Tiếu
Bát Quái Lão Nhân NPC HKGH Bát Quái Lão Nhân
Ngân Kiều Long NPC HKGH Ngân Kiều Long
Vi Đại Bảo NPC HKGH Vi Đại Bảo
Thiên Vân Nhạc NPC HKGH Thiên Vân Nhạc
Hoa Hữu Khuyết NPC HKGH Hoa Hữu Khuyết
Ôn Hiểu Dư NPC HKGH Ôn Hiểu Dư
Ba Đức Lợi NPC HKGH Ba Đức Lợi
Nhậm Nghi Văn NPC HKGH Nhậm Nghi Văn
Liên Lý NPC HKGH Liên Lý
Tiểu Hương NPC HKGH Tiểu Hương
Bội Ti Khống Kim Thị NPC HKGH Bội Ti Khống Kim Thị
Cảnh Kị Binh Huyền Bột Phái NPC HKGH Cảnh Kị Binh Huyền Bột Phái
Thuyền Phu Tử NPC HKGH Thuyền Phu Tử
Thương Nhân Bí Ẩn NPC HKGH Thương Nhân Bí Ẩn
Phan Tuấn Ích NPC HKGH Phan Tuấn Ích
Đoàn Uy Chính NPC HKGH Đoàn Uy Chính
Cung Chính Nghĩa NPC HKGH Cung Chính Nghĩa
Sơn Bích NPC HKGH Sơn Bích
Quái Cái NPC HKGH Quái Cái
Kim Tiền Bộ Ốc NPC HKGH Kim Tiền Bộ Ốc
Trưởng Lão Võ Sĩ NPC HKGH Trưởng Lão Võ Sĩ

.

TAM TÀ QUAN

NPC TÊN
Quan Chủ Sí Quyên NPC HKGH Quan Chủ Sí Quyên
Thiên Hiểu Sinh NPC HKGH Thiên Hiểu Sinh
Cầu Thiên Mễ NPC HKGH Cầu Thiên Mễ
Châu Chúc Thông NPC HKGH Châu Chúc Thông
Châu Ưng Huyền NPC HKGH Châu Ưng Huyền
Lục Tiểu Hoàng NPC HKGH Lục Tiểu Hoàng

.

LIỂU CHÍNH QUAN

NPC TÊN
Quan Chủ Liễu Như NPC HKGH Quan Chủ Liễu Như
Sở Lưu Tinh NPC HKGH Sở Lưu Tinh
Hồ Ngân Hoa NPC HKGH Hồ Ngân Hoa
Tiêu Xuân Thủy NPC HKGH Tiêu Xuân Thủy
Châu Ưng Thủ NPC HKGH Châu Ưng Thủ
Hồng Phụng Hoàng NPC HKGH Hồng Phụng Hoàng


Xem tiếp: Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Lựa Chọn Chính - Tà Trong Yulgang HKGH