f
 


Luyện Kim Thuật

Dùng kỹ thuật giả kim thần bí luyện tạo phẩm chất từ đạo cụ thường sang đạo cụ giả kim mà Mai Liễu Chân sử dụng

Vật phẩm chuyển đổi đạo cụ : Luyện Kim Thuật (chi hồn)

Luyện Kim Thuật (chi hồn) có thể tìm mua tại Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái)

Luyện Kim Thuật (chi hồn) HKGHXem tiếp: Giao diện game HKGH