f
 


Chế Tạo

Chế tạo

Vào map Thị Trường Tiền Bạc thông qua NPC Vi Đại Bảo tại Huyền Bột Phái đề tìm thầy học nghề.

- Dạy chế tạo vũ khí - NPC Bạc Trương Thị

- Dạy chế tạo trang bị - NPC Lâm Nhật Phúc

- Dạy chế tạo độc dược - NPC Bạc Hoá Thị

Cấp độ nghề nghiệp :

- Level 1 : Khi học kỹ  năng chế tạo

- Level 2 : Khả năng chế tạo đạt 100 điểm

- Level 3 : Khả năng chế tạo đạt 300 điểm

- Level 4 : Khả năng chế tạo đạt 600 điểm

Tuỳ theo nghề nghiệp đã học mà người chơi sẽ đạt được những danh hiệu nghề nghiệp khác nhau và có thể chế tạo các vật phẩm khác nhau.Xem tiếp: Hướng Dẫn Cường Hóa Trong Yulgang HKGH