f
 


Áo Choàng

Nâng cấp áo choàng

Hệ thống nâng cấp áo choàng chia làm 3 cấp độ sau :

- Hệ thống phân huỷ : khi phân huỷ áo choàng thành công sẽ nhận được các nguyên liệu dùng để cường hoá hoặc chuyển đổi áo choàng.

- Hệ thống cường hoá : khi áo choàng được cường hoá lên 1 cấp độ cao hơn sẽ nhận được các thuộc tính hỗ trợ đặc biệt. Số lần cường hoá là không giới hạn. Khi cường hoá không thành công vẫn giữ được trang phục ban đầu, không bị phá huỷ.

- Hệ thống chuyển đổi : chuyển đổi áo choàng cùng giới tính từ cấp cao hơn sang cấp thấp hơn. Chỉ chuyển đổi cấp độ cường hoá, không chuyển đổi thuộc tính áo choàng.

NPC chức năng : Nhậm Nghi Văn tại Huyền Bột PháiXem tiếp: Hướng Dẫn Võ Huân Trong Yulgang HKGH