f
 


Video Chiến Trường Rực lửa trong game Days of Empire

 

Videos Chiến Trường Rực Lửa trong game Days of Empire

Nemrut K32 vs K2 (13/10/2019)

 

K36 vs K14 (06/10/2019)

 

K44 vs K45 (06/10/2019)

 

Nemrut K32 vs K31 (29/09/2019)

 

K12 vs K40 (08/09/2019)

 

K12 vs K2 (25/08/2019)

 

 Xem tiếp: Video KvK trong game Days of Empire