f
 


Hướng dẫn sự kiện Vương Quốc Mạnh Nhất (Top Kingdom) Days of Empire

1. Giới thiệu sự kiện Vương Quốc Mạnh Nhất trong game Days of Empire

Sự kiện vương quốc mạnh nhất là sự kiện thi thố điểm với vương quốc khác. Các vị lãnh chúa cần hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian hạn định để giành điểm cho vương quốc của mình, điểm số cuối cùng của bên nào cao hơn thì bên đó sẽ giành chiến thắng.

Các giai đoạn trong sự kiện vương quốc mạnh nhất giống như trong sự kiện lãnh chúa mạnh nhất, được chia thành các giai đoạn sau:

 • Giai đoạn 1: Mở rộng lâu đài (diễn ra vào thứ 2)
 • Giai đoạn 2: Giết quân địch (diễn ra vào thứ 3)
 • Giai đoạn 3: Huấn luyện binh lính (diễn ra vào thứ 4)
 • Giai đoạn 4: Tăng quyền lực (diễn ra vào thứ 5)
 • Giai đoạn 5: Sự kiện giết chóc (diễn ra vào thứ 6, thứ 7)

Vương quốc mạnh nhất = Lãnh chúa mạnh nhất + Viễn chinh xuyên vương quốc (thứ 6 và thứ 7) + Cuộc chiến vương quyền (thứ 7)

2. Giải thích các giai đoạn trong sự kiện Vương Quốc Mạnh Nhất - Days of Empire

- Giai đoạn báo trước: người chơi có thể xem quy tắc sự kiện, thông tin của hai bên giao chiến, thời gian còn lại để sự kiện được mở và nội dung phần thưởng.

- Giai đoạnh mở sự kiện: thi thố điểm chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ được thiết lập trong mỗi lần của sự kiện không hoàn toàn giống nhau, xem chi tiết tại giao diện "Điểm nhận được". Trong đó chỉ có giai đoạn giết chóc mới có thể di chuyển đến vương quốc địch để tiến hành giết địch và chỉ khi giết hoặc làm bị thương binh lính của vương quốc địch thì mới giành được điểm.

Hơn nữa, cách biệt về cấp độ lâu đài của 2 bên công thủ phải nhỏ hơn hoặc bằng 10, nếu không thì không được tính điểm, khi tập kết hoặc viện trợ thì căn cứ trên cấp độ lâu đài của đội trưởng hoặc mục tiêu được viện trợ để tính toán.

- Cuộc chiến vương quyền xuyên vương quốc: giai đoạn giết chóc xuyên vương quốc, nếu mở cuộc chiến vương quyền thì lãnh chúa có thể tham gia tranh đoạt vương quyền của vương quốc địch, nếu chiếm lĩnh vương quyền của vương quốc địch thành công thì có thể gia tăng điểm số cho vương quốc của mình.

- Giai đoạn hồi phục binh lính chết: sau khi thi thố điểm số kết thúc, hệ thống sẽ căn cứ trên kết quả để gửi phần thưởng tham gia và phần thưởng xếp hạng đến thư. Tại giai đoạn xuyên vương quốc, binh lính bị chết do phát sinh giao tranh với người chơi ở vương quốc địch và những thương binh bị chết do vượt quá sức chứa của bệnh viện dã chiến thì có thể tiến hành hồi phục ở hành lang hồi sinh (tối đa 80% tự hồi phục bằng nước hồi sinh + 10% do liên minh giúp đỡ). Xin lưu ý, sau khi giai đoạn hồi phục binh lính kết thúc thì không thể tiếp tục phục hồi binh lính chết được nữa, xin hãy nhanh chóng thực hiện.

3. Các phần thưởng trong sự kiện Vương Quốc Mạnh Nhất - Days of Empire

a. Phần thưởng giai đoạn: được chia thành 2 loại:

 • Phần thưởng giai đoạn cá nhân: điểm cá nhân đạt được trong giai đoạn, mỗi giai đoạn sau khi đạt đến mục tiêu chỉ định thì sẽ tự động gửi đi phần thưởng giai đoạn cá nhân.
 • Phần thưởng giai đoạn liên minh: điểm giai đoạn liên minh là tổng điểm của toàn bộ thành viên trong liên minh. Phần thưởng giai đoạn liên minh sẽ gửi đi sau khi giai đoạn kết thúc, nếu rời khỏi liên minh thì sẽ không thể giành được phần thưởng này.

b. Phần thưởng xếp hạng giai đoạn: mỗi giai đoạn đều sẽ tiến hành xếp hạng cho các lãnh chúa và liên minh trong 2 vương quốc, top lãnh chúa và liên minh sẽ giành được phần thưởng xếp hạng giai đoạn. Được chia thành 3 loại:

 • Phần thưởng xếp hạng giai đoạn cá nhân: điểm cá nhân của 2 vương quốc sẽ xếp hạng với nhau và phát thưởng sau khi giai đoạn kết thúc.
 • Phần thưởng xếp hạng giai đoạn liên minh: điểm liên minh của 2 vương quốc sẽ xếp hạng với nhau và phát thưởng sau khi giai đoạn kết thúc
 • Phần thưởng vương quốc chiến thắng giai đoạn: tổng điểm của vương quốc mình sẽ so sanh với tổng điểm của vương quốc địch, vương quốc nào chiến thắng giai đoạn sẽ nhận được thêm phần thưởng sau khi giai đoạn kết thúc. 

c. Phần thưởng tổng xếp hạng: toàn bộ các giai đoạn sẽ được tổng kết và tiền hành xếp hạng cho các lãnh chúa và liên minh trong 2 vương quốc, top lãnh chúa và liên minh sẽ giành được phần thưởng tổng xếp hạng. Được chia làm 3 loại:

 • Phần thưởng tổng xếp hạng cá nhân: điểm cá nhân của 2 vương quốc sẽ tổng xếp hạng với nhau và phát thưởng sau khi sự kiện kết thúc. Phần thưởng quan trọng nhất là mảnh anh hùng Suleiman Đại Đế rất quý hiếm.
 • Phần thưởng tổng xếp hạng liên minh: điểm liên minh của 2 vương quốc sẽ tổng xếp hạng với nhau và phát thưởng sau khi sự kiện kết thúc.
 • Phần thưởng tổng xếp hạng vương quốc: điểm vương quốc của 2 vương quốc sẽ tổng xếp hạng với nhau để phát thưởng sau khi sự kiện kết thúc. Người chơi trong vương quốc bên chiến thắng sẽ giành được thêm phần thưởng, bên thất bại sẽ giành được một phần quà an ủi.

4. Phần thưởng mùa giải trong sự kiện Vương Quốc Mạnh Nhất - Days of Empire

- Một mùa giải sẽ có 8 kỳ sự kiện. Cứ 2 tuần sẽ diễn ra 1 kỳ. Sau khi mở sẽ căn cứ trên tình hình thắng bại của mỗi kỳ vương quốc mạnh nhất để tiến hành tính điểm cho mùa giải.

- Sau khi mùa giải kết thúc, căn cứ vào điểm số để tiến hành xếp hạng và phát thưởng mùa giải.

- Sau khi mùa giải kết thúc sẽ tiếp tục mở ra mùa giải mới.

5. Các quy tắc liên quan khác trong sự kiện Vương Quốc Mạnh Nhất - Days of Empire

- Sau khi di chuyển xuyên vương quốc, ngoại trừ sự kiện vương quốc mạnh nhất thì tất cả các hành vi liên quan diễn ra tại vương quốc địch đều sẽ không được tính trong các sự kiện đang diễn ra tại vương quốc của mình.

- Trong thời gian sự kiện vương quốc mạnh nhất giai đoạn tranh đoạt vương quyền, toàn bộ hiệu quả quan chức đều bị vô hiệu. Khi cuộc chiến vương quyền kết thúc, nếu lãnh chúa của vương quốc mình bảo vệ thành công vương vị thì liên minh chiến thắng sẽ được bầu cử Quốc Vương lại từ đầu. Nếu vương vị của vương quốc mình bị vương quốc địch chinh phạt thì vương vị kỳ này sẽ bị để trống, không có Quốc Vương và điểm số của vương quốc mình sẽ bị giảm đáng kể trong khi điểm số của vương quốc địch sẽ tăng đáng kể.

- Điểm mà những người chơi có lâu đài dưới cấp 6 giành được sẽ được tính vào tổng điểm vương quốc nhưng không tham gia trong bảng xếp hạng. Sau khi thay đổi vương quốc, điểm mà người chơi giành được sẽ bị xoá, tổng điểm vương quốc không thay đổi.

6. Chi tiết từng giai đoạn và phần thưởng trong sự kiện Vương Quốc Mạnh Nhất - Days of Empire

Tổng xếp hạng sự kiện Vương Quốc Mạnh Nhất

- Phần thưởng vương quốc chiến thắng: mảnh ghép anh hùng tím x15 + Hòm tăng tốc 2h tự chọn x15 + Hòm tài nguyên cấp 3 tự chọn x15 + Liên minh danh dự x50000 + Điểm liên minh x50000

- Phần thưởng vương quốc thua cuộc: mảnh ghép anh hùng tím x6 + Hòm tăng tốc 2h tự chọn x6 + Hòm tài nguyên cấp 3 tự chọn x6 + Liên minh danh dự x20000 + Điểm liên minh x20000

Hạng

Lãnh chúa

Liên minh
1

- Vàng x4000

- Liên minh danh dự x200000

- Điểm liên minh x200000

- Mảnh anh hùng Suleiman Đại Đế x40

- Mảnh anh hùng cam x40

- Vàng x200

- Liên minh danh dự x20000

- Điểm liên minh x20000

- Mảnh ghép anh hùng tím x20

- Rương anh hùng tự chọn x10

2

- Vàng x3200

- Liên minh danh dự x160000

- Điểm liên minh x160000

- Mảnh anh hùng Suleiman Đại Đế x32

- Mảnh anh hùng cam x32

- Vàng x160

- Liên minh danh dự x16000

- Điểm liên minh x16000

- Mảnh ghép anh hùng tím x16

- Rương anh hùng tự chọn x8

3

- Vàng x2400

- Liên minh danh dự x120000

- Điểm liên minh x120000

- Mảnh anh hùng Suleiman Đại Đế x24

- Mảnh anh hùng cam x24

- Vàng x120

- Liên minh danh dự x12000

- Điểm liên minh x12000

- Mảnh ghép anh hùng tím x12

- Rương anh hùng tự chọn x6

4 - 5

- Vàng x2000

- Liên minh danh dự x100000

- Điểm liên minh x100000

- Mảnh anh hùng Suleiman Đại Đế x20

- Mảnh anh hùng cam x20

- Vàng x100

- Liên minh danh dự x10000

- Điểm liên minh x10000

- Mảnh ghép anh hùng tím x10

- Rương anh hùng tự chọn x4

6 - 10

- Vàng x1600

- Liên minh danh dự x80000

- Điểm liên minh x80000

- Mảnh anh hùng Suleiman Đại Đế x16

- Mảnh anh hùng cam x16

- Vàng x80

- Liên minh danh dự x8000

- Điểm liên minh x8000

- Mảnh ghép anh hùng tím x8

- Rương anh hùng tự chọn x2

11 - 15

- Vàng x1200

- Liên minh danh dự x60000

- Điểm liên minh x60000

- Mảnh anh hùng Suleiman Đại Đế x12

- Mảnh anh hùng cam x12

 
16 - 30

- Vàng x800

- Liên minh danh dự x40000

- Điểm liên minh x40000

- Mảnh anh hùng Suleiman Đại Đế x8

- Mảnh anh hùng cam x8

 
31 - 50

- Vàng x600

- Liên minh danh dự x30000

- Điểm liên minh x30000

- Mảnh anh hùng Suleiman Đại Đế x6

- Mảnh anh hùng cam x6

 
51 - 70

- Vàng x400

- Liên minh danh dự x20000

- Điểm liên minh x20000

- Mảnh anh hùng Suleiman Đại Đế x4

- Mảnh anh hùng cam x4

 
71 - 100

- Vàng x200

- Liên minh danh dự x10000

- Điểm liên minh x10000

- Mảnh anh hùng Suleiman Đại Đế x2

- Mảnh anh hùng cam x2

 

 

Giai đoạn 1: mở rộng lâu đài (thứ 2)

- Tăng 5 quyền lực xây dựng: được 1 điểm giai đoạn

- Tăng 5 quyền lực kỹ thuật: được 1 điểm giai đoạn

- Phần thưởng vương quốc chiến thắng: Hòm tài nguyên tự chọn cấp 2 x6 + Liên minh danh dự x2500 + Điểm liên minh x2500

Hạng

Lãnh chúa

Liên minh
1

- Vàng x1000

- Liên minh danh dự x50000

- Điểm liên minh x50000

- Ngọc kỹ năng (1000 exp) x150

- Rương anh hùng tự chọn x15

- Vàng x100

- Liên minh danh dự x5000

- Điểm liên minh x5000

- Ngọc kỹ năng (300 exp) x40

2

- Vàng x800

- Liên minh danh dự x40000

- Điểm liên minh x40000

- Ngọc kỹ năng (1000 exp) x120

- Rương anh hùng tự chọn x12

- Vàng x80

- Liên minh danh dự x4000

- Điểm liên minh x4000

- Ngọc kỹ năng (300 exp) x32

3

- Vàng x600

- Liên minh danh dự x30000

- Điểm liên minh x30000

- Ngọc kỹ năng (1000 exp) x90

- Rương anh hùng tự chọn x10

- Vàng x60

- Liên minh danh dự x3000

- Điểm liên minh x3000

- Ngọc kỹ năng (300 exp) x24

4 - 5

- Vàng x500

- Liên minh danh dự x25000

- Điểm liên minh x25000

- Ngọc kỹ năng (1000 exp) x75

- Rương anh hùng tự chọn x8

- Vàng x50

- Liên minh danh dự x2500

- Điểm liên minh x2500

- Ngọc kỹ năng (300 exp) x20

6 - 10

- Vàng x400

- Liên minh danh dự x20000

- Điểm liên minh x20000

- Ngọc kỹ năng (1000 exp) x60

- Rương anh hùng tự chọn x6

- Vàng x40

- Liên minh danh dự x2000

- Điểm liên minh x2000

- Ngọc kỹ năng (300 exp) x16

11 - 15

- Vàng x300

- Liên minh danh dự x15000

- Điểm liên minh x15000

- Ngọc kỹ năng (1000 exp) x45

- Rương anh hùng tự chọn x5

 
16 - 30

- Vàng x200

- Liên minh danh dự x10000

- Điểm liên minh x10000

- Ngọc kỹ năng (1000 exp) x30

- Rương anh hùng tự chọn x4

 
31 - 50

- Vàng x150

- Liên minh danh dự x7500

- Điểm liên minh x7500

- Ngọc kỹ năng (1000 exp) x22

- Rương anh hùng tự chọn x3

 
51 - 70

- Vàng x100

- Liên minh danh dự x5000

- Điểm liên minh x5000

- Ngọc kỹ năng (1000 exp) x15

- Rương anh hùng tự chọn x2

 
71 - 100

- Vàng x50

- Liên minh danh dự x2500

- Điểm liên minh x2500

- Ngọc kỹ năng (1000 exp) x15

- Rương anh hùng tự chọn x1

 

 

Giai đoạn 2: giết quân địch (thứ 3)

- Giết 1 quái lv1: được 1 điểm giai đoạn

- Giết 1 quái lv2: được 2 điểm giai đoạn

- Giết 1 quái lv3: được 3 điểm giai đoạn

...

- Giết 1 quái lv33: được 33 điểm giai đoạn

- Giết 1 quái lv34: được 34 điểm giai đoạn

- Giết 1 quái lv35: được 35 điểm giai đoạn

- Phần thưởng vương quốc chiến thắng: 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x3 + Liên minh danh dự x2500 + Điểm liên minh x2500

Hạng

Lãnh chúa

Liên minh
1

- Vàng x1000

- Liên minh danh dự x50000

- Điểm liên minh x50000

- 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x75

- Rương anh hùng tự chọn x15

- Vàng x100

- Liên minh danh dự x5000

- Điểm liên minh x5000

- 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x8

2

- Vàng x800

- Liên minh danh dự x40000

- Điểm liên minh x40000

- 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x60

- Rương anh hùng tự chọn x12

- Vàng x80

- Liên minh danh dự x4000

- Điểm liên minh x4000

- 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x6

3

- Vàng x600

- Liên minh danh dự x30000

- Điểm liên minh x30000

- 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x45

- Rương anh hùng tự chọn x10

- Vàng x60

- Liên minh danh dự x3000

- Điểm liên minh x3000

- 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x5

4 - 5

- Vàng x500

- Liên minh danh dự x25000

- Điểm liên minh x25000

- 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x38

- Rương anh hùng tự chọn x8

- Vàng x50

- Liên minh danh dự x2500

- Điểm liên minh x2500

- 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x4

6 - 10

- Vàng x400

- Liên minh danh dự x20000

- Điểm liên minh x20000

- 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x30

- Rương anh hùng tự chọn x6

- Vàng x40

- Liên minh danh dự x2000

- Điểm liên minh x2000

- 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x3

11 - 15

- Vàng x300

- Liên minh danh dự x15000

- Điểm liên minh x15000

- 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x23

- Rương anh hùng tự chọn x5

 
16 - 30

- Vàng x200

- Liên minh danh dự x10000

- Điểm liên minh x10000

- 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x15

- Rương anh hùng tự chọn x4

 
31 - 50

- Vàng x150

- Liên minh danh dự x7500

- Điểm liên minh x7500

- 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x11

- Rương anh hùng tự chọn x3

 
51 - 70

- Vàng x100

- Liên minh danh dự x5000

- Điểm liên minh x5000

- 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x8

- Rương anh hùng tự chọn x2

 
71 - 100

- Vàng x50

- Liên minh danh dự x2500

- Điểm liên minh x2500

- 10k điểm kinh nghiệm lãnh chúa x4

- Rương anh hùng tự chọn x1

 

 

Giai đoạn 3: huấn luyện binh lính (thứ 4)

- Huấn luyện 1000 binh lính lv1: được 10 điểm giai đoạn

- Huấn luyện 1000 binh lính lv2: được 20 điểm giai đoạn

- Huấn luyện 1000 binh lính lv3: được 40 điểm giai đoạn

- Huấn luyện 1000 binh lính lv4: được 75 điểm giai đoạn

- Huấn luyện 1000 binh lính lv5: được 130 điểm giai đoạn

- Huấn luyện 1000 binh lính lv6: được 215 điểm giai đoạn

- Huấn luyện 1000 binh lính lv7: được 330 điểm giai đoạn

- Huấn luyện 1000 binh lính lv8: được 490 điểm giai đoạn

- Huấn luyện 1000 binh lính lv9: được 700 điểm giai đoạn

- Huấn luyện 1000 binh lính lv10: được 970 điểm giai đoạn

- Huấn luyện 1000 binh lính lv11: được 1320 điểm giai đoạn

- Phần thưởng vương quốc chiến thắng: Ngọc kỹ năng (300 exp) x12 + Liên minh danh dự x2500 + Điểm liên minh x2500

Hạng

Lãnh chúa

Liên minh
1

- Vàng x1000

- Liên minh danh dự x50000

- Điểm liên minh x50000

- 2h huấn luyện lính x60

- Rương anh hùng tự chọn x15

- Vàng x100

- Liên minh danh dự x5000

- Điểm liên minh x5000

- 5p huấn luyện lính x100

2

- Vàng x800

- Liên minh danh dự x40000

- Điểm liên minh x40000

- 2h huấn luyện lính x48

- Rương anh hùng tự chọn x12

- Vàng x80

- Liên minh danh dự x4000

- Điểm liên minh x4000

- 5p huấn luyện lính x80

3

- Vàng x600

- Liên minh danh dự x30000

- Điểm liên minh x30000

- 2h huấn luyện lính x36

- Rương anh hùng tự chọn x10

- Vàng x60

- Liên minh danh dự x3000

- Điểm liên minh x3000

- 5p huấn luyện lính x60

4 - 5

- Vàng x500

- Liên minh danh dự x25000

- Điểm liên minh x25000

- 2h huấn luyện lính x30

- Rương anh hùng tự chọn x8

- Vàng x50

- Liên minh danh dự x2500

- Điểm liên minh x2500

- 5p huấn luyện lính x50

6 - 10

- Vàng x400

- Liên minh danh dự x20000

- Điểm liên minh x20000

- 2h huấn luyện lính x24

- Rương anh hùng tự chọn x6

- Vàng x40

- Liên minh danh dự x2000

- Điểm liên minh x2000

- 5p huấn luyện lính x40

11 - 15

- Vàng x300

- Liên minh danh dự x15000

- Điểm liên minh x15000

- 2h huấn luyện lính x18

- Rương anh hùng tự chọn x5

 
16 - 30

- Vàng x200

- Liên minh danh dự x10000

- Điểm liên minh x10000

- 2h huấn luyện lính x12

- Rương anh hùng tự chọn x4

 
31 - 50

- Vàng x150

- Liên minh danh dự x7500

- Điểm liên minh x7500

- 2h huấn luyện lính x9

- Rương anh hùng tự chọn x3

 
51 - 70

- Vàng x100

- Liên minh danh dự x5000

- Điểm liên minh x5000

- 2h huấn luyện lính x6

- Rương anh hùng tự chọn x2

 
71 - 100

- Vàng x50

- Liên minh danh dự x2500

- Điểm liên minh x2500

- 2h huấn luyện lính x3

- Rương anh hùng tự chọn x1

 

 

Giai đoạn 4: tăng quyền lực (thứ 5)

- Tăng 20 quyền lực: được 1 điểm giai đoạn

- Giảm 20 quyền lực: giảm 1 điểm giai đoạn

- Phần thưởng vương quốc chiến thắng: 5p huấn luyện lính x30 + Liên minh danh dự x2500 + Điểm liên minh x2500

Hạng

Lãnh chúa

Liên minh
1

- Vàng x1000

- Liên minh danh dự x50000

- Điểm liên minh x50000

- Bùa tăng tốc 1h x150

- Rương anh hùng tự chọn x15

- Vàng x100

- Liên minh danh dự x5000

- Điểm liên minh x5000

- Bùa tăng tốc 1h x40

2

- Vàng x800

- Liên minh danh dự x40000

- Điểm liên minh x40000

- Bùa tăng tốc 1h x120

- Rương anh hùng tự chọn x12

- Vàng x80

- Liên minh danh dự x4000

- Điểm liên minh x4000

- Bùa tăng tốc 1h x32

3

- Vàng x600

- Liên minh danh dự x30000

- Điểm liên minh x30000

- Bùa tăng tốc 1h x90

- Rương anh hùng tự chọn x10

- Vàng x60

- Liên minh danh dự x3000

- Điểm liên minh x3000

- Bùa tăng tốc 1h x24

4 - 5

- Vàng x500

- Liên minh danh dự x25000

- Điểm liên minh x25000

- Bùa tăng tốc 1h x75

- Rương anh hùng tự chọn x8

- Vàng x50

- Liên minh danh dự x2500

- Điểm liên minh x2500

- Bùa tăng tốc 1h x20

6 - 10

- Vàng x400

- Liên minh danh dự x20000

- Điểm liên minh x20000

- Bùa tăng tốc 1h x60

- Rương anh hùng tự chọn x6

- Vàng x40

- Liên minh danh dự x2000

- Điểm liên minh x2000

- Bùa tăng tốc 1h x16

11 - 15

- Vàng x300

- Liên minh danh dự x15000

- Điểm liên minh x15000

- Bùa tăng tốc 1h x45

- Rương anh hùng tự chọn x5

 
16 - 30

- Vàng x200

- Liên minh danh dự x10000

- Điểm liên minh x10000

- Bùa tăng tốc 1h x30

- Rương anh hùng tự chọn x4

 
31 - 50

- Vàng x150

- Liên minh danh dự x7500

- Điểm liên minh x7500

- Bùa tăng tốc 1h x22

- Rương anh hùng tự chọn x3

 
51 - 70

- Vàng x100

- Liên minh danh dự x5000

- Điểm liên minh x5000

- Bùa tăng tốc 1h x15

- Rương anh hùng tự chọn x2

 
71 - 100

- Vàng x50

- Liên minh danh dự x2500

- Điểm liên minh x2500

- Bùa tăng tốc 1h x8

- Rương anh hùng tự chọn x1

 

 

Giai đoạn 5: sự kiện giết chóc (thứ 6 và thứ 7)

- Giết / làm bị thương 1000 binh lính lv11 được: 594 / 297 điểm

- Giết / làm bị thương 1000 binh lính lv10 được: 388 / 194 điểm

- Giết / làm bị thương 1000 binh lính lv9 được: 280 / 140 điểm

- Giết / làm bị thương 1000 binh lính lv8 được: 196 / 98 điểm

- Giết / làm bị thương 1000 binh lính lv7 được: 132 / 66 điểm

- Giết / làm bị thương 1000 binh lính lv6 được: 86 / 43 điểm

- Giết / làm bị thương 1000 binh lính lv5 được: 52 / 26 điểm

- Giết / làm bị thương 1000 binh lính lv4 được: 30 / 15 điểm

- Giết / làm bị thương 1000 binh lính lv3 được: 16 / 8 điểm

- Giết / làm bị thương 1000 binh lính lv2 được: 8 / 4 điểm

- Giết / làm bị thương 1000 binh lính lv1 được: 4 / 2 điểm

- Phần thưởng vương quốc chiến thắng: mảnh ghép anh hùng tím x3 + Liên minh danh dự x5000 + Điểm liên minh x5000

Hạng

Lãnh chúa

Liên minh
1

- Vàng x2000

- Liên minh danh dự x100000

- Điểm liên minh x100000

- Mảnh ghép anh hùng cam x15

- Rương anh hùng tự chọn x30

- Vàng x200

- Liên minh danh dự x10000

- Điểm liên minh x10000

- Mảnh ghép anh hùng tím x10

2

- Vàng x1600

- Liên minh danh dự x80000

- Điểm liên minh x80000

- Mảnh ghép anh hùng cam x12

- Rương anh hùng tự chọn x24

- Vàng x160

- Liên minh danh dự x8000

- Điểm liên minh x8000

- Mảnh ghép anh hùng tím x8

3

- Vàng x1200

- Liên minh danh dự x60000

- Điểm liên minh x60000

- Mảnh ghép anh hùng cam x10

- Rương anh hùng tự chọn x20

- Vàng x120

- Liên minh danh dự x6000

- Điểm liên minh x6000

- Mảnh ghép anh hùng tím x6

4 - 5

- Vàng x1000

- Liên minh danh dự x50000

- Điểm liên minh x50000

- Mảnh ghép anh hùng cam x8

- Rương anh hùng tự chọn x16

- Vàng x100

- Liên minh danh dự x5000

- Điểm liên minh x5000

- Mảnh ghép anh hùng tím x5

6 - 10

- Vàng x800

- Liên minh danh dự x40000

- Điểm liên minh x40000

- Mảnh ghép anh hùng cam x6

- Rương anh hùng tự chọn x12

- Vàng x80

- Liên minh danh dự x4000

- Điểm liên minh x4000

- Mảnh ghép anh hùng tím x4

11 - 15

- Vàng x600

- Liên minh danh dự x30000

- Điểm liên minh x30000

- Mảnh ghép anh hùng cam x5

- Rương anh hùng tự chọn x10

 
16 - 30

- Vàng x400

- Liên minh danh dự x20000

- Điểm liên minh x20000

- Mảnh ghép anh hùng cam x4

- Rương anh hùng tự chọn x8

 
31 - 50

- Vàng x300

- Liên minh danh dự x15000

- Điểm liên minh x15000

- Mảnh ghép anh hùng cam x3

- Rương anh hùng tự chọn x6

 
51 - 70

- Vàng x200

- Liên minh danh dự x10000

- Điểm liên minh x10000

- Mảnh ghép anh hùng cam x2

- Rương anh hùng tự chọn x4

 
71 - 100

- Vàng x100

- Liên minh danh dự x5000

- Điểm liên minh x5000

- Mảnh ghép anh hùng cam x1

- Rương anh hùng tự chọn x2

 

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện Chiến Trường Rực Lửa game Days of Empire