f
 


Hướng dẫn sự kiện Cuộc Chiến Vương Quyền game Days of Empire

1. Cung điện trong game Days of Empire

Cung điện nằm ở trung tâm bản đồ vương quốc, tọa độ là (380,380). Liên minh chiếm lĩnh được cung điện trong cuộc chiến vương quyền có quyền lựa chọn Quốc Vương cho vương quốc.

2. Trạng thái cung điện trong game Days of Empire

Trạng thái chuẩn bị

Một khoảng thời gian sau khi mới thành lập vương quốc, cuộc chiến vương quyền sẽ ở trạng thái chuẩn bị. Ở trạng thái này không thể tranh đoạt vương vị, vương quốc cũng tạm thời không có Quốc Vương. Trước khi cuộc chiến vương quyền bắt đầu, tại cung điện sẽ bắt đầu đếm ngược thời gian, sau khi thời gian đếm ngược kết thúc thì cuộc chiến vương quyền chính thức diễn ra.

Trạng thái tranh đoạt

Mỗi tuần định kỳ mở cuộc chiến vương quyền một lần, được mở vào vào lúc 18:00-23:00 thứ 7 theo giờ máy chủ, duy trì trong 5h.

Cung điện sau khi bước vào trạng thái tranh đoạt, bất kỳ lãnh chúa nào có liên minh đều có thể tấn công cung điện, giành được thắng lợi sẽ tạm thời khống chế cung điện, duy trì trong một khoảng thời gian nhất định, quyền sở hữu cung điện không có phát sinh thay đổi thì liên minh chiếm lĩnh được cung điện sẽ chính thức giành được quyền sở hữu cung điện đồng thời cung điện sẽ tiến vào trạng thái bảo hộ. Sau mỗi lần liên minh chiếm lĩnh cung điện có phát sinh thay đổi thì đều tính lại thời gian.

Trạng thái bảo hộ

Cuộc chiến vương quyền sau khi kết thúc, cung điện và pháo đài sẽ bước vào trạng thái bảo hộ. Ở trạng thái này thì không thể tấn công cung điện và pháo đài. Sau khi trạng thái bảo hộ kết thúc thì tiếp tục bước vào trạng thái tranh đoạt.

3. Pháo đài trong cuộc chiến vương quyền - Days of Empire

4 góc khu vực cấm địa xung quanh cung điện có 4 chiếc pháo đài cổ đại. Tương truyền do phản quân xây dựng ở thời cổ đại, dùng để tấn công cung điện. Khi diễn ra cuộc chiến vương quyền, nếu chiếm lĩnh cung điện và pháo đài không phải là cùng một liên minh thì pháo đài sẽ tấn công cung điện, gây ra thiệt hại nặng nề cho binh lính hộ vệ cung điện.

4. Công sự trong cuộc chiến vương quyền - Days of Empire

Tại 4 góc xung quanh khu vực chiến tranh (405,354) (405,405) (354,405) (354,354) có 4 tòa công sự. Diện tích công sự là 2x2.

Duy trì việc chiếm lĩnh công sự sẽ giành được điểm cuộc chiến vương quyền.

5. Khu vực chiến tranh trong cuộc chiến vương quyền - Days of Empire

Cung điện bị khu vực chiến tranh rộng lớn bao quanh. Trong khu vực chiến tranh tốc độ hành quân cực kỳ khó khăn, tốc độ hành quân bị giảm rất đi rất nhiều. Không thể cắm trại tại khu vực chiến tranh.

6. Cuộc chiến vương quyền trong game Days of Empire

Khi cung điện ở trạng thái tranh đoạt, bất kỳ lãnh chúa nào cũng có thể xuất binh đến cung điện và pháo đài.

Khi binh lính phái đi đến cung điện hoặc pháo đài, nếu người chiếm lĩnh là thành viên trong liên minh của mình thì quân đội sẽ tiến hành viện trợ, bổ sung binh lực bao vây cung điện hoặc pháo đài. Nếu người chiếm lĩnh không phải là thành viên trong liên minh thì sẽ phát sinh tranh đấu.

Binh lực lớn nhất trong cung điện và pháo đài do số lượng binh lính đem theo và cấp độ hành lang chiến tranh của người chiếm lĩnh quyết định.

Khi liên minh chiếm lĩnh pháo đài và cung điện không giống nhau, pháo đài sẽ duy trì việc tấn công cung điện, tạo ra thiệt hại rất lớn cho quân đội phòng vê.

7. Quy tắc phân định thắng bại trong cuộc chiến vương quyền - Days of Empire

Cuộc chiến vương quyền chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn khác nhau thì điều kiện thắng bại khác nhau.

Giai đoạn 1: 18:00-21:00

Trong giai đoạn này, tấn công cung điện và tạm thời khống chế được cung điện duy trì trong vòng 90 phút thì cuộc chiến vương quyền lần này sẽ kết thúc, liên minh chiếm lĩnh được cung điện sẽ giành được ngôi Quốc Vương, phần thưởng của các liên minh khác sẽ căn cứ theo số điểm để gửi đi phần thưởng liên minh tương ứng.

Giai đoạn 2: 21:00-23:00

Tiến vào giai đoạn này, duy trì được việc khống chế cung điện trong vòng 60 phút thì cuộc chiến vương quyền lần này sẽ kết thúc, liên minh chiếm lĩnh được cung điện sẽ giành được ngôi vị Quốc Vương, phần thưởng của các liên minh khác sẽ căn cứ vào điểm số để gửi đi phần thưởng liên minh tương ứng

Lưu ý: Khi thời gian duy trì việc chiếm lĩnh kéo dài tới giai đoạn 2, nếu thời gian còn lại của trạng thái tranh đoạt hiện tại lớn hơn 60 phút thì thời gian còn lại sẽ được điều chỉnh thành 60 phút; Nếu thời gian còn lại của trạng thái tranh đoạt hiện tại nhỏ hơn 60 phút thì sẽ không tác động thay đổi.

Trong thời gian diễn ra cuộc chiến vương quyền, nếu không có liên minh nào duy trì được việc chiếm lĩnh đạt đến yêu cầu về thời gian thì sau khi cuộc chiến vương quyền kết thúc, liên minh có điểm số đứng hạng 1 sẽ giành được ngôi vị Quốc Vương, các liên minh đứng hạng 2-8 mỗi liên minh đều có thể giành được 30 gói người tham chiến. Gói người tham chiến được chia thành 7 cấp, cấp độ càng cao thì phần thưởng càng tốt. Gói quà sẽ do chủ liên minh tiến hành phân phát, cần hoàn tất trong thời gian hạn định của hệ thống.

Trong trường hợp có những liên minh có số điểm bằng nhau thì sẽ căn cứ theo thời gian đạt được trước sau để tiến hành xếp hạng.

8. Cơ chế điểm trong cuộc chiến vương quyền - Days of Empire

A) Tiêu diệt binh lính trong cung điện, pháo đài, công sự sẽ giành được điểm số tương ứng.

B) Duy trì việc chiếm lĩnh cung điện, pháo đài, công sự sẽ giành được điểm số tương ứng. Trong đó chiếm lĩnh cung điện giành được nhiều điểm nhất, điểm của việc duy trì chiếm lĩnh tính theo phút và làm mới.

C) Bảng điểm hiển thị chiến tích của top 10 liên minh.

9. Trở thành Quốc Vương - Days of Empire

Trong vòng 5h trước khi bước vào trạng thái bảo hộ, chủ liên minh của liên minh chiếm lĩnh được cung điện có thể bổ nhiệm một thành viên bất kỳ từ danh sách thành viên liên minh để trở thành Quốc Vương. Nếu trong vòng 5h không bổ nhiệm Quốc Vương thì chủ liên minh sẽ tự động trở thành Quốc Vương.

Trong trường hợp chủ liên minh không bổ nhiệm, nếu Quốc Vương kỳ trước cũng là người của liên minh thì Quốc Vương sẽ tự động được tiếp tục tái nhiêm.

10. Quan chức - Days of Empire

Nữ vương:

 • Thu nhập tài nguyên +25%
 • Bảo hộ tài nguyên +30%

Thủ tướng:

 • Tốc độ xây dựng +5%
 • Tốc độ nghiên cứu +5%
 • Tốc độ huấn luyện +5%

Đại pháp quan:

 • Thu nhập tài nguyên +10%
 • Tốc độ huấn luyện +5%

Quan tài chính:

 • Tiêu hao lương thực -10%
 • Thu nhập tài nguyên +15%

Kỵ sĩ:

 • Quân đội tấn công +5%
 • Tốc độ hành quân +10%

Đội trưởng hộ vệ:

 • Quân đội tấn công +5%
 • Quân đội phòng ngự +5%

Học sĩ:

 • Tốc độ nghiên cứu +10%

Thợ rèn:

 • Tốc độ xây dựng +10%

Đầy tớ:

 • Quân đội tấn công -10%
 • Thu nhập tài nguyên -5%

Người chăn ngựa:

 • Thu nhập tài nguyên -5%
 • Tiêu hao lương thực +10%

Thằng hề:

 • Tốc độ hành quân -5%
 • Tốc độ huấn luyện -10%

Dân thường:

 • Quân đội phòng ngự -5%
 • Thu tài nguyên -10%

Hướng đạo:

 • Quân đội tấn công -8%
 • Quân đội phòng ngự -8%

Kẻ cướp:

 • Bảo hộ tài nguyên -20%

Tội phạm:

 • Tốc độ hành quân -15%

Kẻ ngốc:

 • Tốc độ nghiên cứu -15%

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện viễn chinh xuyên vương quốc (KvK) game Days of Empire