f
 


Hướng dẫn tòa nhà và lãnh thổ liên minh trong game Days of Empire

1. Tòa nhà liên minh và lãnh thổ liên minh - Days of Empire

Thành viên liên minh cấp bậc R4 trở lên cùng với quan chức liên minh có thể xây dựng tòa nhà liên minh trên bản đồ thế giới, mỗi tòa nhà liên minh (bao gồm cờ) đều có thuộc tính của lãnh thổ liên minh. Toàn bộ lãnh thổ tòa nhà liên minh có hiệu lực gộp lại chính là tổng lãnh thổ liên minh. Mỗi một tòa nhà đều có phạm vi bao trùm lãnh thổ riêng, điểm máu riêng.

Tòa nhà liên minh có thể bị tấn công, cũng có thể được chi viện, tòa nhà một khi bị hủy diệt thì phạm vi lãnh thổ có hiệu lực tương ứng sẽ biến mất, diện tích lãnh thổ liên minh bị giảm đi.

Tấn công và phòng thủ tòa nhà liên minh là chức năng trung tâm của chiến tranh liên minh.

Thành viên liên minh có thể thông qua giao diện tòa nhà liên minh hoặc nhấp vào ô đất trống để xây dựng tòa nhà liên minh tương ứng.

Chủ liên minh có thể xây dựng hội trường liên minh, toàn bộ thành viên liên minh có thể xây dựng cờ liên minh, trong đó thành viên liên minh R4 trở lên cùng quan chức liên minh cho phép tiêu hao điểm liên minh để tiến hành xây dựng cờ.

Khi tòa nhà liên minh bị tấn công và phòng thủ thất bại thì sẽ bắt đầu bị chiếm lĩnh, quyền lực càng cao thời gian phá huỷ càng ngắn. Sau khi hết thời gian công trình sẽ bị phá huỷ.

Khi độ bền của tòa nhà liên minh giảm xuống 0 thì tòa nhà liên minh sẽ bị phá hủy.

Khi tòa nhà liên minh phát sinh cuộc chiến, logic cuộc chiến giống như cuộc chiến tại cung điện, bên tấn công và bên phòng thủ sẽ phát sinh một số bộ phận thương binh.

2. Các loại tòa nhà liên minh - Days of Empire

- Hội trường liên minh: hội trường liên minh là tòa nhà trọng tâm của liên minh, chủ liên minh có thể xây dựng "hội trường liên minh" trên bản đồ thế giới để bước đầu vạch ra phạm vi diện tích lãnh thổ liên minh, có thể hình thành lãnh thổ liên minh với ô đất có diện tích 12x12. Xây dựng hội trường liên minh là điều kiện tiên quyết để xây dựng các tòa nhà liên minh khác.

- Cờ liên minh: cờ liên minh là tòa nhà chủ yếu dùng để mở rộng diện tích lãnh thổ liên minh, 1 liên minh ban đầu có thể xây dựng 30 lá cờ, 1 lá cờ tương ứng với diện tích lãnh thổ có hiệu lực là 5x5. Thành viên liên minh có thể thông qua việc nâng cấp kỹ thuật liên minh "cố định cờ" để nâng cao giới hạn cờ liên minh. Giới hạn số lượng cờ liên minh càng cao thì diện tích lãnh thổ liên minh càng lớn. Điểm cần thiết để cố định cờ tùy theo số lượng cờ liên minh sở hữu gia tăng mà tăng thêm.

3. Điểm lãnh thổ liên minh - Days of Empire

Trong diện tích lãnh thổ liên minh điểm của mỗi ô quyết định điểm lãnh thổ liên minh giành được. Điểm của mỗi ô trong lãnh thổ liên minh có liên quan đến vành đai tài nguyên sở hữu, vành đai tài nguyên càng cao, điểm càng cao. Cấp độ vành đai tài nguyên tương ứng với điểm lãnh thổ liên minh mỗi ô như sau:

Cấp độ Điểm Điểm lãnh thổ cờ
Khu vực mỏ tài nguyên 1 2 điểm / ô đất 50 điểm / cờ
Khu vực mỏ tài nguyên 2 3 điểm / ô đất 75 điểm / cờ
Khu vực mỏ tài nguyên 3 5 điểm / ô đất 125 điểm / cờ
Khu vực mỏ tài nguyên 4 8 điểm / ô đất 200 điểm / cờ
Khu vực mỏ tài nguyên 5 12 điểm / ô đất 300 điểm / cờ
Khu vực mỏ tài nguyên 6 24 điểm / ô đất 600 điểm / cờ
Khu vực mỏ tài nguyên 7 48 điểm / ô đất 1200 điểm / cờ

4. Phúc lợi lãnh thổ liên minh - Days of Empire

Khi thu thập tại mỏ tài nguyên phổ thông bên trong lãnh thổ liên minh sẽ giành được buff tốc độ thu thập, điểm lãnh thổ liên minh càng cao thì thưởng tốc độ thu thập sẽ càng lớn (trừ mỏ liên minh).

Phần thưởng lãnh thổ liên minh hàng ngày: hệ thống hàng ngày sẽ căn cứ vào điểm lãnh thổ liên minh thực tế của liên minh để phát phần thưởng lãnh thổ cho những thành viên liên minh có lâu đài đạt cấp 6 trở lên. Điểm lãnh thổ liên minh càng lớn thì phần thưởng giành được càng nhiều. Phần thưởng được phát vào 12:00 theo giờ máy chủ (16:00 theo giờ Việt Nam).

Tiêu diệt quân địch (quái) ở trong phạm vi lãnh thổ sẽ giành được điểm kinh nghiệm bổ sung.

Di chuyển lãnh thổ: thành viên liên minh có thể sử dụng chức năng di chuyển lãnh thổ để di chuyển lâu đài trong phạm vi lãnh thổ liên minh của chính mình hoặc đồng minh. Trước khi yêu cầu di chuyển lâu đài, lâu đài của bạn phải nằm hoàn toàn trong phạm vi lãnh thổ liên minh của chính mình hoặc đồng minh thì mới có thể tiến hành di chuyển.

Di chuyển lãnh thổ cần điểm lãnh thổ liên minh của liên minh tương ứng đạt 15.000 điểm.

Liên minh thu thuế: điểm tài nguyên phổ thông ở trong lãnh thổ bị những người chơi không thuộc cùng một liên minh hoặc đồng minh thu thập thì sẽ bị thu thuế. Thuế thu được có thể do chủ liên minh căn cứ theo quy tắc phân phối của hệ thống để phân phối cho thành viên trong liên minh. (Người chơi có lâu đài dưới cấp 10 sẽ không nhận được phần thưởng kim loại và đá quý).

Liên minh ban đầu thu thuế với thuế suất là 15%, nghiên cứu kỹ thuật liên minh "liên minh thu thuế" sẽ nâng cao thuế suất của liên minh.

 Xem tiếp: Hướng dẫn mỏ siêu cấp liên minh trong game Days of Empire