f


Mỏ siêu cấp liên minh

Mỏ siêu cấp liên minh - Days of Empire

Liên minh sau khi đạt đến một yêu cầu nhất định chủ liên minh có thể xây dựng mỏ liên minh ở khu vực nhất định xung quanh, mỏ siêu cấp liên minh sở hữu lượng tài nguyên lớn. Mỏ siêu cấp bao gồm: nông trại liên minh, xưởng gỗ liên minh, mỏ kim loại liên minh, mỏ đá quý liên minh. Một liên minh đồng thời chỉ có thể sở hữu nhiều nhất 1 mỏ siêu cấp liên minh, sau khi 1 mỏ liên minh bị thu thập hết hoặc bị chủ liên minh, thành viên R4, quan chức liên minh thu hồi thì có thể xây dựng mỏ siêu cấp liên minh mới.

Tốc độ thu thập cơ bản trong mỏ siêu cấp liên minh được tăng thêm 20%.

Mỏ siêu cấp liên minh sở hữu lượng tài nguyên vô hạn. Quân đội thu thập trong mỏ siêu cấp liên minh sẽ không bị tấn công.

Quân đội xây dựng mỏ siêu cấp sau khi hoàn thành việc xây dựng sẽ trực tiếp bước vào trạng thái thu thập.

Lâu đài đạt từ cấp 6 mới có thể thu thập mỏ liên minh, trong đó lâu đài đạt cấp 10 mới có thể thu thập mỏ kim loại liên minh, lâu đài đạt cấp 15 mới có thể thu thập mỏ đá quý liên minh.

Thời gian tồn tại của mỏ liên minh có giới hạn, sau khi xây dựng xong sẽ tồn tại trong 7 ngày, đến hạn sẽ tự động biến mất!

 


Xem tiếp: Quan hệ liên minh trong game Days of Empire