f
 


Hướng dẫn hoạt động giới hạn thời gian đăng nhập mỗi ngày - Days of Empire

Giới thiệu sự kiện giới hạn thời gian đăng nhập mỗi ngày - Days of Empire

Sự kiện giới hạn thời gian đăng nhập mỗi ngày - Days of Empire

- Đăng nhập vào trò chơi bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian 12:00-14:00 (16:00-18:00 theo giờ Việt Nam) hoặc 20:00-22:00 (00:00-02:00 theo giờ Việt Nam) mỗi ngày theo giờ máy chủ thì sẽ kích hoạt sự kiện này.

- Sự kiện mỗi ngày nhiều nhất xuất hiện 1 lần. Nếu bạn đã tham gia vào đợt 1 12:00-14:00 (16:00-18:00 theo giờ Việt Nam) thì đợt 2 20:00-22:00 (00:00-02:00 theo giờ Việt Nam) sẽ không xuất hiện sự kiện này.

Yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ để nhận phần thưởng tương ứng - Days of Empire

1. Đăng nhập trong thời gian diễn ra sự kiện nhận phần thưởng

 • Tốc độ hành quân nhanh 25% x1 : giảm thời gian hành quân 25%
 • Lệnh chiêu mộ cao cấp x1 : sử dụng để chiêu mộ 1 lần cao cấp tại đại sảnh anh hùng
 • Tăng sản lượng mỏ nông trại x2 : tăng gấp đôi sản lượng mỏ nông trại cao cấp nhất trong 1 ngày
 • 150k gỗ (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k gỗ
 • 150k lương thực (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k lương thực

2. Tiêu diệt 5 quái vật nhận phần thưởng

 • Tốc độ hành quân nhanh 25% x1 : giảm thời gian hành quân 25%
 • Lệnh chiêu mộ cao cấp x1 : sử dụng để chiêu mộ 1 lần cao cấp tại đại sảnh anh hùng
 • Tăng sản lượng mỏ kim loại x2 : tăng gấp đôi sản lượng mỏ kim loại cao cấp nhất trong 1 ngày
 • 150k gỗ (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k gỗ
 • 150k lương thực (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k lương thực

3. Chiêu mộ cao cấp 2 lần nhận phần thưởng

 • Tốc độ hành quân nhanh 25% x1 : giảm thời gian hành quân 25%
 • Sách nghiên cứu kỹ năng x2 : sử dụng để nghiên cứu kỹ năng 1 lần tại đại sảnh anh hùng
 • Tăng sản lượng mỏ gỗ x2 : tăng gấp đôi sản lượng mỏ gỗ cao cấp nhất trong 1 ngày
 • 25k sắt (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 25k sắt
 • 6250 đá quý (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 6250 đá quý

4. Huấn luyện 1000 binh lính cấp độ bất kỳ nhận phần thưởng

 • Tốc độ hành quân nhanh 25% x1 : giảm thời gian hành quân 25%
 • Sách nghiên cứu kỹ năng x2 : sử dụng để nghiên cứu kỹ năng 1 lần tại đại sảnh anh hùng
 • Tăng sản lượng mỏ đá quý x2 : tăng gấp đôi sản lượng mỏ đá quý cao cấp nhất trong 1 ngày
 • 25k sắt (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 25k sắt
 • 6250 đá quý (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 6250 đá quý

5. Sử dụng 1000 vàng nhận phần thưởng

 • Tốc độ hành quân nhanh 50% x1 : giảm thời gian hành quân 50%
 • Sách kinh nghiệm cực phẩm (10k exp anh hùng) x1 : sử dụng tăng 10k exp anh hùng
 • Ngọc kỹ năng cực phẩm (1k exp kỹ năng anh hùng) x1 : sử dụng tăng 1k exp kỹ năng anh hùng
 • Sách kinh nghiệm tuyệt thế (30k exp anh hùng) x1 : sử dụng tăng 30k exp anh hùng
 • Ngọc kỹ năng tuyệt thế (3k exp kỹ năng anh hùng) x1 : sử dụng tăng 3k exp kỹ năng anh hùng

Lưu ý:

 - Bạn chỉ có tối đa 2 tiếng để hoàn thành các nhiệm vụ và nhận thưởng trong thời gian diễn ra sự kiên. Nếu hết thời gian mà bạn vẫn chưa nhận phần thưởng thì phần thưởng sẽ biến mất.

 - Sản lượng an toàn là sản lượng bạn sẽ nhận được khi kích hoạt vật phẩm.

Hướng dẫn farm event giới hạn thời gian đăng nhập mỗi ngày sao cho có lợi - Days of Empire

- Bước 1: đăng nhập vào thời gian diễn ra event để kích hoạt sự kiện và nhận thưởng đăng nhập ngày
- Bước 2: đánh 5 quái sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng
- Bước 3: vào sảnh anh hùng, tiến hành chiêu mộ cao cấp 2 lần và nhận thưởng (hoàn thành bước 1 và bước 2 là có được 2 lệnh chiêu mộ cao cấp)
- Bước 4: huấn luyện 1k binh lính bất kỳ (để nhanh nên huấn luyện binh lính có lv1) và nhận thưởng
- Bước 5: tùy vào ngân sách của lãnh chúa mà có nên cân nhắc làm nhiệm vụ sử dụng 1000 vàng hay không.

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện Lãnh Chúa Mạnh Nhất (Top Lord) game Days of Empire