f
 


Hướng dẫn địa cung quái vật Ifrit trong game Days of Empire

Câu chuyện - địa cung quái vật Ifrit - Days of Empire

Cảnh báo! Tinh linh hắc ám Ifrit tấn công!

Các binh sĩ đã kịp thời phát hiện ra Ifrit đồng thời lần theo dấu chân tìm đến được hang ổ của Ifrit! Ifrit không hề ngoan ngoãn đưa tay chịu trói mà vẫn ngoan cố chống lại! Các binh sĩ sắp không thể chống đỡ được nữa! Mau thổi tù và xung phong, giành lại báu vật thuộc về chúng ta!

Giải thích cách chơi - địa cung quái vật Ifrit - Days of Empire

Để tham gia hoạt động, vào Đại Hội --> chọn Địa Cung Quái Vật

Chỉ có thổi tù và xung phong mới có thể khích lệ được binh sĩ tạo ra sát hại lên Ifrit! Số lượng quái vật có thể giết mỗi ngày có giới hạn, lúc 0h hàng ngày sẽ được làm mới. Chế độ thử thách chia làm thử thách phổ thông và thử thách tinh anh

  • Thử thách phổ thông là sự kiện hàng ngày
  • Thử thách tinh anh là sự kiện giới hạn thời gian, được mở vào lức 0h ngày thứ 3 hàng tuần (4h sáng Việt Nam), duy trì trong 24h.

Thử thách tinh anh mỗi lần phản kích tiêu hao nhiều đạo cụ tù và xung phong hơn, phần thưởng giành được cũng nhiều hơn, đồng thời chất lượng của lông vũ rơi ra cũng cao hơn.

Thử thách tinh phổ thông sử dụng 5 tù và xung phong, binh sĩ phản kích quái vật phổ thông 1 lần, mỗi lần tấn công sẽ giành được phần thưởng.

Thử thách tinh anh sử dụng 20 tù và xung phong, binh sĩ phản kích quái vật tinh anh 1 lần, mỗi lần tấn công sẽ giành được rất nhiều phần thưởng.

Điều kiện tham gia - địa cung quái vật Ifrit - Days of Empire

Khi lâu đài của bạn đạt đến cấp 6 thì có thể tham gia thử thách địa cung quái vật. Khi bạn đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên thì bạn sẽ tự động nhận được 5 chiếc "tù và xung phong"

Quy tắc phần thưởng - địa cung quái vật Ifrit - Days of Empire

Mỗi lần phản kích đều sẽ giành được phần thưởng, đồng thời có xác xuất giành được sự chúc phúc của Allah. Sau khi giành được sự chúc phúc của Allah thì không cần tiêu hao tù và xung phong vẫn có thể tấn công được Ifrit.

Sau khi tiêu diệt được Ifrit sẽ có cơ hội giành được hòm kho báu ở trên người của quái vật, ngoài phần thưởng vàng lớn, các thành viên trong liên minh bạn còn giành được một món quà do hệ thống gửi tặng đồng thời có cơ hội nhận được đạo cụ lông vũ quý hiếm ở trong hòm kho báu! Lông vũ có thể dùng để trao đổi lấy rương kho báu với thương nhân lông vũ!

Thương nhân lông vũ - địa cung quái vật Ifrit - Days of Empire

- Đổi 3 lông vũ đồng + 1 lông vũ bạc = Rương Lông Vũ Đồng x1: mở ra nhận được mảnh ghép anh hùng tím x1 + giảm 1 giờ x1 + 1500 thép x1 + 10k gỗ x2 + 10k lương thực x2

- Đổi 7 lông vũ đồng + 2 lông vũ bạc + 1 lông vũ vàng = Rương Lông Vũ Bạc x1: mở ra nhận được mảnh ghép anh hùng tím x2 + di chuyển siêu cấp x1 + 1500 thép x5 + 10k gỗ x5 + 10k lương thực x5

- Đổi 15 lông vũ đồng + 5 lông vũ bạc + 2 lông vũ vàng + 1 lông vũ sáng màu = Rương Lông Vũ Vàng x1: mở ra nhận được mảnh ghép anh hùng cam x1 + tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x6 + 1500 thép x10 + 30k gỗ x5 + 30k lương thực x5

- Đổi 30 lông vũ đồng + 10 lông vũ bạc + 5 lông vũ vàng + 2 lông vũ sáng màu + 1 lông vũ tím = Rương Lông Vũ Sáng Màu x1: mở ra nhận được mảnh ghép anh hùng cam x3 + tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x10 + 1500 thép x30 + 50k gỗ x10 + 50k lương thực x10

 Xem tiếp: Hướng dẫn hoạt động giới hạn thời gian đăng nhập mỗi ngày - Days of Empire