f

Xây dựng trong game Days of Empire

Đội quân xây dựng

Tòa nhà khi đang nâng cấp sẽ hiển thị thời gian còn lại của đội quân xây dựng tại giao diện tòa nhà, nhấp vào có thể định vị được tòa nhà đang nâng cấp.

Sử dụng đạo cụ "hợp đồng xây dựng" hoặc 250 vàng có thể thuê đội nhân công xây dựng thứ 2, tăng thêm cho bạn một đội quân xây dựng trong 3 ngày.

Đạt VIP 2 có thể hưởng thụ đặc quyền sử dụng đội quân xây dựng thứ 2 miễn phí vĩnh viễn.Bình Luận
Đi lên