f

Tòa nhà cấp độ chiến tranh game Days of Empire

Tòa nhà cấp độ chiến tranh

Sau khi lâu đài đạt cấp 30 thì có thể xây dựng tòa nhà kỳ tích. Sau khi xây dựng tòa nhà kỳ tích thì bạn sẽ có cơ hội nâng cấp toàn bộ các tòa nhà khác lên cấp độ chiến tranh.

Quy tắc nâng cấp cấp độ chiến tranh:

- Nâng cấp cấp độ chiến tranh do 10 tiến độ tạo thành, mỗi lần nâng cấp tòa nhà sẽ gia tăng 10% tiến độ, mỗi lần nâng cấp tiến độ cấp độ chiến tranh đều sẽ giành được kinh nghiệm lãnh chúa và quyền lực.

- Sau khi hoàn thành 100% tiến độ thì sẽ tự động nâng cấp 1 cấp độ chiến tranh, giành được hiệu quả gia tăng của cấp độ chiến tranh.

- Hiệu quả gia tăng của tòa nhà cấp độ chiến tranh có thể xem tại giao diện chi tiết của tòa nhà.Bình Luận
Đi lên