f

Hệ thống quân hàm game Days of Empire

Tóm tắt hệ thống quân hàm

Hệ thống quân hàm là bộ hệ thống căn cứ trên điểm quân hàm và điểm công trạng của người chơi, trong đó điểm quân hàm và thứ hạng mỗi tuần quyết định cấp độ quân hàm của lãnh chúa, điểm công trạng thì dùng để trao đổi lấy đạo cụ trong cửa hàng tương ứng và kỹ năng.

Giải thích về điểm quân hàm và điểm công trạng

Điểm quân hàm và điểm công trạng có thể thông qua chiến đấu để giành được.

1. Tất cả mọi cuộc chiến phát sinh trong vương quốc của mình đều giành được điểm quân hàm và điểm công trạng tương ứng.

2. Giới hạn điểm công trạng mỗi tuần là 30.000, sau khi đạt đến giới hạn thì không thể tiếp tục nhận được thêm vinh dự trong tuần này nữa nhưng điểm quân hàm thì không bị giới hạn.

Quy tắc giành được điểm quân hàm và điểm công trạng

Trong trường hợp đáp ứng điều kiện giành được điểm quân hàm và điểm công trạng trong các cuộc chiến, sát hại binh lính đối phương sẽ giành được điểm quân hàm và điểm công trạng tương ứng, điểm quân hàm và điểm công trạng tương ứng như sau (sát hại lấy cơ số là 10k, điểm giành được có tỷ lệ cố định, chẳng hạn như sát hại 5k binh ực tương ứng với giành được điểm quân hàm bằng 1 nửa theo biểu đồ dưới đây):

LV11 điểm quân hàm: 130 - điểm côn trạng: 130

LV10 điểm quân hàm 100  - điểm công trạng: 100

LV9 điểm quân hàm 90  - điểm công trạng: 90

LV8 điểm quân hàm 75  - điểm công trạng: 75 

LV7 điểm quân hàm 60 - điểm công trạng: 60

LV6 điểm quân hàm 50  - điểm công trạng: 50

Sát hại binh lính LV1~LV5 không giành được điểm quân hàm và điểm công trạng.

Quy tắc giành được quân hàm

Quy tắc quân hàm lãnh chúa tổng cộng được chia thành 12 cấp độ, ban đầu lãnh chúa sẽ là cấp bậc sĩ quan trưởng, còn 6 cấp bậc chuẩn úy, thiếu úy, trung úy, thượng úy, thiếu tá, trung tá chỉ cần đáp ứng yêu cầu về điểm quân hàm là có thể tự động giành được.

Vào lúc 0h chủ nhật hàng tuần (4h sáng Việt Nam), hệ thống sẽ lấy 5 vương quốc tạo thành 1 nhóm để tiến hành kết toán điểm quân hàm, căn cứ vào điểm quân hàm mà các lãnh chúa giành được trong 7 ngày để tiến hành xếp hạng. Sau khi chăc chắn thứ hạng thì sẽ đặt lại điểm quân hàm mỗi tuần và căn cứ vào thứ hạng để phát đi phần thưởng tương ứng.

Lưu ý: chỉ có top 200 lãnh chúa trong bảng xếp hạng tuần trước mới được hiển thị thứ hạng.

Quan trọng nhất là, đối với quân hàm cấp cao, ngoài điều kiện về tổng điểm quân hàm thì còn cần đáp ứng thêm điều kiện về thứ hạng của tuần trước để tiến hành xếp hạng, cụ thể như sau:

Cấp độ quân hàm Điểm quân hàm Thứ hạng quân hàm
Nguyên soái 3752500 1
Thượng tướng 2552500 2 - 10
Trung tướng 1752500 11 - 30
Thiếu tướng 1152500 31 - 70
Chuẩn tướng 702500 71 - 130
Thượng tá 402500 131 - 200
Trung tá 192500 /
Thiếu tá 92500 /
Thượng úy 42500 /
Trung úy 16500 /
Thiếu úy 6500 /
Chuẩn úy 1500 /

Trao đổi điểm công trạng

Điểm công trạng có thể dùng để trao đổi lấy các loại kỹ năng quân hàm trong giao diện quân hàm, đồng thời cũng có thể dùng để trao đổi lấy một số đạo cụ tại giao diện trao đổi quân hàm trong hành lang chiến tranh, bao gồm một số vật phẩm hiếm có và trang bị, một số vật phẩm và trang bị cần đáp ứng cấp độ quân hàm nhất định mới có thể trao đổi.Bình Luận
Đi lên