f

Lãnh chúa trong game Days of Empire

Trang bị lãnh chúa - Days of Empire

Trang bị chia thành loại chiến tranh, loại phụ trợ và loại phát triển, tổng cộng có 6 bộ phận, mỗi một bộ phận cung cấp một hiệu quả buff.

Màu sắc của trang bị tương ứng với các phẩm chất khác nhau, tổng cộng có 6 loại phẩm chất là: trắng, xanh lá, xanh lam, tím, cam vàng.

Cấp độ lãnh chúa - Days of Empire

Tổng cộng cần 40,517,290 exp để lên được lãnh chúa lv40. Và tổng số skill point có được là 190 skill points.

Level Exp Next level Điểm skill lãnh chúa
1 0 100 +3
2 100 300 +3
3 400 800 +3
4 1,200 1,680 +3
5 2,880 5,100 +3
6 7,980 10,050 +3
7 18,030 17,570 +3
8 35,600 23,530 +3
9 59,130 26,520 +3
10 85,650 35,880 +3
11 121,530 41,250 +4
12 162,780 54,010 +4
13 216,790 60,500 +4
14 277,290 75,000 +4
15 352,290 100,000 +4
16 452,290 132,000 +4
17 584,290 141,000 +4
18 725,290 158,000 +4
19 883,290 180,000 +4
20 1,063,290 222,500 +4
21 1,285,790 270,000 +5
22 1,555,790 290,500 +5
23 1,846,290 318,500 +5
24 2,164,790 372,500 +5
25 2,537,290 440,000 +5
26 2,977,290 460,000 +5
27 3,437,290 525,000 +5
28 3,962,290 565,000 +5
29 4,527,290 655,000 +5
30 5,182,290 930,000 +5
31 6,112,290 1,325,000 +7
32 7,437,290 1,490,000 +7
33 8,927,290 1,910,000 +7
34 10,837,290 2,160,000 +7
35 12,997,290 3,425,000 +7
36 16,422,290 4,370,000 +7
37 20,792,290 5,315,000 +7
38 26,107,290 6,260,000 +7
39 32,367,290 8,150,000 +7
40 40,517,290 10,000,000 +7
41 50,517,290 15,040,000 +9
42 65,557,290 19,400,000 +9
43 84,957,290 23,760,000 +9
44 108,717,290 28,120,000 +9
45 136,837,290 32,480,000 +9
46 169,317,290 59,500,000 +10
47 228,817,290 88,000,000 +10
48 316,817,290 110,000,000 +10
49 426,817,290 250,000,000 +10
50 676,817,290 400,000,000 +10

Kỹ năng lãnh chúa - Days of Empire

Mỗi khi lãnh chúa nâng cấp đều sẽ giành được điểm kỹ năng. Căn cứ vào mỗi cấp độ của lãnh chúa mà điểm kỹ năng giành được mỗi lần nâng cấp sẽ được tăng dần.

Điểm kỹ năng có thể sử dụng để nâng cấp kỹ năng lãnh chúa.

Kỹ năng lãnh chúa có 3 phân nhánh là chiến đấu, phát triểnphụ trợ.

Kỹ năng lãnh chúa căn cứ theo phương thức kích hoạt được chia thành kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động, kỹ năng chủ động cần nhấp vào mới có hiệu lực.

Sử dụng điểm kỹ năng để học tập kỹ năng tương ứng có thể nâng cao được năng lực tương ứng.

Kỹ năng có kết cấu cây, có nghĩa là bạn bắt buộc phải học những kỹ năng trước mắt trước sau đó mới có thể mở khóa và học tập những kỹ năng sau.

Kỹ năng chủ động - Days of Empire

Lãnh chúa tổng cộng có 9 kỹ năng chủ động đó là: lập tức trở về, cứu viện, được mùa, người thợ khéo léo, thể lực dồi dào, hành quân gấp, bảo hộ thu thập, thu thập điên cuồng, tổng động viên. Kỹ năng chủ động cần kích hoạt thủ công, có giao diện sử dụng độc lập.

  • Lập tức trở về: làm cho toàn bộ binh lính đang xuất chinh của bạn lập tức trở về thành. Không bao gồm quân đội đang tham gia tập kết chiến đấu. Thời gian chờ của kỹ năng là 8h.
  • Cứu viện: xuất chinh chiến đấu lần đầu tiên sau khi sử dụng (không bao gồm quân đội đi tham gia tập kết), tổn thất quân đội sẽ chuyển hóa thành thương binh và được đưa vào bệnh viện dã chiến cho tới khi bệnh viện dã chiến đầy mới thôi. Thời gian chờ của kỹ năng là 8h.
  • Được mùa: bạn ngay lập tức giành được sản lượng trong 1h của toàn bộ tài nguyên. Thời gian chờ của kỹ năng là 4h.
  • Người thợ khéo léo: bạn lập tức giành được 300 bẫy, chọn ngẫu nhiên 1 loại hình bẫy từ cấp độ cao nhất bạn hiện có thể chế tạo. Thời gian chờ của kỹ năng là 4h.
  • Hành quân gấp: làm cho tốc độ hành quân của bạn tăng thêm 100%, duy trì trong 1h. Thời gian chờ của kỹ năng là 24h.
  • Thể lực dồi dào: bạn ngay lập tức giành được 30 điểm thể lực.
  • Bảo hộ thu thập: toàn bộ quân đội thu thập của bạn sẽ được tiến vào trạng thái bảo hộ, duy trì trong 3h, thời gian chờ của kỹ năng là 8h.
  • Thu thập điên cuồng: tốc độ thu thập sẽ được tăng thêm 100% (trừ thu thập vàng), duy trì trong 2h. Thời gian chờ của kỹ năng là 8h.
  • Tổng động viên: giới hạn xuất chinh quân đội được gia tăng 10%, duy trì trong 1h. Thời gian chờ của kỹ năng là 24h.

 Bình Luận
Đi lên