f

Kỹ thuật chiến tranh

Kỹ thuật chiến tranh

Sau khi người chơi mở khóa tòa nhà kỳ tích thì sẽ mở chức năng kỹ thuật chiến tranh.

Nghiên cứu kỹ thuật chiến tranh có thể nâng cao thuộc tính lãnh chúa, nghiên cứu kỹ thuật chiến tranh có thể sử dụng đạo cụ tăng tốc phổ thông và đạo cụ tăng tốc nghiên cứu.

Nghiên cứu kỹ thuật chiến tranh không chiếm dụng đội ngũ nghiên cứu kỹ thuật trong học viện đồng thời không tiêu hao bất cứ tài nguyên nào.Bình Luận
Đi lên