f

Hệ thống VIP trong game Days of Empire

Tại sao tôi nên trở thành người chơi VIP?

Hệ thống VIP trong game Days of Empire

Người chơi VIP có thể thụ hưởng các loại hiệu ứng buff (ví dụ như tăng tốc, thưởng sản lượng tài nguyên, thưởng tốc độ hành quân, lực tấn công tăng, lực phòng ngự tăng, máu quân đội tăng...) bởi vậy giúp người chơi VIP phát triển nhanh hơn, giành được ưu thế chiến đấu lớn hơn. Theo cấp độ VIP gia tăng, loại ưu thế này sẽ càng rõ ràng hơn. Thông thường, các người chơi VIP đều rất nổi bật.

Nhấp vào nút [VIP] cạnh hình đại diện, sau khi vào giao diện VIP có thể tự do kéo xuống phần giới thiệu các đặc quyền ở bên dưới để xem đặc quyền VIP ở từng cấp đô.

Làm thế nào để tăng cấp độ VIP?

VIP được chia thành 15 cấp độ. Người chơi có thể nhấp vào nút [VIP] bên cạnh hình đại diện, tiến vào giao diện VIP, thông qua việc xem tiêu chuẩn thước đo điểm VIP, xem cấp độ VIP hiện tại, cấp độ VIP hiện tại cách cấp độ VIP tiếp theo cần bao nhiêu điểm. Gia tăng điểm VIP đến mốc yêu cầu là có thể gia tăng được cấp độ VIP.

Làm thế nào để giành được điểm VIP?

Đăng nhập trò chơi hàng ngày hệ thống sẽ tặng điểm VIP.

Nạp tiền và mua gói quà cũng có thể giành được điểm VIP.

Ngoài ra, bạn có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ, tham gia sự kiện...để giành được điểm VIP.

Các quyền lợi đặc biệt của VIP:

VIP0: mặc định tất cả người chơi khi vừa vào game sẽ là VIP0

- Thời gian xây dựng miễn phí 7 phút
- Được nhận gói quà VIP0 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x1, 10k lương thực x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP0: giảm 5 phút x30

VIP1: cần 200 điểm VIP (tầm 20k vnd)

- Thời gian xây dựng miễn phí 30 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 5 phút
- Sản lượng lương thực +4%
- Sản lượng gỗ +4%
- Sản lượng kim loại +4%
- Sản lượng đá quý +4%
- Tải trọng quân đội +2%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +5%
- Được nhận gói quà VIP1 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x1, 10k lương thực x1, 400 đá quý x1, 1k6 kim loại x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP1: di chuyển siêu cấp x1, giảm 5 phút x30

VIP2: cần 1000 điểm VIP (tầm 100k vnd)

- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2
- Được nhận gói quà VIP2 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x2, 10k lương thực x2, 400 đá quý x2, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x1, 1k6 kim loại x2
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP2 với giá 800 vàng: linh hồn anh hùng vàng Cakir Bey x20, đá tinh luyện quần x15, giảm 5 phút x30, 500 thép x5

- Thời gian miễn phí xây dựng 32 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 7 phút.
- Sản lượng lương thực +8%.
- Sản lượng gỗ +8%.
- Sản lượng kim loại +8%.
- Sản lượng đá quý +8%.
- Tải trọng quân đội +4%.
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +10%.

VIP3: cần 2000 điểm VIP (tầm 200k vnd)

- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +5%
- Được nhận gói quà VIP3 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x3, 10k lương thực x3, 400 đá quý x3, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x1, 1k6 kim loại x3
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP3 với giá 2500 vàng: 1500 thép x3, đá tinh luyện quần x60, giảm 5 phút x30

- Thời gian miễn phí xây dựng 34 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuạt 9 phút
- Sản lượng lương thực +12%
- Sản lượng gỗ +12%
- Sản lượng kim loại +12%
- Sản lượng đá quý +12%
- Tải trọng quân đội +6%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +15%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP4: cần 4000 điểm VIP (tầm 400k vnd)

- Thêm 1 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 5

- Được nhận gói quà VIP4 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x4, 10k lương thực x4, 400 đá quý x4, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x2, 1k6 kim loại x4
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP4 với giá 2500 vàng: 1500 thép x3, đá tinh luyện quần x60, giảm 5 phút x30, linh hồn anh hùng vàng Cakir Bey x60

- Thời gian miễn phí xây dựng 36 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 11 phút
- Sản lượng lương thực +16%
- Sản lượng gỗ +16%
- Sản lượng kim loại +16%
- Sản lượng đá quý +16%
- Tải trọng quân đội +8%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +20%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +6%
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP5: cần 10.000 điểm VIP (tầm 1tr vnd)

- Tốc độ hồi phục thể lực +10%
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Được nhận gói quà VIP5 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x5, 10k lương thực x5, 400 đá quý x5, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x2, 1k6 kim loại x5
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP5 với giá 3000 vàng: 500k lương thực x9, 80k kim loại x9, loa chiến tranh x100, 500k gỗ x9, 20k đá quý x9, linh hồn anh hùng vàng Cakir Bey x180

- Thêm 1 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 5
- Thời gian miễn phí xây dựng 38 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 13 phút
- Sản lượng lương thực +20%
- Sản lượng gỗ +20%
- Sản lượng kim loại +20%
- Sản lượng đá quý +20%
- Tải trọng quân đội +10%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +25%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +7%
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP6: cần 20.000 điểm VIP (tầm 2tr vnd)

- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +10000
- Được nhận gói quà VIP6 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x6, 10k lương thực x6, 400 đá quý x6, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x3, 1k6 kim loại x6
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP6 với giá 3200 vàng: đá sức mạnh x750, 5000 thép x5

- Thêm 1 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 5
- Thời gian miễn phí xây dựng 40 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 15 phút
- Sản lượng lương thực +24%
- Sản lượng gỗ +24%
- Sản lượng kim loại +24%
- Sản lượng đá quý +24%
- Tải trọng quân đội +12%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +30%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +8%
- Tốc độ hồi phục thể lực +12%
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP7: cần 30.000 điểm VIP (tầm 3tr vnd)

- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Được nhận gói quà VIP7 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x7, 10k lương thực x7, 400 đá quý x7, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x3, 1k6 kim loại x7, đá tinh luyện vũ khí x1, mảnh ghép anh hùng màu cam x1, săn lùng kho báu x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP7 với giá 3500 vàng: giảm 5 phút x20, giảm 5 phút điều trị x20, giảm 5 phút nghiên cứu x20, giảm 5 phút huấn luyện quân đội x20, giảm 1 giờ x100, giảm 5 phút xây dựng x20, linh hồn anh hùng vàng Cakir Bey x360

- Thêm 1 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 6
- Thời gian miễn phí xây dựng 42 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 18 phút
- Sản lượng lương thực +28%
- Sản lượng gỗ +28%
- Sản lượng kim loại +28%
- Sản lượng đá quý +28%
- Tải trọng quân đội +14%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +35%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +9%
- Tốc độ hồi phục thể lực +14%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +20000
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP8: cần 50.000 điểm VIP (tầm 5tr vnd)

- Tốc độ huấn luyện quân đội +4%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8
- Được nhận gói quà VIP8 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x8, 10k lương thực x8, 400 đá quý x8, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x4, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x1, lệnh chiêu mộ cao cấp x1, 1600 kim loại x8, săn lùng kho báu x2, đá tinh luyện vũ khí x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP8 với giá 4000 vàng: đá tinh luyện quần x80, đá tinh luyện găng tay x15, 5000 thép x2

- Thêm 1 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 6
- Thời gian miễn phí xây dựng 44 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 22 phút
- Sản lượng lương thực +32%
- Sản lượng gỗ +32%
- Sản lượng kim loại +32%
- Sản lượng đá quý +32%
- Tải trọng quân đội +16%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +40%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +10%
- Tốc độ hồi phục thể lực +16%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +30000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP9: cần 100.000 điểm VIP (tầm 10tr vnd)

- Giới hạn thể lực tăng thêm 10
- Tăng tốc độ điều trị thương binh +5%

- Được nhận gói quà VIP9 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x10, 10k lương thực x10, 400 đá quý x10, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x5, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x1, lệnh chiêu mộ cao cấp x1, 1600 kim loại x10, săn lùng kho báu x2, đá tinh luyện vũ khí x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP9 với giá 6000 vàng: đá tinh luyện quần x80, đá tinh luyện găng tay x60, 5000 thép x2

- Thêm 1 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 6
- Thời gian miễn phí xây dựng 46 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 26 phút
- Sản lượng lương thực +36%
- Sản lượng gỗ +36%
- Sản lượng kim loại +36%
- Sản lượng đá quý +36%
- Tải trọng quân đội +18%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +45%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +11%
- Tốc độ hồi phục thể lực +18%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +40000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Tốc độ huấn luyện quân đội +6%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP10: cần 150.000 điểm VIP (tầm 15tr vnd) (cần check lại)

- Thêm 2 đội quân xuất chinh
- Quân đội tấn công +5%
- Tuỳ chỉnh ảnh đại diện

- Được nhận gói quà VIP10 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x12, 10k lương thực x12, 400 đá quý x12, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x6, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x1, lệnh chiêu mộ cao cấp x1, 1600 kim loại x12, săn lùng kho báu x2, đá tinh luyện vũ khí x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP10 với giá 6000 vàng: đá tinh luyện quần x80, đá tinh luyện găng tay x60, 5000 thép x2

- Giới hạn thể lực tăng thêm 20
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 7
- Thời gian miễn phí xây dựng 48 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 30 phút
- Sản lượng lương thực +40%
- Sản lượng gỗ +40%
- Sản lượng kim loại +40%
- Sản lượng đá quý +40%
- Tải trọng quân đội +20%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +50%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +12%
- Tốc độ hồi phục thể lực +20%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +50000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Tốc độ huấn luyện quân đội +8%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Tăng tốc độ điều trị thương binh +6%
- Mở chũ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP11: cần 300.000 điểm VIP (tầm 30tr vnd) (cần check lại)

- Quân đội phòng ngự +5%
- Tốc độ hành quân +4%

- Được nhận gói quà VIP11 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x14, 10k lương thực x14, 400 đá quý x14, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x7, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x1, lệnh chiêu mộ cao cấp x1, 1600 kim loại x12, săn lùng kho báu x2, đá tinh luyện vũ khí x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP11 với giá 8000 vàng: 5m gỗ x5, 200k đá quý x5, 5m lúa x5, 800k kim loại x5

- Giới hạn thể lực tăng thêm 30
- Thêm 2 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 7
- Thời gian miễn phí xây dựng 50 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 35 phút
- Sản lượng lương thực +44%
- Sản lượng gỗ +44%
- Sản lượng kim loại +44%
- Sản lượng đá quý +44%
- Tải trọng quân đội +22%
- Tốc độ hành quân khi đi đánh quái +55%
- Thuê thêm một công nhân xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +13%
- Tốc độ hồi phục thể lực +22%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +60000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Tốc độ huấn luyện quân đội +10%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Tốc độ điều trị thương binh +7%
- Quân đội tấn công +10%
- Tuỳ chỉnh ảnh đại diện
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP12: cần 500.000 điểm VIP (tầm 50tr vnd) (cần check lại)

- Sức chứa thương binh +10%
- Máu quân đội +5%
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP12
- Khung trò chuyện độc quyền VIP12

- Được nhận gói quà VIP12 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x18, 10k lương thực x18, 400 đá quý x18, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x9, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x2, lệnh chiêu mộ cao cấp x1, 1600 kim loại x18, săn lùng kho báu x3, đá tinh luyện vũ khí x2, tăng tốc độ hành quân 25% x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP12 với giá 10000 vàng: đá tinh luyện găng tay x240, 5000 thép x2

- Giới hạn thể lực tăng thêm 40
- Thêm 2 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 8
- Thời gian miễn phí xây dựng 55 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 40 phút
- Sản lượng lương thực +48%
- Sản lượng gỗ +48%
- Sản lượng kim loại +48%
- Sản lượng đá quý +48%
- Tải trọng quân đội +24%
- Tốc độ hành quân khi đi đánh quái +60%
- Thuê thêm một công nhân xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +14%
- Tốc độ hồi phục thể lực +24%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +70000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Tốc độ huấn luyện quân đội +15%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Tốc độ điều trị thương binh +8%
- Quân đội tấn công +15%
- Tuỳ chỉnh ảnh đại diện
- Quân đội phòng ngự +10%
- Tốc độ hành quân +8%
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP13: cần 1.000.000 điểm VIP (tầm 100tr vnd) (cần check lại)

VIP14: cần 1.500.000 điểm VIP (tầm 150tr vnd)

VIP15: cần 3.000.000 điểm VIP (tầm 300tr vnd)Bình Luận
Đi lên