f

Binh lính

Binh lính chia ra làm 4 chủng loại: bộ binh, cung binh, kỵ binhchiến xa. Mỗi chủng loại bao gồm 10 cấp độ, cấp độ càng cao sức mạnh binh lính càng lớn.

Binh lính có thể được nâng cấp cấp độ tại thao trường.

1. Doanh trại

Doanh trại là nơi huấn luyện bộ binh bao gồm: lính giáolính khiên

 

  Yêu cầu
Doanh trại
Quyền
Lực
Công
Thủ
Máu
Quyền lực
10k binh lính
Lính giáo lv1 cấp 1 1 14 11 4 10,000
Lính khiên lv2 cấp 4 1.4 11 25 8 14,000
Lính giáo lv3 cấp 7 1.9 26 22 6 19,000
Lính khiên lv4 cấp 10 2.5 18 43 15 25,000
Lính giáo lv5 cấp 13 3.2 39 34 9 32,000
Lính khiên lv6 cấp 16 4 26 62 23 40,000
Lính giáo lv7 cấp 19 4.9 57 47 13 49,000
Lính khiên lv8 cấp 22 5.9 37 86 32 59,000
Lính giáo lv9 cấp 26 7 79 65 18 70,000
Lính khiên lv10 cấp 30 8.2 49 114 42 82,000

2. Bục ngắm

Bục ngắm là nơi huấn luyện cung binh bao gồm: lính súng trườngxạ thủ

 

  Yêu cầu
Bục ngắm
Quyền
Lực
Công
Thủ
Máu
Quyền lực
10k binh lính
Lính súng trường lv1 cấp 1 1 17 9 4 10,000
Xạ thủ lv2 cấp 4 1.4 19 10 3 14,000
Lính súng trường lv3 cấp 7 1.9 31 18 5 19,000
Xạ thủ lv4 cấp 10 2.5 30 17 5 25,000
Lính súng trường lv5 cấp 13 3.2 46 27 8 32,000
Xạ thủ lv6 cấp 16 4 44 24 8 40,000
Lính súng trường lv7 cấp 19 4.9 68 38 12 49,000
Xạ thủ lv8 cấp 22 5.9 62 34 11 59,000
Lính súng trường lv9 cấp 26 7 94 52 16 70,000
Xạ thủ lv10 cấp 30 8.2 82 44 14 82,000

3. Chuồng ngựa

Chuồng ngựa là nơi huấn luyện kỵ binh bao gồm: kỵ binh cungkỵ binh cận chiến

 

  Yêu cầu
Chuồng ngựa
Quyền
Lực
Công
Thủ
Máu
Quyền lực
10k binh lính
Kỵ binh cung lv1 cấp 1 1 14 10 4 10,000
Kỵ binh cận chiến lv2 cấp 4 1.4 19 17 4 14,000
Kỵ binh cung lv3 cấp 7 1.9 25 20 6 19,000
Kỵ binh cận chiến lv4 cấp 10 2.5 31 28 7 25,000
Kỵ binh cung lv5 cấp 13 3.2 37 31 9 32,000
Kỵ binh cận chiến lv6 cấp 16 4 46 41 11 40,000
Kỵ binh cung lv7 cấp 19 4.9 55 42 12 49,000
Kỵ binh cận chiến lv8 cấp 22 5.9 65 56 15 59,000
Kỵ binh cung lv9 cấp 26 7 76 59 17 70,000
Kỵ binh cận chiến lv10 cấp 30 8.2 86 74 20 82,000

4. Công xưởng

Công xưởng là nơi huấn luyện chiến xa bao gồm: xe chuyển lương thực, máy bắn đá chiến xa công thành

  

  Yêu cầu
Công xưởng
Quyền
Lực
Công
Thủ
Máu
Quyền lực
10k binh lính
Xe chuyển lương thực lv1 cấp 1 1 9 12 8 10,000
Máy bắn đá lv2 cấp 4 1.4 37 12 4 14,000
Chiến xa lv3 cấp 7 1.9 17 24 12 19,000
Máy bắn đá lv4 cấp 10 2.5 59 21 8 25,000
Chiến xa lv5 cấp 13 3.2 25 37 18 32,000
Máy bắn đá lv6 cấp 16 4 87 30 12 40,000
Chiến xa lv7 cấp 19 4.9 36 52 26 49,000
Máy bắn đá lv8 cấp 22 5.9 124 42 17 59,000
Chiến xa lv9 cấp 26 7 50 72 36 70,000
Máy bắn đá lv10 cấp 30 8.2 164 56 22 82,000

5. So sánh binh lính

  Tốc độ Tải trọng Phạm vi
Tấn công
Tiêu thụ
lương thực
Lính giáo 9 8 1 0.08
Lính khiên 8 8 1 0.17
Lính súng trường 8 9 8 0.42
Xạ thủ 8 10 5 0.5
Kỵ binh cung 13 9 4 0.58
Kỵ binh cận chiến 14 9 1 0.67
Xe chuyển lương thực 5 20 1 0.08
Máy bắn đá 7 13 10 0.17
Chiến xa 5 21 1 0.25

 

  • Tốc độ: tốc độ hành quân của binh lính, kỵ binh cận chiến tốc độ 14 nên sẽ là binh lính có tốc độ hành quân nhanh nhất.
  • Tải trọng: khả năng mang vác tài nguyên.
  • Phạm vi tấn công: càng lớn thì khả năng bị đánh càng thấp, trong trận chiến binh lính có phạm vi tấn công 1 sẽ bị tấn công đầu tiên, chiến xa có phạm vi tấn công 10 nên sẽ bị tấn công cuối cùng.
  • Tiêu thụ lương thực: sản lượng lương thực bị tiêu thụ trong 1 giờ.

 

Tại sao lương thực của tôi bị giảm đi?

Nông trại có thể sản xuất lương thực nhưng lượng lương thực nông trại có thể tích trữ thì có giới hạn, nếu bạn không thu hoạch lương thực kịp thời thì nông trại sẽ tạm dừng việc sản xuất cho tới khi bạn thu hoạch.

Quân đội của bạn cần tiêu hao lương thực để duy trì, mỗi giây đều tự động tiêu hao. Dù lương thực bị tiêu hao cạn kiệt thì quân đội cũng sẽ không bị chết.

Không có lương thực, quân đội có chế đói không?

Lương thực là nguồn dự trữ quan trọng của quân đội, binh lính mà lãnh chúa sở hữu (bao gồm cả binh lính trong thành và binh lính xuất chinh), mỗi giây đều tiêu hao lương thực.

Tổng số binh lính càng nhiều thì lượng lương thực bị tiêu hao sẽ càng nhiều. Để bảo hộ lợi ích cho các vị lãnh chúa, chúng tôi mở cơ chế bảo hộ đặc biệt cho binh lính: sau khi lương thực bị tiêu hao hết, binh lính sẽ dừng việc tiêu hao lương thực, họ sẽ không bị chết đói. Khi lãnh chúa giành được lương thực, binh lính sẽ bắt đầu tiêu hao lương thực lại.Bình Luận
Đi lên