f

Giới thiệu game và hướng dẫn chơi game Days Of Empire

Giới thiệu game Days of Empire - Imperial Harem

Logo Game Days of Empire - Imperial Harem

Video Trailer Days of Empire - Imperial Harem

Trong thế giới trò chơi, bạn sẽ đóng vai là một lãnh chúa, thống trị đế quốc của chính mình. Dưới sự dẫn dắt của bạn, đế quốc sẽ ngày càng hùng mạnh. Cuối cùng bạn có thể trở thành Quốc Vương được vạn người nể trọng, thống trị toàn bộ vương quốc thậm chí cả thế giới!

Duy trì việc nâng cấp lâu đài, huấn luyện binh lính, nghiên cứu kỹ thuật là cách hiệu quả nhất để giúp cho đế quốc ngày càng hùng mạnh. Phát triển tòa nhà tài nguyên trong thành, thường xuyên đi thu thập tài nguyên trên thế giới để làm nền tảng cho đế quốc.

Gia nhập một liên minh, sử dụng bùa chú di chuyển dành cho người mới để tụ tập các thành viên ở trong liên minh để bảo hộ thành phố của chính mình một cách hiệu quả.

Thường xuyên đánh bại quân địch ở trên thế giới có thể giúp lãnh chúa nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm.

Thường xuyên cùng bạn bè của mình thảo luận về trờ chơi sẽ giúp bạn chơi đơn giản và thú vị hơn.


Các tính năng đặc biệt của game Days Of Empire - Imperial Harem

● Thousands of beauties await you!
Exquisite 3D art, rending the amazing women that surround you in stunning accuracy! No man can resist them!

● Bleed for honor with heroes!
Newly released heroes are based on true historical figures with wide-ranging skills!

● Raze and plunder cities!
Devise strategies to help you expand and advance or lead your army to victory and take magnificent cities by force!

● The first mobile strategic game based on the Ottoman Empire!
Immerse yourself into this Ottoman Empires with real historical events, heroes and war!

● Flexible troop formations!
With a vast array of soldiers, you can tailor your troop combinations and strategy to any situation!

● Strategic battles!
Sick of hands-off battle systems? Our real-time battle system will test the limits of your strategic thinking. You’ll need to study the strategy, leadership, diplomacy and tactics of the Ottoman Empire itself. Manage resources, command troops, and rule the world!

● Make friends!
Real-time voice chat and translation function; work as a group to attain victory and share the fruits of your labors together!

● Explore the open world!
Hunt monsters in the wilds of the Turkish peninsula, explore secret dungeons hidden away below ancient ruins, challenge powerful guardians, and excavate the ancient treasure!

Game Days of Empire - Imperial Harem Game Days of Empire - Imperial Harem Game Days of Empire - Imperial Harem

Game Days of Empire - Imperial Harem Game Days of Empire - Imperial Harem Game Days of Empire - Imperial Harem

Liên Minh

Hướng dẫn tính năng Quan Hệ Liên Minh trong game Days of Empire

Hướng dẫn tính năng Quan Hệ Liên Minh trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn tính năng mỏ siêu cấp liên minh - Days of Empire

Hướng dẫn tính năng mỏ siêu cấp liên minh - Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn tòa nhà và lãnh thổ liên minh trong game Days of Empire

Hướng dẫn tòa nhà và lãnh thổ liên minh trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn cơ bản về Liên Minh trong game Days of Empire

Hướng dẫn cơ bản về Liên Minh trong game Days of Empire Xem thêm

Cơ bản

Hướng dẫn tính năng Lãnh Chúa trong game Days of Empire

Hướng dẫn tính năng Lãnh Chúa trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn hệ thống VIP trong game Days of Empire

Hướng dẫn chi tiết hệ thống VIP trong game Days of Empire: VIP0 đến VIP15, quyền lợi VIP, ưu đãi VIP, số tiền cần bỏ ra để đạt được mốc VIP đó. Xem thêm

Giới thiệu các tòa nhà trong game Days of Empire

Giới thiệu các tòa nhà trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire

Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn tính năng binh lính trong game Days of Empire

Hướng dẫn tính năng binh lính trong game Days of Empire: lính giáo, lính khiên, lính súng trường, xạ thủ, kỵ binh cung, kỵ binh cận chiến, xe lương thực, chiến xa, xe bắn đá. Xem thêm

Hướng dẫn các loại quân địch trong game Days of Empire

Hướng dẫn các loại quân địch trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn tính năng thành tựu trong game Days of Empire

Hướng dẫn tính năng thành tựu trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn tính năng đá linh hồn chiến tranh trong game Days of Empire

Hướng dẫn tính năng đá linh hồn chiến tranh trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn kỹ thuật chiến tranh game Days of Empire

Hướng dẫn kỹ thuật chiến tranh game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn hệ thống phù văn thần khí game Days of Empire

Hướng dẫn hệ thống phù văn thần khí game Days of Empire Xem thêm

Hệ thống anh hùng trong game Days of Empire

Hệ thống anh hùng trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn hệ thống quân hàm trong game Days of Empire

Hướng dẫn hệ thống quân hàm trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn tính năng phòng chat âm thanh trong game Days of Empire

Hướng dẫn tính năng phòng chat âm thanh trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn hệ thống hoa tươi trong game Days of Empire

Hướng dẫn hệ thống hoa tươi trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn các loại tài nguyên trong game Days of Empire

Hướng dẫn các loại tài nguyên trong game Days of Empire: lương thực, gỗ, kim loại, đá quý, thép, tài nguyên an toàn. Xem thêm

Tòa nhà cấp độ chiến tranh game Days of Empire

Tòa nhà cấp độ chiến tranh game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn xây dựng trong game Days of Empire

Hướng dẫn xây dựng trong game Days of Empire Xem thêm

Chia sẻ kinh nghiệm

Bảng giá mua thể lực (Stamina) - Days of Empire

Bảng giá mua thể lực (Stamina) - Days of Empire Xem thêm

Bảng máu của rồng (Abra) trong game Days of Empire

Hướng dẫn bảng máu rồng (Abra) và thời điểm tấn công để nhận các phần thưởng: kết liễu, chí mạng, thành tích. Xem thêm

Bảng điểm cấp độ VIP trong game Days of Empire

Bảng điểm cấp độ VIP trong game Days of Empire: 18 cấp độ vip, yêu cầu điểm vip... Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp các tòa nhà trong game Days of Empire

Chi tiết bảng tài nguyên cần thiết để nâng cấp các tòa nhà: lâu đài, tường thành, nhà lính, bệnh viện, mỏ... Xem thêm

Kinh nghiệm chiến đấu nâng cao

Chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu nâng cao: làm cho quân ta biến mất, kỹ thuật tổ đội, kỹ thuật viện trợ, chống do thám... Xem thêm

Kinh nghiệm chiến đấu cơ bản

Chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu cơ bản: do thám, tấn công đơn lẻ, tấn công tổ đội, phòng thủ, viện trợ, chạy quân. Xem thêm

Kinh nghiệm giấu lính trong game Days Of Empire

Chia sẻ kinh nghiệm giấu lính trong game Days Of Empire: giấu vào di tích, giấu vào mỏ siêu cấp liên minh... Xem thêm

Bảng kinh nghiệm anh hùng

Bảng kinh nghiệm anh hùng Xem thêm

Bảng kinh nghiệm lãnh chúa

Bảng kinh nghiệm lãnh chúa Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp

Bảng tài nguyên nâng cấp Lâu Đài (Castle) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Lâu Đài (Castle) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Công Xưởng (Workshop) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Công Xưởng (Workshop) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Chuồng Ngựa (Stable) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Chuồng Ngựa (Stable) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Bục Ngắm (Target Range) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Bục Ngắm (Target Range) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Doanh Trại (Barrack) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Doanh Trại (Barrack) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Lò Rèn (Blacksmith) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Lò Rèn (Blacksmith) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Thành Lũy (Wall) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Thành Lũy (Wall) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Học Viện (Institute) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Học Viện (Institute) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Mỏ Đá Quý (Quartz Mine) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Mỏ Đá Quý (Quartz Mine) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Mỏ Kim Loại (Iron Mine) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Mỏ Kim Loại (Iron Mine) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Xưởng Gỗ (Lumber Mill) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Xưởng Gỗ (Lumber Mill) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Nông Trại (Farm) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Nông Trại (Farm) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Xưởng Khí Giới (Fortress) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Xưởng Khí Giới (Fortress) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Nhà Kho (Warehouse) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Nhà Kho (Warehouse) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Chợ (Market) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Chợ (Market) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Tháp Canh (WatchTower) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Tháp Canh (WatchTower) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Bệ Pháo (Cannon Tower) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Bệ Pháo (Cannon Tower) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Đại Sứ Quán (Embassy) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Đại Sứ Quán (Embassy) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Hồ Kho Báu (Treasure Pool) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Hồ Kho Báu (Treasure Pool) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Đài Khải Hoàn (Sultan's Triumph) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Đài Khải Hoàn (Sultan's Triumph) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Lều Dã Chiến (Marching Tent) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Lều Dã Chiến (Marching Tent) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Bệnh Viện Dã Chiến (First-aid Tent) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Bệnh Viện Dã Chiến (First-aid Tent) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Hành Lang Chiến Tranh (Hall of War) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Hành Lang Chiến Tranh (Hall of War) trong game Days of Empire Xem thêm

Bảng tài nguyên nâng cấp Thao Trường (Drill Grounds) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Thao Trường (Drill Grounds) trong game Days of Empire Xem thêm

Vấn đề khác

Các vấn đề về tài khoản - Days of Empire

Các vấn đề về tài khoản - Days of Empire Xem thêm

Hỏi và trả lời - Days of Empire

Hỏi và trả lời - Days of Empire Xem thêm

Hoạt Động

Hoạt động giới hạn thời gian đăng nhập mỗi ngày game Days of Empire

Hướng dẫn tham gia hoạt động giới hạn thời gian đăng nhập mỗi ngày game Days of Empire: thời gian sự kiện, cách chơi, phần thưởng... Xem thêm

Hướng dẫn hoạt động Địa Cung Quái Vật Ifrit trong game Days of Empire

Hướng dẫn hoạt động Địa Cung Quái Vật Ifrit trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn tính năng kho báu liên minh trong game Days of Empire

Hướng dẫn tính năng kho báu liên minh trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn tham gia hoạt động áp tải kho báu (vận tiêu) trong game Days of Empire

Hướng dẫn tham gia hoạt động áp tải kho báu (vận tiêu) trong game Days of Empire Xem thêm

Sự Kiện

Hướng dẫn sự kiện kho báu đế vương trong game Days of Empire

Hướng dẫn sự kiện kho báu đế vương trong game Days of Empire: Kubilay, Ertugrul, Tomyris Xem thêm

Hướng dẫn sự kiện chiến trường rực lửa trong game Days of Empire

Hướng dẫn sự kiện chiến trường rực lửa trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn tham gia sự kiện Lãnh Chúa Mạnh Nhất game Days of Empire

Sự kiện lãnh chúa mạnh nhất bao gồm thu thập tài nguyên, tấn công quân địch, tăng quyền lực, phát triển lâu đài, huấn luyện binh lính. Hoàn thành các mục tiêu chỉ định sẽ nhận được phần thưởn Xem thêm

Hướng dẫn tham gia sự kiện thú thần phẫn nộ - Days of Empire

Hướng dẫn tham gia sự kiện thú thần phẫn nộ - Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire

Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire: nội dung sự kiện, phần thưởng và cách farm sự kiện. Xem thêm

Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu - Days of Empire

Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu - Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn sự kiện tích lũy nạp tiền tặng quà lớn trong game Days of Empire

Hướng dẫn sự kiện tích lũy nạp tiền tặng quà lớn trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn tham gia sự kiện toàn lực chạy nước rút game Days of Empire

Hướng dẫn tham gia sự kiện toàn lực chạy nước rút game Days of Empire: nhiệm vụ, phần thưởng, cách chơi... Xem thêm

Hướng dẫn sự kiện Trở Lại Công Việc Nâng Cấp game Days of Empire

Hướng dẫn sự kiện Trở Lại Công Việc Nâng Cấp game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn tham gia sự kiện Quân cường Quốc thịnh game Days of Empire

Hướng dẫn tham gia sự kiện Quân cường Quốc thịnh game Days of Empire: nhiệm vụ, phần thưởng, cách chơi... Xem thêm

Hướng dẫn sự kiện viễn chinh xuyên vương quốc game Days of Empire

Hướng dẫn sự kiện viễn chinh xuyên vương quốc game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn sự kiện tổng động viên liên minh game Days of Empire

Hướng dẫn sự kiện tổng động viên liên minh game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn sự kiện suối sinh mệnh trong game Days of Empire

Hướng dẫn sự kiện suối sinh mệnh trong game Days of Empire Xem thêm

Hướng dẫn tham gia sự kiện chế tác trứng màu game Days of Empire

Hướng dẫn tham gia sự kiện chế tác trứng màu game Days of Empire: farm trứng, thuốc nhuộm, cách chế tác, phần thưởng, cách chơi event có lợi. Xem thêm

Hướng dẫn sự kiện Quốc Vương và Cung Điện trong game Days of Empire

Hướng dẫn sự kiện Quốc Vương và Cung Điện trong game Days of Empire Xem thêm

Sự kiện phúc lợi cuối tuần game Days of Empire

Sự kiện phúc lợi cuối tuần game Days of Empire Xem thêm

Sự kiện chiến hồn Byzantine game Days of Empire

Sự kiện chiến hồn Byzantine game Days of Empire Xem thêm


Bình Luận
Đi lên