f
 
SRO - http://srotamlong.com
Phiên bản: 1
Map 80  
Alpha Test: 15/09/2019 (19h)
Open Beta: 29/09/2019 (19h)
 
SRO - http://srodevuong.com
Phiên bản: Sro Private
Srodevuong.com maps 100 free silk only asia  
Alpha Test: 19/09/2019 (13h)
Open Beta: 22/09/2019 (13h)
 
SRO - http://srodammau.com
Phiên bản: 5.0
New map  
Alpha Test: 09/09/2019 (13h)
Open Beta: 15/09/2019 (13h)
 
SRO - http://bavuongsro.com
Phiên bản: Sro Mới Ra
Bá vương sro free silk map 90 d9 ( 22h đêm nay 15/09/2019 open )  
Alpha Test: 15/09/2019
Open Beta: 15/09/2019 (22h)
 
SRO - http://srothienvuong.com
Phiên bản: Joy Max Vdc
Silkroad  
Alpha Test: 10/09/2019 (13h)
Open Beta: 15/09/2019 (13h)
 
SRO - http://srobatdiet.com
Phiên bản: Sro Mới Ra
Sro bất diệt -map 100 -only asi -open 14/09 - tổng giải thưởng đua top 10 triệu vnd  
Alpha Test: 08/09/2019 (12h)
Open Beta: 14/09/2019 (13h)
 
SRO - htto://srothainguyen.com
Phiên bản: Sro Private
Sro thái nguyên map 120 d16 - 13h-14-09-2019 open ( quần hùng hội tụ )  
Alpha Test: 11/09/2019
Open Beta: 14/09/2019 (13h)
 
SRO - http://srodatcang.com
Phiên bản: Sro Mới Ra
Srodatcang.com - map 120 d16 onl asi  
Alpha Test: 07/09/2019
Open Beta: 14/09/2019 (20h)
 
SRO - http://srobocap.online
Phiên bản: Sro Mới Ra
Sro bọ cạp - map 120 - d13 only asia - open 14/09/2019  
Alpha Test: 07/09/2019
Open Beta: 14/09/2019 (13h)
 
SRO - http://sronamdinh.com
Phiên bản: Sro Mới Ra
Sro nam định map 70 d8 ** free silk 100% 13h hôm nay 11/9 open  
Alpha Test: 09/09/2019
Open Beta: 11/09/2019 (13h)
 
SRO - http://hanoisro.com
Phiên bản: Sro Private
Khai mở máy chủ bắc đẩu map 110 - không ghost - nơi huyền thoại trở về  
Alpha Test: 28/08/2019
Open Beta: 08/09/2019 (13h)
 
SRO - http://srobacdau.com
Phiên bản: Sro Private
Sro bắc đẩu máp 120 d13 only asia open 13h00 ngày 8/9/2019  
Alpha Test: 03/09/2019 (20h)
Open Beta: 08/09/2019 (13h)
 
SRO - http://srobactrungnam.com
Phiên bản: Sro Private
Sro bac trung nam map 140 d16 open 13h 8/9  
Alpha Test: 28/08/2019
Open Beta: 08/09/2019 (13h)
 
SRO - http://daichiensro.com
Phiên bản: Sro Private
Daichiensro-lv120-d13 open chính thức 10h00 sáng ngày 07/09/2019  
Alpha Test: 07/09/2019
Open Beta: 07/09/2019 (10h)
 
SRO - http://thienlongsro.com
Phiên bản: Sro Mới Ra
Thiên long sro map 120 ( 13h*06*09*2019 open )  
Alpha Test: 06/09/2019
Open Beta: 06/09/2019 (13h)
 
SRO - http://srotrutien.com
Phiên bản: Sro Mới Ra
Sro tru tiên siêu phẩm map 140 d16 vip ( 13h/03/09 open )  
Alpha Test: 30/08/2019 (21h)
Open Beta: 03/09/2019 (13h)
 
SRO - http://vinasro.com
Phiên bản: Sro Private
Vinasro.com map 100 only asi open 20h 3/9 hot hot  
Alpha Test: 28/08/2019 (13h)
Open Beta: 03/09/2019 (20h)
 
SRO - http://sromotnha.com
Phiên bản: Sro Private
Sro một nhà - map100 d10 - open ngay 1-9-2019  
Alpha Test: 24/08/2019
Open Beta: 01/09/2019
 
SRO - http://aecaykhe.com
Phiên bản: 1.401
Map 110 chuẩn v d c  
Alpha Test: 28/08/2019 (13h)
Open Beta: 01/09/2019 (13h)
 
SRO - http://srothiencam.net
Phiên bản: Sro Private
Srothiencam.net maps 120 asia-eu  
Alpha Test: 26/08/2019
Open Beta: 31/08/2019 (13h)
 
SRO - http://goodsro.com
Phiên bản: 1.188
Map 140 skill 140 d14 cực ổn định  
Alpha Test: 21/08/2019 (20h)
Open Beta: 30/08/2019 (20h)
 
SRO - http://srothienthan.online
Phiên bản: Sro Private
Sro thiên thần map 100 only asia fam xu nhận som kill boss nhận silk open 29/8  
Alpha Test: 29/08/2019
Open Beta: 29/08/2019 (9h)
 
SRO - http://srocuhanh.net
Phiên bản: Sro Mới Ra
Huyền thoại đã trở lại - map70 không quái nhóm và không gacha - giải đua tốp khủng  
Alpha Test: 12/07/2019
Open Beta: 28/08/2019
 
SRO - http://srohoabinh.net
Phiên bản: Sro Private
Sro hoà bình - map 120 item d16 chuẩn - không giật lag - open ngày 25/08/2019  
Alpha Test: 21/08/2019 (11h)
Open Beta: 25/08/2019 (13h)
 
SRO - http://sronamdinh.com
Phiên bản: Sro Mới Ra
Sro nam định map 120 d16 ( 13h-25-08 open )  
Alpha Test: 22/08/2019
Open Beta: 25/08/2019 (13h)
 
SRO - http://srothiende.net
Phiên bản: Sro Private
Sro thang 9  
Alpha Test: 25/08/2019
Open Beta: 25/08/2019 (13h)
 
SRO - http://srocaibang.com
Phiên bản: Sro Private
Sro cái bang máp 110 only asia open beta 22/8/2019 giải thưởng thú vị khi open beta  
Alpha Test: 14/08/2019
Open Beta: 22/08/2019 (13h)
 
SRO - http://v-sro.online
Phiên bản: Sro Private
Map 130 tốt nhất từ trước đến nay ! đua top nhận vnd , kill boss nhận thẻ !  
Alpha Test: 18/08/2019
Open Beta: 18/08/2019
 
SRO - http://dragon-sro.com
Phiên bản: Sro Private
Dragon-sro.com 110 only asian - top vnd khá cao - open ngày 18/08/2019  
Alpha Test: 11/08/2019
Open Beta: 18/08/2019 (13h)
 
SRO - http://srosongma.com
Phiên bản: Map 100 D11
Nạp silk giá rẻ 50% cày cuốc event kiếm silk hàng ngày  
Alpha Test: 10/08/2019 (13h)
Open Beta: 18/08/2019 (13h)
 
SRO - http://srosaigon.online
Phiên bản: 1.188
Server cày cuốc map 110 - hiệu ứng game đẹp  
Alpha Test: 13/08/2019 (13h)
Open Beta: 17/08/2019 (13h)
 
SRO - http://thientan120.com
Phiên bản: Sro Private
Sro thiên tân 120 - d13 class asia eu  
Alpha Test: 06/08/2019
Open Beta: 17/08/2019 (13h)
 
SRO - http://srothientan.com
Phiên bản: Map 120 D13
Ngoại hình d13 update chuẩn no bug -máp 120 chuẩn 100%  
Alpha Test: 06/08/2019 (7h)
Open Beta: 11/08/2019 (13h)
 
SRO - http://thientan120.com
Phiên bản: Sro Private
Sro thiên tân 120 - d13 ( class asia eu)-nơi dừng chân lí tưởng  
Alpha Test: 06/08/2019
Open Beta: 11/08/2019 (13h)
 
SRO - http://srothienthan.online
Phiên bản: Sro Private
Sro thiên thần map 100 only asia fam xu nhận som  
Alpha Test: 23/07/2019 (17h)
Open Beta: 11/08/2019 (9h)
 
SRO - http://daichiensro.com
Phiên bản: Sro Private
Sro max lv120 d16 alphatest: 05/08/2019 open chính thức: 10h00 sáng 10/08/2019  
Alpha Test: 05/08/2019
Open Beta: 10/08/2019 (10h)
 
SRO - http://srosontrang.com
Phiên bản: Sro Mới Ra
Sro sơn trang map 120 dg16 - open hỗ trợ (x2hh , nasrun, thời trang)  
Alpha Test: 05/08/2019
Open Beta: 08/08/2019 (13h)
 
SRO - http://srohuydiet.com
Phiên bản: Sro Mới Ra
Sro huỷ diệt - map 120 item d13 chuẩn - không giật lag - open ngảy 04/08/2019  
Alpha Test: 29/07/2019 (8h)
Open Beta: 04/08/2019 (13h)
 
SRO - http://srosoaivuong.com
Phiên bản: Sro Private
Srosoaivuong.com map 120 d16 - 21h/04/08/2019 open  
Alpha Test: 04/08/2019
Open Beta: 04/08/2019 (21h)
 
SRO - http://srobinhan.com
Phiên bản: Sro Mới Ra
Sro binh an map 100 only asia open 4/8  
Alpha Test: 30/07/2019
Open Beta: 04/08/2019 (13h)
 
SRO - http://sromavuong.com
Phiên bản: Sro New 2019
Newmap new skill  
Alpha Test: 27/07/2019 (13h)
Open Beta: 03/08/2019 (13h)
 
SRO - http://srotacthien.com
Phiên bản: Sro Private
Sro tắc thiên map 120 d16 ( 13h/03/08/2019 open )  
Alpha Test: 03/08/2019
Open Beta: 03/08/2019 (13h)
 
SRO - http://banhbao.online
Phiên bản: Sro Private
Banhbao. online sro map 120 asia  
Alpha Test: 31/07/2019 (13h)
Open Beta: 03/08/2019 (13h)
 
SRO - http://srokimson.com
Phiên bản: Season 6.3
Thu phí giá item rẻ - server tiêu chí cày cuốc - ổn định - lâu dài  
Alpha Test: 26/07/2019 (19h)
Open Beta: 30/07/2019 (15h)
 
SRO - http://srodoanket.com
Phiên bản: Sro Private
Srodoanket.com map 120 sức mạnh d16  
Alpha Test: 20/07/2019 (19h)
Open Beta: 28/07/2019
 
SRO - http://srothienthan.online
Phiên bản: Sro Private
Sro thiên thần map 100 only asia fam xu nhận som open 26/7  
Alpha Test: 23/07/2019 (17h)
Open Beta: 26/07/2019 (18h)
 
SRO - http://srosoaivuong.com
Phiên bản: Sro Private
Srosoaivuong.com map 120 d16 ( 13h/26/7 open )  
Alpha Test: 26/07/2019
Open Beta: 26/07/2019 (13h)
 
SRO - http://srobatbai.com/
Phiên bản: Sro Private
Srobatbai.com alphatest; 19h00 tối - 16/07/2019 open; chính thức 10h00 sáng- 21/07/2019  
Alpha Test: 16/07/2019 (19h)
Open Beta: 21/07/2019 (10h)
 
SRO - http://srothaiduong.com
Phiên bản: Sro Private
Sro thái dương - map 140 - item d20- new skill - new map open 21/7/2019  
Alpha Test: 17/07/2019
Open Beta: 21/07/2019 (13h)
 
SRO - http://sronamdinh.com
Phiên bản: Sro Mới Open
Sro nam định map 120 d16 - 13h-21-07-2019 open ( quần hùng hội tụ )  
Alpha Test: 21/07/2019
Open Beta: 21/07/2019 (13h)