f
 
SRO - http://srobatbai.com/
Phiên bản: Sro Private
Srobatbai.com alphatest; 19h00 tối - 16/07/2019 open; chính thức 10h00 sáng- 21/07/2019  
Alpha Test: 16/07/2019 (19h)
Open Beta: 21/07/2019 (10h)
 
SRO - http://srothaiduong.com
Phiên bản: Sro Private
Sro thái dương - map 140 - item d20- new skill - new map open 21/7/2019  
Alpha Test: 17/07/2019
Open Beta: 21/07/2019 (13h)
 
SRO - http://sronamdinh.com
Phiên bản: Sro Mới Open
Sro nam định map 120 d16 - 13h-21-07-2019 open ( quần hùng hội tụ )  
Alpha Test: 21/07/2019
Open Beta: 21/07/2019 (13h)
 
SRO - http://bestsro.net
Phiên bản: Sro Private
Best sro - map 100 only asia - điểm dừng chân cuối cùng - tặng silk vô hạn  
Alpha Test: 18/07/2019
Open Beta: 21/07/2019
 
SRO - http://srohoanglong.com/
Phiên bản: Sro Mới Ra
Srohoanglong map110 only asi ( open 19/7/2019 )  
Alpha Test: 15/07/2019 (20h)
Open Beta: 19/07/2019 (19h)
 
SRO - http://srosoaivuong.com/
Phiên bản: Sro Private
Sro soái vương map 120 d13 ( hội tụ lính đánh thuê - 13h-18-07 open )  
Alpha Test: 18/07/2019
Open Beta: 18/07/2019 (13h)
 
SRO - http://srovietnam.com.vn/
Phiên bản: Sro Mới Ra
Sro việt nam map 100 - only asian - cày gold đổi silk  
Alpha Test: 17/07/2019
Open Beta: 17/07/2019 (13h)
 
SRO - http://srobinhan.com
Phiên bản: Sro Private
Sro bình an máp 120 d13 chuẩn oly asia open ngày 14/7  
Alpha Test: 14/07/2019
Open Beta: 14/07/2019 (13h)
 
SRO - http://v-sro.online
Phiên bản: 188
Map 130 , skill 130 , d14 nhiều ngoại hình  
Alpha Test: 01/07/2019
Open Beta: 14/07/2019 (13h)
 
SRO - http://srothainguyen.com/
Phiên bản: Sro Mới Ra
Sro thái nguyên map 120 d16 - 14h/14/07 open ( hôm nay open )  
Alpha Test: 07/07/2019 (14h)
Open Beta: 14/07/2019 (14h)
 
SRO - http://srosontrang.com/
Phiên bản: Sro Mới Ra
Sro son trang . com map 90 sun d9 asia & eu  
Alpha Test: 10/07/2019
Open Beta: 13/07/2019 (20h)
 
SRO - http://srotrutien.com
Phiên bản: Sro Mới Open
Sro tru tiên siêu phẩm map 120 d16 (13h-12/7 open)  
Alpha Test: 12/07/2019
Open Beta: 12/07/2019 (13h)
 
SRO - http://srothienthan.com
Phiên bản: Sro Mới Ra
Sro thiên thần map 120 d16 ( alphatest: 06/07/2019 - 13h/10/07/2019 open beta! )  
Alpha Test: 06/07/2019 (13h)
Open Beta: 10/07/2019 (13h)
 
SRO - http://srodtn.com/
Phiên bản: Map 140 D15
Game cày cuốc không nhất thiết phải nạp tiền chăm cày làm gỏi đại gia.  
Alpha Test: 02/07/2019 (13h)
Open Beta: 07/07/2019 (13h)
 
SRO - http://srothiencam.net/
Phiên bản: Sro Private
Srothiencam.net free silk 9999 maps 100 open 13h 7-7-2019  
Alpha Test: 02/07/2019
Open Beta: 07/07/2019 (13h)
 
SRO - http://srobacnam.com
Phiên bản: Sro Private
Sro bắc nam nơi niềm tin bắt đầu máp 110 only asia  
Alpha Test: 27/06/2019 (14h)
Open Beta: 06/07/2019 (13h)
 
SRO - http://srobatdiet.com/
Phiên bản: Sro Private
Sro bất diệt - map 110 - fam xu ap đổi son b - open 13h 06/07 - free silk  
Alpha Test: 29/06/2019
Open Beta: 06/07/2019 (13h)
 
SRO - http://srotacthien.com/
Phiên bản: Sro Private
Sro tắc thiên map 120 d16 ( bí ẩn lôi thần điện 13h-02-07 open )  
Alpha Test: 02/07/2019
Open Beta: 02/07/2019 (13h)
 
SRO - http://srotrutien.com/
Phiên bản: Sro Mới Open
Sro tru tiên map 120 d16 - 20h/01/07/2019 open  
Alpha Test: 01/07/2019
Open Beta: 01/07/2019 (20h)
 
SRO - http://srobatbai.com/
Phiên bản: Sro Private
Sro batbai.com map 120 d13 alphatest: 20/06/2019 open chính thức: 10h n 30/06/2019  
Alpha Test: 20/06/2019 (19h)
Open Beta: 30/06/2019 (10h)
 
SRO - http://srolegends.com/
Phiên bản: Sro Private
Huyền thoại trở lại (120 d13 huyết quỷ) tổng giải thưởng 3 triệu. open 13h cn ngày 30.06.2019  
Alpha Test: 30/06/2019
Open Beta: 30/06/2019 (13h)
 
SRO - http://sronamdinh.com/
Phiên bản: Sro Mới Ra
Sro nam định map 110 free silk 100% - open beta 13h-30-06  
Alpha Test: 30/06/2019
Open Beta: 30/06/2019 (13h)
 
SRO - http://srokn.net/
Phiên bản: Sro Private
Sro kỷ niệm map 60 asian & eu ôn lại kỷ niệm 2007  
Alpha Test: 01/01/2019
Open Beta: 30/06/2019 (9h)
 
SRO - http://anhem-sro.com/
Phiên bản: Sro Lậu
Anhem-sro - map 60 - phục dựng tàn tích silkroad 2006..  
Alpha Test: 25/06/2019 (13h)
Open Beta: 29/06/2019 (13h)
 
SRO - http://srothienthan.online/
Phiên bản: Sro Private
Sro thiên thần map 70 only asia open 29/6  
Alpha Test: 22/06/2019 (17h)
Open Beta: 29/06/2019 (8h)
 
SRO - http://srodinhmenhsv2.com/
Phiên bản: Sever 2 - Lv120 Item D13
Sro định mệnh chính thức khai mở máy chủ 2 - map 120 - only asian item d13 chuẩn  
Alpha Test: 18/06/2019
Open Beta: 28/06/2019
 
SRO - http://srosoaivuong.com/
Phiên bản: Sro Private
Srosoaivuong.com cấp 120 đẳng cấp d16 (open 13h/27/06 )  
Alpha Test: 27/06/2019
Open Beta: 27/06/2019 (13h)
 
SRO - http://thienlongsro.com/
Phiên bản: Sro Private
Thienlongsro.com map 100 d10 - 13h/25/06 open  
Alpha Test: 01/01/2019
Open Beta: 25/06/2019 (13h)
 
SRO - http://srongoclong.com
Phiên bản: Sro Mới Ra
Srongoclong.com map 110 giải tốp trị giá lên đến 4tr vnđ  
Alpha Test: 13/06/2019 (13h)
Open Beta: 23/06/2019 (13h)
 
SRO - http://srohoangde.com/
Phiên bản: Sro Private
Srohoangde.com maps 110 onlyasia ( son d11 , son a )  
Alpha Test: 15/06/2019 (14h)
Open Beta: 23/06/2019 (13h)
 
SRO - http://srolegends.com/
Phiên bản: Sro Private
Huyền thoại trở lại (map 120 d13 huyết quỷ) tổng giải thưởng 3 triệu. open 13h cn ngày 23.06.2019  
Alpha Test: 23/06/2019
Open Beta: 23/06/2019 (13h)
 
SRO - http://srolegends.com/
Phiên bản: 210
Map 120 d13 hiệu ứng huyết quỷ  
Alpha Test: 17/06/2019 (6h)
Open Beta: 22/06/2019 (19h)
 
SRO - http://www.srosontrang.com/
Phiên bản: Map 80 D8 Chuẩn
Sro sơn trang map 80 d8 13h/21/06/2019 open  
Alpha Test: 18/06/2019
Open Beta: 21/06/2019 (13h)
 
SRO - http://srothienthan.com
Phiên bản: Sro Mới Ra
Sro thiên thần map 120 d16 ( bí ẩn lôi thần điện alphatest 16/06/2019 )  
Alpha Test: 16/06/2019
Open Beta: 20/06/2019
 
SRO - http://srodammau.com
Phiên bản: 3.0
Only asian new map 140 arabi d15  
Alpha Test: 02/06/2019
Open Beta: 15/06/2019 (13h)
 
SRO - http://sronoibai.com
Phiên bản: Sro Private
Sro noi bai-d13 item 2019 hot - alpha test 09/06 - open ngày 15/06/2019  
Alpha Test: 09/06/2019
Open Beta: 15/06/2019
 
SRO - http://sronoibai.com/
Phiên bản: Sro Private
Sro noi bai lv120-d13 item-2019 hot - aptes 09/06-open ngày 15/06/2019  
Alpha Test: 08/06/2019 (19h)
Open Beta: 15/06/2019 (10h)
 
SRO - http://dammesilkroad.com/
Phiên bản: Sro Lậu
Dammesilkroad.com map 150 new skill eu+asi new map shambhala  
Alpha Test: 09/06/2019
Open Beta: 09/06/2019 (13h)
 
SRO - http://bavuongsro.com/
Phiên bản: Sro Private
Bavuongsro.com open 9/6/2019...hứa hẹn 1 sro lâu dài...chuẩn map 120  
Alpha Test: 04/06/2019
Open Beta: 09/06/2019 (13h)
 
SRO - http://srokyhoi.com/
Phiên bản: Sro Private
Sro kỷ hợi map 120 d13 ngoại hình d15 open 9/6/2019  
Alpha Test: 02/06/2019
Open Beta: 09/06/2019 (13h)
 
SRO - http://360sro.com/
Phiên bản: 191
Game map 110 chuẩn vdc only asian  
Alpha Test: 01/06/2019 (13h)
Open Beta: 07/06/2019 (13h)
 
SRO - http://103.92.25.125/
Phiên bản: 188
Đơn giản của năm 2007  
Alpha Test: 06/06/2019 (10h)
Open Beta: 06/06/2019 (10h)
 
SRO - http://srokhoailang.com
Phiên bản: V188
Sro khoai lang - cùng quay lại ngày ấy map 90  
Alpha Test: 06/06/2019 (10h)
Open Beta: 06/06/2019 (10h)
 
SRO - http://srokhoailang.com
Phiên bản: V188
Server cày cuốc, farm cũng ra silk  
Alpha Test: 06/06/2019 (10h)
Open Beta: 06/06/2019 (10h)
 
SRO - http://srobachchien.com
Phiên bản: Sro Private
Map 120 d13 alphatest: 25/05/2019 open chính thức: 13h n 02/06/2019  
Alpha Test: 26/05/2019
Open Beta: 02/06/2019 (13h)
 
SRO - http://sronamthaptu.net/
Phiên bản: Sro Private
Sronamthaptu.net map 100 only asian open 03/6/2019 giải thưởng 3tr5vnđ  
Alpha Test: 02/06/2019
Open Beta: 02/06/2019 (13h)
 
SRO - http://srotruongan.com/
Phiên bản: Sro Private
Sro trường an máp 120 d13 only asia open 1/6/2019 giải thưởng hấp dẫn  
Alpha Test: 25/05/2019 (20h)
Open Beta: 01/06/2019 (13h)
 
SRO - http://srothiendia.net
Phiên bản: Sro Private
Sro thiên địa thiên đường nông dân 120.d16  
Alpha Test: 29/05/2019
Open Beta: 01/06/2019 (13h)
 
SRO - http://kingsro.com.vn/
Phiên bản: Sro Private
Kingsro 110 - nơi hòa mình vào đam mê . sv free silk op 31/5  
Alpha Test: 31/05/2019
Open Beta: 31/05/2019 (13h)
 
SRO - http://srosontrang.com
Phiên bản: Sro Mới Ra
Sro son trang . com máp 90 d9 sun asia + eu  
Alpha Test: 16/05/2019
Open Beta: 25/05/2019