f
 
MU - http://muxunghoang.com
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 20/09/2019 (10h)
Open Beta: 22/09/2019 (13h)
 
MU - http://muhnx.net
Phiên bản: Season 6.3
Hệ thống train rớt ngọc jewel hỗn hợp  
Alpha Test: 19/09/2019 (13h)
Open Beta: 21/09/2019 (13h)
OB hôm nay
 
MU - http://muvietnam.info
Phiên bản: Season 6.3
Antihack cheatguard chống hack hoàn hảo  
Alpha Test: 19/09/2019 (13h)
Open Beta: 21/09/2019 (13h)
OB hôm nay
 
MU - http://mu-tandinh.net
Phiên bản: Season 6.3
 
Alpha Test: 20/09/2019 (13h)
Open Beta: 23/09/2019 (2h)
 
MU - http://mucongthanhchien.com
Phiên bản: Season 6.9
Keep point, đồ 1 2 opt, không webshop  
Alpha Test: 21/09/2019 (10h)
Open Beta: 22/09/2019 (10h)
AT hôm nay
 
MU - http://muhoangkim.info
Phiên bản: Season 6 Custom
Mu hoàng kim tặng đồ full + 15 vĩnh viễn - tặng sói tinh vĩnh viễn  
Alpha Test: 20/09/2019 (13h)
Open Beta: 22/09/2019 (13h)
 
MU - http://mu-thienlong.net
Phiên bản: Season 6.3
 
Alpha Test: 21/09/2019 (13h)
Open Beta: 25/09/2019 (13h)
AT hôm nay
 
MU - http://mucongthanh.com
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 18/09/2019 (10h)
Open Beta: 21/09/2019 (13h)
OB hôm nay
 
MU - http://mu-onlinevn.com
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 16/09/2019
Open Beta: 21/09/2019 (20h)
OB hôm nay
 
MU - http://mudailuc.com
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 21/09/2019 (9h)
Open Beta: 24/09/2019 (13h)
AT hôm nay
 
MU - http://mu-anhem.net
Phiên bản: Season 6.9
Mở bán tất cả set custom vip vào các shop ở loren  
Alpha Test: 17/09/2019 (10h)
Open Beta: 21/09/2019 (10h)
OB hôm nay
 
MU - http://gamethuviet.net
Phiên bản: Mu Mới Ra
Gamethuviet.net - đông người chơi - test: 13h 19/09 - open: 13h 21/09  
Alpha Test: 19/09/2019 (13h)
Open Beta: 21/09/2019 (13h)
OB hôm nay
 
MU - http://mutanthu.com
Phiên bản: Season 6.9
Mu tân thủ không mở máy chủ mới , không đóng cửa game  
Alpha Test: 22/09/2019 (14h)
Open Beta: 25/09/2019 (14h)
 
MU - http://www.muwise.com.br
Phiên bản: 6.3
Servidor gratuito, lançamento dia 20/09  
Alpha Test: 01/09/2019 (20h)
Open Beta: 20/09/2019 (20h)
 
MU - http://mu-viet.vn
Phiên bản: Season 6.3
Máy chủ ổn định , tính bảo mật cao , lối chơi khó , exp thấp , item và ngọc luôn là những vật phẩm có giá trị  
Alpha Test: 18/09/2019 (14h)
Open Beta: 20/09/2019 (14h)
 
MU - https://www.mututhan.net
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 15/09/2019 (13h)
Open Beta: 20/09/2019 (13h)
 
MU - http://mu-vietnam.net
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 19/09/2019 (7h)
Open Beta: 20/09/2019 (13h)
 
MU - http://mucuonglong.com
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 17/09/2019 (13h)
Open Beta: 19/09/2019 (13h)
 
MU - http://murongviet.net
Phiên bản: Season 6.9
Mu rồng việt ra mắt 18-9  
Alpha Test: 16/09/2019 (13h)
Open Beta: 18/09/2019 (13h)
 
MU - http://muvn.net
Phiên bản: Season 6.9
Máy chủ anh hùng alphatest: 14/9 open: 13h – 17/9, auto rs, keep point, season 6.9  
Alpha Test: 14/09/2019
Open Beta: 17/09/2019 (13h)
 
MU - http://muthientuong.com
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 14/09/2019 (13h)
Open Beta: 17/09/2019 (13h)
 
MU - http://muhoangvuong.com
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 14/09/2019 (10h)
Open Beta: 16/09/2019 (13h)
 
MU - http://mu-truyenky.net
Phiên bản: Season 6.9
Autoreset, offattack , cộng hưởng - cày quốc thuận tiện cho game thủ.  
Alpha Test: 11/09/2019 (13h)
Open Beta: 15/09/2019 (13h)
 
MU - http://mutruongton.info
Phiên bản: Season 14
 
Alpha Test: 13/09/2019 (13h)
Open Beta: 15/09/2019 (13h)
 
MU - http://mucuon.vn
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 13/09/2019 (14h)
Open Beta: 15/09/2019 (14h)
 
MU - http://mucuulong.net
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 14/09/2019 (8h)
Open Beta: 15/09/2019 (13h)
 
MU - http://muhanoi-vn.net
Phiên bản: Season 6.3
 
Alpha Test: 14/09/2019 (13h)
Open Beta: 15/09/2019 (13h)
 
MU - http://mutanthe.com
Phiên bản: Mu Mới Ra
Mutanthe.com - free đồ full - keeppoint free all open 17h 14/9  
Alpha Test: 11/09/2019 (17h)
Open Beta: 14/09/2019 (17h)
 
MU - http://muhanoixua.com.vn
Phiên bản: Mu Private
Mu hà nội xưa - ss6.9 new server - hà nội  
Alpha Test: 11/09/2019 (13h)
Open Beta: 14/09/2019 (13h)
 
MU - http://muvua.vn
Phiên bản: Season 6.3
Non reset  
Alpha Test: 11/09/2019 (10h)
Open Beta: 14/09/2019 (14h)
 
MU - http://muplatinum.com
Phiên bản: Season 14
 
Alpha Test: 14/09/2019 (14h)
Open Beta: 14/09/2019 (14h)
 
MU - htto://mu-easy.com
Phiên bản: Season 6.3
Reset in game, no web shop, chuẩn cầy cuốc  
Alpha Test: 10/09/2019 (10h)
Open Beta: 14/09/2019 (10h)
 
MU - http://muss2.com.vn
Phiên bản: Season 2
 
Alpha Test: 11/09/2019 (14h)
Open Beta: 14/09/2019 (14h)
 
MU - http://mudanhvong.net
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 13/09/2019 (13h)
Open Beta: 14/09/2019 (13h)
 
MU - http://muzinzin.com
Phiên bản: Season 6.3
 
Alpha Test: 12/09/2019 (12h)
Open Beta: 14/09/2019 (14h)
 
MU - http://mu-easy.com
Phiên bản: Season 6.3
Free reset, keep point, item giá trị cao, siêu bos nhận wcoin  
Alpha Test: 14/09/2019 (10h)
Open Beta: 14/09/2019 (10h)
 
MU - http://muhuyenthoaiss6.com
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 10/09/2019 (9h)
Open Beta: 13/09/2019 (15h)
 
MU - http://hanoimu.vn
Phiên bản: Season 6.3
 
Alpha Test: 11/09/2019 (14h)
Open Beta: 13/09/2019 (14h)
 
MU - http://bachlong.mupro.net/
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 11/09/2019 (10h)
Open Beta: 13/09/2019 (20h)
 
MU - http://mutaisinh.net
Phiên bản: Ex702
Mutaisinh.net - open 13/9 - đẳng cấp mu auto reset in game  
Alpha Test: 11/09/2019 (9h)
Open Beta: 13/09/2019 (13h)
 
MU - http://mu-pvponline.com
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 06/09/2019 (20h)
Open Beta: 12/09/2019 (20h)
 
MU - http://mubaovuong.com
Phiên bản: Season 6.9
 
Alpha Test: 10/09/2019 (13h)
Open Beta: 12/09/2019 (13h)
 
MU - http://mu-saigon.com
Phiên bản: Mu Private
Open 12/9 - siêu phẩm mu reset in game, cắm máy không cần phải online.  
Alpha Test: 10/09/2019 (9h)
Open Beta: 12/09/2019 (13h)
 
MU - http://mu-bacnam.com
Phiên bản: Mu Private
Mu-bacnam.com feel hết ngọc cutom shop chỉ việc săn đồ ép  
Alpha Test: 11/09/2019 (19h)
Open Beta: 12/09/2019 (17h)
 
MU - http://muthienton.com
Phiên bản: Season 6.5
 
Alpha Test: 08/09/2019 (13h)
Open Beta: 11/09/2019 (13h)
 
MU - http://muchuate.net
Phiên bản: Season 6.3
 
Alpha Test: 09/09/2019 (14h)
Open Beta: 11/09/2019 (14h)
 
MU - http://gamemu.net
Phiên bản: Season 6.3
 
Alpha Test: 09/09/2019 (14h)
Open Beta: 11/09/2019 (14h)
 
MU - http://mutruyenkyss6.com
Phiên bản: Season 6.9
Mutruyenkyss6.com open 11/9 - auto reset in game - gioi han = top 1  
Alpha Test: 09/09/2019 (9h)
Open Beta: 11/09/2019 (13h)
 
MU - http://muthegioi.vn
Phiên bản: Season 6.3
 
Alpha Test: 07/09/2019 (13h)
Open Beta: 10/09/2019 (13h)
 
MU - http://muthanlong.vn
Phiên bản: Mu Mới Ra
Thông tin máy chủ mới chiến binh ra mắt 10/09/2019 - mu thần long  
Alpha Test: 10/09/2019
Open Beta: 10/09/2019 (13h)