f
 
KT - http://kiemthe2009.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Kiemthe2009.com alpha 14/09 giữ nguyên bản sắc sơ khai  
Alpha Test: 14/09/2019 (11h)
Open Beta: 21/09/2019 (11h)
OB hôm nay
 
KT - http://kiemthe1.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Thứ sáu: 14h 20/09 - open sv: liễu sơn ,cày cuốc không giới hạn  
Alpha Test: 20/09/2019
Open Beta: 20/09/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthedocton.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Cày cuốc là có đồ - [open] máy chủ mới: dương tôn 14h00 ngày 19/09/2019  
Alpha Test: 19/09/2019
Open Beta: 19/09/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehungba.tk
Phiên bản: Kiếm Thế 2009
Free all 100%  
Alpha Test: 20/08/2019
Open Beta: 19/09/2019
 
KT - http://kiemthethienma.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv. tân thiên - 14h chiều 18/09 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận.  
Alpha Test: 18/09/2019
Open Beta: 18/09/2019 (14h)
 
KT - http://vodanhkiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv tiến long - 14h chiều ngày 17/09/2019 - tinh hoa kiếm thế  
Alpha Test: 17/09/2019
Open Beta: 17/09/2019 (14h)
 
KT - http://kt-abc.xyz
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Khai mở s2 abc - hỗ trợ tân thủ thả ga- train vũ khí trang bị - open 17/09  
Alpha Test: 17/09/2019
Open Beta: 17/09/2019 (10h)
 
KT - http://kiemthehoangkim.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open server lộc phụng: lúc 14h00 ngày 16/09. cày cuốc sml  
Alpha Test: 16/09/2019
Open Beta: 16/09/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthe100.com
Phiên bản: Kiếm Thế Miễn Phí
Kiếm thế pk - hoàn toàn free  
Alpha Test: 15/09/2019
Open Beta: 15/09/2019
 
KT - http://kiemthehoaphung.com
Phiên bản: Kiếm Thế Mới Ra
14h 15/09: kiếm thế hỏa phụng - open sv mới quyên phụng - hỗ trợ tân thủ vip  
Alpha Test: 15/09/2019
Open Beta: 15/09/2019 (14h)
 
KT - http://thientukiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv -minh kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 15/09 kiếm thế đỉnh cao năm 2019.  
Alpha Test: 15/09/2019
Open Beta: 15/09/2019 (14h)
 
KT - https://www.tankiemthe.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Làng gió mới cho kiếm thế. open máy chủ mới yến thế 10h00 ngày 14/09  
Alpha Test: 14/09/2019
Open Beta: 14/09/2019 (10h)
 
KT - http://kiemthephongthan.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Ra mắt máy chủ [thông thần] 14h00 14/09/19 - chỉ cần cày cuốc là có tất cả  
Alpha Test: 14/09/2019
Open Beta: 14/09/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthe1.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Thứ sáu: 14h 13/09 - open sv: tân sơn ,cày cuốc không giới hạn  
Alpha Test: 13/09/2019
Open Beta: 13/09/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthedocton.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Cày cuốc là có đồ - [open] máy chủ mới: giang tôn 14h00 ngày 12/09/2019  
Alpha Test: 12/09/2019
Open Beta: 12/09/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthethienma.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv. dũng thiên - 14h chiều 11/09 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận.  
Alpha Test: 11/09/2019
Open Beta: 11/09/2019 (14h)
 
KT - http://vodanhkiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv linh long - 14h chiều ngày 10/09/2019 - tinh hoa kiếm thế  
Alpha Test: 10/09/2019
Open Beta: 10/09/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoangkim.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open server quang phụng: lúc 14h00 ngày 09/09. cày cuốc sml  
Alpha Test: 09/09/2019
Open Beta: 09/09/2019 (14h)
 
KT - http://thientukiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv -nghĩa kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 08/09 kiếm thế đỉnh cao năm 2019.  
Alpha Test: 08/09/2019
Open Beta: 08/09/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoaphung.com
Phiên bản: Kiếm Thế Mới Ra
Open sv mới 14h 08/09 - trang sử mới - hoạt động mới - hỗ trợ mới  
Alpha Test: 08/09/2019
Open Beta: 08/09/2019 (14h)
 
KT - https://www.tankiemthe.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Làng gió mới cho kiếm thế. open máy chủ mới giang thế 10h00 ngày 7/09  
Alpha Test: 07/09/2019
Open Beta: 07/09/2019 (10h)
 
KT - http://kiemthephongthan.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Ra mắt máy chủ [thế thần] 14h00 07/09/19 - chỉ cần cày cuốc là có tất cả  
Alpha Test: 07/09/2019
Open Beta: 07/09/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthe1.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Thứ sáu: 14h 06/09 - open sv: niên sơn ,cày cuốc không giới hạn  
Alpha Test: 06/09/2019
Open Beta: 06/09/2019 (14h)
 
KT - http://kt-abc.xyz
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Kt-abc.xyz - khai mở sv train đồ - hỗ trợ tân thủ thả ga- train vũ khí trang bị - open 06/09  
Alpha Test: 06/09/2019
Open Beta: 06/09/2019 (10h)
 
KT - http://kiemthedocton.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Cày cuốc là có đồ - [open] máy chủ mới: hải tôn 14h00 ngày 05/09/2019  
Alpha Test: 05/09/2019
Open Beta: 05/09/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthethienma.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv. phủ thiên - 14h chiều 04/09 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận.  
Alpha Test: 04/09/2019
Open Beta: 04/09/2019 (14h)
 
KT - http://vodanhkiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv trung long - 14h chiều ngày 03/09/2019 - tinh hoa kiếm thế  
Alpha Test: 03/09/2019
Open Beta: 03/09/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoangkim.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open server an phụng: lúc 14h00 ngày 02/09. cày cuốc sml  
Alpha Test: 02/09/2019
Open Beta: 02/09/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoaphung.com
Phiên bản: Kiếm Thế Mới Ra
Kiếm thế hỏa phụng - ra mắt máy chủ mới 14h 01/09 - sự kiện - tính năng mới - cực hot  
Alpha Test: 01/09/2019
Open Beta: 01/09/2019 (14h)
 
KT - http://thientukiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv -phụng kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 01/09 kiếm thế đỉnh cao năm 2019.  
Alpha Test: 01/09/2019
Open Beta: 01/09/2019 (14h)
 
KT - https://tankiemthe.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Làng gió mới cho kiếm thế. open máy chủ mới toàn thế 10h00 ngày 31/08  
Alpha Test: 31/08/2019
Open Beta: 31/08/2019 (10h)
 
KT - http://kiemthephongthan.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Ra mắt máy chủ [thịnh thần] 14h00 31/08/19 - chỉ cần cày cuốc là có tất cả  
Alpha Test: 31/08/2019
Open Beta: 31/08/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthe1.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Thứ sáu: 14h 30/08 - open sv: liên sơn ,cày cuốc không giới hạn  
Alpha Test: 30/08/2019
Open Beta: 30/08/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthedocton.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Cày cuốc là có đồ - [open] máy chủ mới: mộc tôn 14h00 ngày 29/08/2019  
Alpha Test: 29/08/2019
Open Beta: 29/08/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthethienma.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv. trường thiên - 14h chiều 28/08 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận.  
Alpha Test: 28/08/2019
Open Beta: 28/08/2019 (14h)
 
KT - http://vodanhkiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv nam long - 14h chiều ngày 27/08/2019 - tinh hoa kiếm thế  
Alpha Test: 27/08/2019
Open Beta: 27/08/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoangkim.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open server tú phụng: lúc 14h00 ngày 26/08. cày cuốc sml  
Alpha Test: 26/08/2019
Open Beta: 26/08/2019 (14h)
 
KT - http://kiemtheviet.net
Phiên bản: Kiếm Thế Free 99,99%
Kiếm thế free 99,99%  
Alpha Test: 26/08/2019 (15h)
Open Beta: 26/08/2019 (15h)
 
KT - http://kiemthe100.com
Phiên bản: 2.6
Free 100  
Alpha Test: 24/08/2019
Open Beta: 26/08/2019
 
KT - http://thientukiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv -quy kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 25/08 kiếm thế đỉnh cao năm 2019.  
Alpha Test: 25/08/2019
Open Beta: 25/08/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoaphung.com
Phiên bản: Kiếm Thế Mới Ra
14h chủ nhật 25/08 - kiếm thế hỏa phụng - open máy chủ mới di phụng - event cực hot hot  
Alpha Test: 25/08/2019
Open Beta: 25/08/2019 (14h)
 
KT - http://tankiemthe.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Làng gió mới cho kiếm thế. open máy chủ mới kinh thế 10h00 ngày 24/08  
Alpha Test: 24/08/2019
Open Beta: 24/08/2019 (10h)
 
KT - http://kiemthephongthan.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Ra mắt máy chủ [thủ thần] 14h00 24/08/19 - chỉ cần cày cuốc là có tất cả  
Alpha Test: 24/08/2019
Open Beta: 24/08/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthe1.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Thứ sáu: 14h 23/08 - open sv: đoàn sơn ,cày cuốc không giới hạn  
Alpha Test: 23/08/2019
Open Beta: 23/08/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthedocton.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Cày cuốc là có đồ - [open] máy chủ mới: thảo tôn 14h00 ngày 22/08/2019  
Alpha Test: 22/08/2019
Open Beta: 22/08/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthethienma.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv. chùy thiên - 14h chiều 21/08 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận.  
Alpha Test: 21/08/2019
Open Beta: 21/08/2019 (14h)
 
KT - http:/vodanhkiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv bắc long - 14h chiều ngày 20/08/2019 - tinh hoa kiếm thế  
Alpha Test: 20/08/2019
Open Beta: 20/08/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoangkim.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open server tiền phụng: lúc 14h00 ngày 19/08. cày cuốc sml  
Alpha Test: 19/08/2019
Open Beta: 19/08/2019 (14h)
 
KT - http://thientukiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv -lân kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 18/08 kiếm thế đỉnh cao năm 2019.  
Alpha Test: 18/08/2019
Open Beta: 18/08/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoaphung.com
Phiên bản: Kiếm Thế Mới Ra
Chủ nhật 14h 18/08 - ra mắt sv mới - update liên tục - cày cuốc miễn phí  
Alpha Test: 18/08/2019
Open Beta: 18/08/2019 (14h)