f
 
KT - http://kiemthehoangkim.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open server vân phụng: lúc 14h00 ngày 22/07. cày cuốc sml  
Alpha Test: 22/07/2019
Open Beta: 22/07/2019 (14h)
 
KT - http://www.kiemthe.top
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Nhận full đồng thường, đồng khóa, sát thần, bá vương không giới hạn - open 22/07  
Alpha Test: 22/07/2019
Open Beta: 22/07/2019
 
KT - http://thientukiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv -trung kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 21/07 kiếm thế đỉnh cao năm 2019.  
Alpha Test: 21/07/2019
Open Beta: 21/07/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthephongthan.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Ra mắt máy chủ [đế thần] 14h00 20/07/19 - chỉ cần cày cuốc là có tất cả  
Alpha Test: 20/07/2019
Open Beta: 20/07/2019 (14h)
 
KT - http://thanhxuankiem.com
Phiên bản: 2.6
Thanhxuankiem.com  
Alpha Test: 20/07/2019 (10h)
Open Beta: 20/07/2019 (10h)
 
KT - https://kiemthe1.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[ kiemthe1.com] thứ sáu: 14h 19/07 - open sv: hữu sơn ,cày cuốc không giới hạn  
Alpha Test: 19/07/2019
Open Beta: 19/07/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthedocton.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Cày cuốc là có đồ - [open] máy chủ mới: hằng tôn 14h00 ngày 18/07/2019  
Alpha Test: 18/07/2019
Open Beta: 18/07/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthethienma.com/
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[kiemthethienma.com] - open sv. phật thiên - 14h chiều 17/07 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận.  
Alpha Test: 17/07/2019
Open Beta: 17/07/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoangkim.com/​
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[kiemthehoangkim.com] -open server tiên phụng: lúc 14h00 ngày 15/07. cày cuốc sml  
Alpha Test: 15/07/2019
Open Beta: 15/07/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthemavu.net/
Phiên bản: Kiếm Thế Lậu
Khai mở s5 huyết kiếm 14h00 10/07. tham gia đua top hoàng đế  
Alpha Test: 01/01/2019
Open Beta: 10/07/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthethienma.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv. nhân thiên - 14h chiều 10/07 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận.  
Alpha Test: 10/07/2019
Open Beta: 10/07/2019 (14h)
 
KT - http://vodanhkiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv thần long - 14h chiều ngày 09/07/2019 - tinh hoa kiếm thế  
Alpha Test: 09/07/2019
Open Beta: 09/07/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthe.ml
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Alphatest kiếm thế ml - kt không bán ngũ hành ht, không bán ht, cày như võ lâm 1 - 8/7  
Alpha Test: 07/07/2019 (10h)
Open Beta: 08/07/2019 (10h)
 
KT - http://kiemthehoangkim.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open server hậu phụng: lúc 14h00 ngày 08/07. cày cuốc sml  
Alpha Test: 08/07/2019
Open Beta: 08/07/2019 (14h)
 
KT - http://thientukiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv -đông kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 07/07 kiếm thế đỉnh cao năm 2019.  
Alpha Test: 07/07/2019
Open Beta: 07/07/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoaphung.com
Phiên bản: Kiếm Thế Mới Ra
Chủ nhật 14h 07/07 - ra mắt sv mới - phiên bản mới tháng 7 - cực hot  
Alpha Test: 07/07/2019
Open Beta: 07/07/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthephongthan.com/
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[kiemthephongthan.com] ra mắt máy chủ [vương thần] 14h00 06/07/19 - chỉ cần cày cuốc là có tất cả  
Alpha Test: 01/01/2019
Open Beta: 06/07/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthe1.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Thứ sáu: 14h 05/07 - open sv: độc sơn ,cày cuốc không giới hạn  
Alpha Test: 05/07/2019
Open Beta: 05/07/2019 (14h)
 
KT - http://vodanhkiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Vodanhkiem.com - open sv thiên long - 14h chiều ngày 02/07/2019 - tinh hoa kiếm thế  
Alpha Test: 02/07/2019
Open Beta: 02/07/2019 (14h)
 
KT - http://thientukiem.com/
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[thiêntửkiếm] open sv -tây kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 30/06 kiếm thế đỉnh cao năm 2019.  
Alpha Test: 30/06/2019
Open Beta: 30/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthe1.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Thứ sáu: 14h 28/06 - open sv: lục sơn ,cày cuốc không giới hạn  
Alpha Test: 28/06/2019
Open Beta: 28/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthedocton.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Kiemthedocton.com - cày cuốc là có đồ - [open] máy chủ mới: bách tôn 14h00 ngày 27/06/2019  
Alpha Test: 27/06/2019
Open Beta: 27/06/2019 (14h)
 
KT - https://kiemthevn.net/
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Kiếm thế vn open beta 10h ngày 26/06/2019 miễn phí 100% cày quốc chuẩn phiên bản 2009(không hút máu)  
Alpha Test: 26/06/2019
Open Beta: 26/06/2019 (10h)
 
KT - http://vodanhkiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Vodanhkiem.com - open sv ức long - 14h chiều ngày 25/06/2019 - tinh hoa kiếm thế  
Alpha Test: 25/06/2019
Open Beta: 25/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoangkim.com/​
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[kiemthehoangkim.com] -open server bồ phụng: lúc 14h00 ngày 24/06. cày cuốc sml  
Alpha Test: 24/06/2019
Open Beta: 24/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoaphung.com/
Phiên bản: Kiếm Thế Mới Ra
[kiemthehoaphung.com] - ra mắt máy chủ mới 14h 23/06 - big update [bom tần hè]  
Alpha Test: 23/06/2019
Open Beta: 23/06/2019 (14h)
 
KT - http://thientukiem.com/
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[thiêntửkiếm] open sv -nam kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 23/06 kiếm thế đỉnh cao năm 2019.  
Alpha Test: 01/01/2019
Open Beta: 23/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthephongthan.com/
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[kiemthephongthan.com] ra mắt máy chủ [nhật thần] 14h00 22/06/19 - chỉ cần cày cuốc là có tất cả  
Alpha Test: 22/06/2019
Open Beta: 22/06/2019 (14h)
 
KT - www.kiemthe.top
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Kiemthe.top - server train đồ mới lạ, hấp dẫn, phiên bản 12 phái, ổn định open 22/06  
Alpha Test: 22/06/2019
Open Beta: 22/06/2019 (10h)
 
KT - https://kiemthe1.com/
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[ kiemthe1.com] thứ sáu: 14h 21/06 - open sv: an sơn ,cày cuốc không giới hạn  
Alpha Test: 21/06/2019 (14h)
Open Beta: 21/06/2019 (14h)
 
KT - https://www.kiemthethienma.com/
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[kiemthethienma.com] - open sv. tiên thiên - 14h chiều 19/06 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận.  
Alpha Test: 19/06/2019
Open Beta: 19/06/2019 (14h)
 
KT - https://www.vodanhkiem.com/
Phiên bản: Chuẩn Kiếm Thế 2009
Vodanhkiem.com - open sv pháp long - 14h chiều ngày 18/06/2019 - tinh hoa kiếm thế  
Alpha Test: 18/06/2019
Open Beta: 18/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoangkim.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open server mĩ phụng: lúc 14h00 ngày 17/06. cày cuốc sml  
Alpha Test: 17/06/2019
Open Beta: 17/06/2019 (14h)
 
KT - http://thientukiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv -tình kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 16/06 kiếm thế đỉnh cao năm 2019.  
Alpha Test: 16/06/2019
Open Beta: 16/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoaphung.com
Phiên bản: Kiếm Thế Mới Ra
Open sv chiến phụng 14h 16/06 - big update hè cực chất  
Alpha Test: 16/06/2019
Open Beta: 16/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthephongthan.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Ra mắt máy chủ [hộ thần] 14h00 15/06/19 - chỉ cần cày cuốc là có tất cả  
Alpha Test: 15/06/2019
Open Beta: 15/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthe1.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv: trường sơn ,cày cuốc không giới hạn  
Alpha Test: 14/06/2019
Open Beta: 14/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthedocton.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Cày cuốc là có đồ - [open] máy chủ mới: không tôn 14h00 ngày 13/06/2019  
Alpha Test: 13/06/2019
Open Beta: 13/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthethienma.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv. thông thiên - 14h chiều 12/06 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận.  
Alpha Test: 12/06/2019
Open Beta: 12/06/2019 (14h)
 
KT - http://vodanhkiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Vodanhkiem.com - open sv bích long - 14h chiều ngày 11/06/2019 - tinh hoa kiếm thế  
Alpha Test: 11/06/2019
Open Beta: 11/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoangkim.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open server an phụng: lúc 14h00 ngày 10/06. cày cuốc sml  
Alpha Test: 10/06/2019
Open Beta: 10/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoaphung.com/
Phiên bản: Kiếm Thế Mới Ra
Kiemthehoaphung.com - ra mắt máy chủ mới 14h 09/06 - phiên bản mới - lối chơi mới  
Alpha Test: 09/06/2019
Open Beta: 09/06/2019 (14h)
 
KT - http://thientukiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv -phong kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 09/06 kiếm thế đỉnh cao năm 2019.  
Alpha Test: 09/06/2019
Open Beta: 09/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthephongthan.com/
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[kiemthephongthan.com] ra mắt máy chủ [nhẫn thần] 14h00 08/06/19 - chỉ cần cày cuốc là có tất cả  
Alpha Test: 08/06/2019
Open Beta: 08/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthevip.top/
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[08.06.2019] open máy chủ anh hùng kiếm - kt2009  
Alpha Test: 07/06/2019 (8h)
Open Beta: 08/06/2019 (8h)
 
KT - https://kiemthe1.com/
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[ kiemthe1.com] thứ sáu: 14h 07/05 - open sv: minh sơn ,cày cuốc không giới hạn  
Alpha Test: 07/06/2019
Open Beta: 07/06/2019
 
KT - https://www.kiemthethienma.com/
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[kiemthethienma.com] - open sv. tượng thiên - 14h chiều 05/06 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận.  
Alpha Test: 05/06/2019
Open Beta: 05/06/2019 (14h)
 
KT - https://www.vodanhkiem.com
Phiên bản: Kiếm Thế Private
Open sv ngọc long - 14h chiều ngày 04/06/2019 - tinh hoa kiếm thế  
Alpha Test: 04/06/2019
Open Beta: 04/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoangkim.com/​
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[kiemthehoangkim.com] -open server tú phụng: lúc 14h00 ngày 03/06. cày cuốc sml  
Alpha Test: 03/06/2019
Open Beta: 03/06/2019 (14h)
 
KT - http://kiemthehoaphung.com/
Phiên bản: Kiếm Thế Private
[kiemthehoaphung.com] ra mắt máy chủ mới 14h 02/06 - update ngày hè event cực hot  
Alpha Test: 02/06/2019
Open Beta: 02/06/2019 (14h)