f
 
 
Alpha Test: 18/11/2019
Open Beta: 18/11/2019 (14h)
Open server thái phụng: lúc 14h00 ngày 18/11. cày cuốc sml  
OB hôm nay
 
Alpha Test: 05/11/2019
Open Beta: 05/11/2019 (14h)
Vodanhkiem.com - open sv bất long - 14h chiều ngày 05/11/2019 - tinh hoa kiếm thế  
 
Alpha Test: 20/10/2019
Open Beta: 20/10/2019 (14h)
Kiếm thế độc kiếm - train vũ khí ngoài bãi như võ lâm 1-hoài niệm kiếm thế 20/10  
 
Alpha Test: 02/11/2019
Open Beta: 02/11/2019 (10h)
Làng gió mới cho kiếm thế. open máy chủ mới bão thế 10h00 ngày 02/11  
 
Alpha Test: 08/11/2019
Open Beta: 08/11/2019 (14h)
Thứ sáu: 14h 08/11 - open sv: tích sơn ,cày cuốc không giới hạn  
 
Alpha Test: 16/10/2019
Open Beta: 16/10/2019 (14h)
Open sv. kim thiên - 14h chiều 16/10 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận.  
 
Alpha Test: 13/10/2019
Open Beta: 13/10/2019 (14h)
Ra mắt máy chủ mới 14h 13/10 - trải nghiệm đột phá mới tại phiên bản mới  
 
Alpha Test: 07/11/2019
Open Beta: 07/11/2019 (14h)
Cày cuốc là có đồ - [open] máy chủ mới: pháo tôn 14h00 ngày 07/11/2019  
 
Alpha Test: 18/10/2019
Open Beta: 18/10/2019 (14h)
Thứ sáu: 14h 18/10 - open sv: ngao sơn ,cày cuốc không giới hạn  
 
Alpha Test: 08/11/2019
Open Beta: 08/11/2019
Khai mở s2 - hỗ trợ tân thủ thả ga- train vũ khí như võ lâm 1 - open 08/11  
 
Alpha Test: 31/10/2019
Open Beta: 31/10/2019 (14h)
Cày cuốc là có đồ - [open] máy chủ mới: ảnh tôn 14h00 ngày 31/10/2019  
 
Alpha Test: 25/10/2019
Open Beta: 25/10/2019 (14h)
Thứ sáu: 14h 25/10 - open sv: tu sơn ,cày cuốc không giới hạn  
 
Alpha Test: 29/10/2019
Open Beta: 29/10/2019 (14h)
Open sv đạt long - 14h chiều ngày 29/10/2019 - tinh hoa kiếm thế  
 
Alpha Test: 04/11/2019
Open Beta: 04/11/2019 (14h)
Open server sin phụng: lúc 14h00 ngày 04/11. cày cuốc sml  
 
Alpha Test: 17/10/2019
Open Beta: 17/10/2019 (10h)
Khai mở s6 hỗ trợ tân thủ thả ga- train vũ khí trang bị - open 17/10  
 
Alpha Test: 15/10/2019
Open Beta: 15/10/2019 (14h)
Open sv vượng long - 14h chiều ngày 15/10/2019 - tinh hoa kiếm thế  
 
Alpha Test: 09/11/2019
Open Beta: 09/11/2019 (14h)
Ra mắt máy chủ [nha thần] 14h00 09/11/19 - chỉ cần cày cuốc là có  
 
Alpha Test: 23/10/2019
Open Beta: 23/10/2019 (14h)
Open sv. mộc thiên - 14h chiều 23/10 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận.  
 
Alpha Test: 09/11/2019
Open Beta: 09/11/2019 (10h)
Làng gió mới cho kiếm thế. open máy chủ mới vân thế 10h00 ngày 09/11  
 
Alpha Test: 20/10/2019
Open Beta: 20/10/2019 (14h)
Open sv -phượng kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 20/10 kiếm thế đỉnh cao năm 2019.  
 
Alpha Test: 10/11/2019
Open Beta: 10/11/2019 (14h)
Open sv -sữu kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 10/11 kiếm thế đỉnh cao năm 2019.  
 
Alpha Test: 16/10/2019
Open Beta: 16/10/2019 (10h)
Open kiếm thế ml - train vũ khí cuối mở map 200 - cân bằng dame open 15/16  
 
Alpha Test: 14/10/2019
Open Beta: 14/10/2019 (14h)
Open server phá phụng: lúc 14h00 ngày 14/10. cày cuốc sml  
 
Alpha Test: 16/11/2019
Open Beta: 16/11/2019 (10h)
Làng gió mới cho kiếm thế. open máy chủ mới thiên thế 10h00 ngày 16/11  
 
Alpha Test: 17/10/2019
Open Beta: 17/10/2019 (14h)
Cày cuốc là có đồ - [open] máy chủ mới: hắc tôn 14h00 ngày 17/10/2019  
 
Alpha Test: 13/11/2019
Open Beta: 13/11/2019 (14h)
Open sv. băng thiên - 14h chiều 13/11 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận.  
 
Alpha Test: 25/10/2019
Open Beta: 26/10/2019
Miễn phí 100%  
 
Alpha Test: 01/11/2019
Open Beta: 01/11/2019 (14h)
Thứ sáu: 14h 01/11 - open sv: thiện sơn ,cày cuốc không giới hạn  
 
Alpha Test: 30/10/2019
Open Beta: 30/10/2019 (14h)
Open sv. thủy thiên - 14h chiều 30/10 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận  
 
Alpha Test: 24/10/2019
Open Beta: 24/10/2019 (14h)
Cày cuốc là có đồ - [open] máy chủ mới: sương tôn 14h00 ngày 24/10/2019  
 
Alpha Test: 22/10/2019
Open Beta: 22/10/2019 (14h)
Open sv phát long - 14h chiều ngày 22/10/2019 - tinh hoa kiếm thế  
 
Alpha Test: 17/11/2019
Open Beta: 17/11/2019 (14h)
Open sv - thìn kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 17/11 kiếm thế đỉnh cao năm 2019.  
 
Alpha Test: 06/11/2019
Open Beta: 06/11/2019 (14h)
Open sv. thổ thiên - 14h chiều 06/11 - skill trấn phái - cày cuốc bất tận.  
 
Alpha Test: 02/11/2019
Open Beta: 02/11/2019 (14h)
Ra mắt máy chủ [tượng thần] 14h00 02/11/19 - chỉ cần cày cuốc là có  
 
Alpha Test: 07/11/2019
Open Beta: 07/11/2019 (8h)
Open máy chủ long môn phi kiếm 08h00 ngày 07/11/2019 - kiếm thế trấn phái  
 
Alpha Test: 03/11/2019
Open Beta: 03/11/2019 (14h)
Open sv -nhạn kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 03/11 kiếm thế đỉnh cao năm 2019.  
 
Alpha Test: 19/10/2019
Open Beta: 19/10/2019 (14h)
Ra mắt máy chủ [linh thần] 14h00 19/10/19 - chỉ cần cày cuốc là có  
 
Alpha Test: 27/10/2019
Open Beta: 27/10/2019 (14h)
Open sv -tí kiếm- vào [chủ nhât] 14h00 - 27/10 kiếm thế đỉnh cao năm 2019  
 
Alpha Test: 28/10/2019
Open Beta: 28/10/2019 (14h)
Open server úc phụng: lúc 14h00 ngày 28/10. cày cuốc sml  
 
Alpha Test: 19/10/2019
Open Beta: 19/10/2019 (10h)
Làng gió mới cho kiếm thế. open máy chủ mới thổ thế 10h00 ngày 19/10  
 
Alpha Test: 21/10/2019
Open Beta: 21/10/2019 (14h)
Open server việt phụng: lúc 14h00 ngày 21/10. cày cuốc sml  
 
Alpha Test: 12/11/2019
Open Beta: 12/11/2019 (16h)
Vodanhkiem.com - open sv hữu long - 16h chiều ngày 12/11/2019 - tinh hoa kiếm thế  
 
Alpha Test: 14/11/2019
Open Beta: 14/11/2019 (14h)
Cày cuốc là có đồ - [open] máy chủ mới: hậu tôn 14h00 ngày 14/11/2019  
 
Alpha Test: 25/10/2019
Open Beta: 25/10/2019 (10h)
Open kiếm thế ml - train vũ khí cuối siêu pk - cân bằng dame open 25/10  
 
Alpha Test: 26/10/2019
Open Beta: 26/10/2019 (14h)
Ra mắt máy chủ [dương thần] 14h00 26/10/19 - chỉ cần cày cuốc là có  
 
Alpha Test: 17/11/2019
Open Beta: 17/11/2019 (14h)
Ra mắt máy chủ [ma phụng] - phiên bản mới cực hot  
 
Alpha Test: 11/11/2019
Open Beta: 11/11/2019 (14h)
Open server hàn phụng: lúc 14h00 ngày 11/11. cày cuốc sml  
 
Alpha Test: 16/11/2019
Open Beta: 16/11/2019 (14h)
Ra mắt máy chủ [hổ thần] 14h00 16/11/19 - chỉ cần cày cuốc là có  
 
Alpha Test: 21/10/2019 (11h)
Open Beta: 21/10/2019 (11h)
Nhận ngay bộ trang bị +16 hoàng kim cùng hàng nghìn vạn bạc khóa, đồng khóa  
 
Alpha Test: 15/11/2019
Open Beta: 15/11/2019 (14h)
Thứ sáu: 14h 15/11 - open sv: đức sơn, cày cuốc không giới hạn