f
 


Game hiệp khách giang hồ miễn phí không cần nạp - Yulgang Vn V.20 OB 9/3/2022

Yulgang Vn V.20 - Alpha Test: 9/3/2022 - Open Beta: 9/3/2022 - Exp exp : x50 Drop drop : x10 - Game hiệp khách giang hồ miễn phí không cần nạp - HKGH - Hiệp Khách Giang Hồ private lậu mới ra tháng 3 2022

Trang chủ: http://yulgang.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/yulgangvnv20

YulgangOnline M.i.ễ.n P.h.í Toàn Bộ Ver 20.9 chuẩn.

Khai Mở : ../../2022

💵【Server】Gold.

⛔️【Đặc Sắc】Nói Không Với N.ạ.p Game (Free 100%).

🗽【Khốc Liệt】Thế Lực Chiến 20h00 Hàng Ngày.

💴【Kinh Điển】Bang Hội Chiến,Công Thành Chiến.

🌨【Drop】Toàn bộ Train nhặt .(Vật Phẩm bán shop + Gold Chuẩn)

🔬【EXP】Sẽ Cân Đối Cho Ae Cầy Cuốc.

💡 Hiện đại nhất 💎 Uỷ Thác !offline Sẽ nhận được vh và exp tại Huyền bột phái.

=============================================

Trang chủ: http://yulgang.vn

Fanpage : https://www.facebook.com/yulgangvnv20

Group : http://www.facebook.com/groups/congdongyulgang/

#Yulgangonline2022 #yulgang2022 #Gameprivate #hiepkhachgiangho #Gameonline #HKGH #Gamepc #Gamehot #Yulgang