f
 


Vui là chính - Yulgang Rosa Ver No Hero OB 18/8/2020

Yulgang Rosa Ver No Hero - Alpha Test: 18/8/2020 - Open Beta: 18/8/2020 - Exp x5 Drop x50 - Vui là chính - HKGH - Hiệp Khách Giang Hồ private lậu mới ra tháng 8 2020

Trang chủ: https://yulgangrosa.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/xichdekynguyen/?fref=gs&dti=670537306713175&hc_location=group_dialog

𝕐 𝕌 𝕃 𝔾 𝔸 ℕ 𝔾 ℝ 𝕆 𝕊 𝔸 - 𝕂𝕪̉ ℕ𝕘𝕦𝕪𝕖̂𝕟 𝕏𝕚́𝕔𝕙 Đ𝕖̂́
___________________________________________________________

19h00 (7h00 tối) ngày thứ 3, 18/08/2020. Yulgang Rosa chính thức khai mở máy chủ YR: Kỷ Nguyên Xích Đế. Đây là server hoàn thiện nhất của YR từ trước tới nay, cũng là server với nhiều cải tiến/điều chỉnh nhất. Một server Hà dành nhiều tâm huyết nhất; chỉ thời gian lập trình đã kéo dài một năm ròng. Server ghi dấu ấn với những đặc điểm:

𝓗𝓮̣̂ 𝓽𝓱𝓸̂́𝓷𝓰 𝓒𝓾̛𝓸̛̀𝓷𝓰 𝓱𝓸́𝓪 𝓣𝓻𝓪𝓷𝓰 𝓫𝓲̣ 𝓱𝓸𝓪̀𝓷 𝓽𝓸𝓪̀𝓷 𝓶𝓸̛́𝓲

Cường hóa không mất items chỉ giáng cấp xuống tùy theo cấp cường hóa hiện tại của Trang bị (Trang bị cường hóa từ 4->7 sẽ về 4. Trang bị cường hóa từ 8->11 sẽ về 8. Trang bị 12->14 sẽ về 12.)

𝓗𝓮̣̂ 𝓽𝓱𝓸̂́𝓷𝓰 𝓗𝓸̛̣𝓹 𝓽𝓱𝓪̀𝓷𝓱 𝓽𝓻𝓪𝓷𝓰 𝓫𝓲̣ 𝓱𝓸𝓪̀𝓷 𝓽𝓸𝓪̀𝓷 𝓶𝓸̛́𝓲

Từ bây giờ thay vì player phải tốn công op lại trang bị thì có thể thay thế các dòng (option) cũ bằng các dòng khác mạnh hơn kể cả khi trang bị đã cường hóa

𝓗𝓮̣̂ 𝓽𝓱𝓸̂́𝓷𝓰 𝓣𝓲𝓮̂́𝓷 𝓱𝓸́𝓪 𝓽𝓻𝓪𝓷𝓰 𝓫𝓲̣

Ở YR trang bị (vũ khí, áo, tay, chân, giáp) sẽ không drop mà mỗi nhân vật sẽ được cho 1 bộ trang bị ở đầu game, việc của player là phải Tiến hóa các trang bị này lên các cấp cao hơn và Cường hóa, Hợp thành chúng để mạnh hơn (tránh được tình trạng player bỏ công sức, tiền bạc đầu tư items xong sau đó không dùng nữa, bây giờ player đầu tư items 1 lần duy nhất và xài cả đời)

𝓗𝓮̣̂ 𝓽𝓱𝓸̂́𝓷𝓰 𝓐́𝓸 𝓬𝓱𝓸𝓪̀𝓷𝓰 𝓶𝓸̛́𝓲

Khi mở hộp Áo choàng ngẫu nhiên nhận được Áo choàng với các Option tăng sức mạnh ngẫu nhiên, có thể Tẩy luyện áo choàng để mạnh hơn và tăng cấp lên Sử Thi, Truyền Thuyết).

𝓒𝓪́𝓬 𝓬𝓱𝓾̛́𝓬 𝓷𝓪̆𝓷𝓰 𝓵𝓪̀𝓶 𝓷𝓮̂𝓷 𝓽𝓮̂𝓷 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲 𝓬𝓾̉𝓪 𝓨𝓡

Được nhiều server tham khảo như: World Boss, Hell Tower, War of God, Giao dịch @ ingame

𝓘𝓽𝓮𝓶𝓼 đ𝓾̛𝓸̛̣𝓬 𝓵𝓪̀𝓶 𝓵𝓪̣𝓲 𝓶𝓸̛́𝓲 (𝓰𝓲𝓪𝓸 𝓭𝓲𝓮̣̂𝓷, 𝓬𝓱𝓾̛́𝓬 𝓷𝓪̆𝓷𝓰)

Và còn nhiều chức năng sẽ ra mắt trong tháng đầu khai mở máy chủ. Với các tiêu chí: Game vui hơn, ít tốn kém hơn, lạ hơn và HAY HƠN. Rất mong nhận được sự ủng hộ của Anh/Chị.