f
 


Sever free pilll nói không @ shop - Yulgang-Private Test Game 19h 26/7/2021 V18.0 OB 31/7/2021

Yulgang-Private Test Game 19h 26/7/2021 V18.0 - Alpha Test: 26/7/2021 - Open Beta: 31/7/2021 - Exp x200 Drop x50 - Sever free pilll nói không @ shop - HKGH - Hiệp Khách Giang Hồ private lậu mới ra tháng 7 2021

Trang chủ: http://yg-private.com/index.php

Sever Test Yulgang-Private FREE TOÀN BỘ PILL NÓI KHÔNG VỚI CASH!!

CHÍNH THỨC bắt đầu vào 19h 26/7/2021

Trang chủhttp://yg-private.com/index.php
Downloadshttp://yg-private.com/cp/?a=download
Đăng Kýhttp://yg-private.com/cp/?a=reg

Giao Lưu Và Hỗ Trợ
Group discord: https://discord.gg/XGBS8XqZ
Fanpage: cập nhật sau!!!!!

Thông Tin Sever Test:
EXP
 : x200
Gold : x50
Drop : x20
Có Open Đua Test Nhận Quà Hỗ Trợ!!!!!!!! SEVER FREE TOÀN BỘ NÊN VIỆC DROP GOLD SẼ HƠI KHÓ NHÉ MNG!!!!!

Mua vật phẩm trên Webshop FREE
Vật phẩm hỗ trợ test được tạm bán ở các NPC thành Huyền Bột

Các dòng lệnh trong game:
Gõ lệnh: !help hoặc !trogiup để xem hướng dẫn
Di chuyển nhanh: !move " Tên bản đồ "
Mời tổ đội : !invite "ingame"
Thăng chức nhanh: Từ thăng chức 3 trở lên: !thangchuc3 ,4 , 5
Kiểm tra cash: !cash
Xóa toàn bộ pill đang dùng : !delpill
Xóa 1 vật phẩm trong túi: !del "0-65"
Xóa nhiều vật phẩm theo ô: !del2 ''số ô '' cách "tới số ô cần xóa"
Ly hôn: !lyhon
Dùng lệnh !trungsinh để tiến hành chuyển sinh.