f
 


❤️‍🔥 phiên bản mới nhất 20.0 ❤️‍🔥 🆕 trang bị sét thứ 3 trên người ( trang bị thần) 🥋 🆕 pet rồng bay ( cưỡi rồng )🐲 - Yulgang Online V.20💈alpha Test 7-9-2021 V.20 OB 7/9/2021

Yulgang Online V.20💈alpha Test 7-9-2021 V.20 - Alpha Test: 7/9/2021 - Open Beta: 7/9/2021 - Exp x999 Drop x999 - ❤️‍🔥 phiên bản mới nhất 20.0 ❤️‍🔥 🆕 trang bị sét thứ 3 trên người ( trang bị thần) 🥋 🆕 pet rồng bay ( cưỡi rồng )🐲 - HKGH - Hiệp Khách Giang Hồ private lậu mới ra tháng 9 2021

Trang chủ: http://yulgangonline.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/yulgangonline2021


 

❤️‍🔥Yulgang Online V.20💈Alpha Test 7-9-2021❤️‍🔥

✅ Exp : x999

✅ Drop : x999

➡️ Trang chủ: http://yulgangonline.com

➡️ Tải game: http://yulgangonline.com/taigame.php

➡️ Nhóm ZALO : https://zalo.me/g/cojwxz666

➡️ Group: https://www.facebook.com/groups/yulgangonline2021

❤️‍🔥 Phiên bản mới nhất 20.0 ❤️‍🔥

🆕 Trang Bị Sét Thứ 3 Trên Người ( Trang Bị Thần) 🥋

🆕 Pet Rồng Bay ( Cưỡi Rồng )🐲🐉

🆕 Map Quái 17x 18x 19x 🗺

🎯 Class Thần Nữ Chuẩn 🎯

🆕 Phó Bảng Địa Ngục Hoả Long Thăng Thiên 140 150. 🏯

🆕 Hệ thống thăng cấp nhận thuộc tính đầu thai.🍼

🌤 Bang hội chiến hàng tuần: Đại chiến Thiên Mã Cung 🌤

💒 Hệ thống kết hôn đám cưới .💒

⚔️ Hệ Thống PK ⚔️

❤️‍🔥 Sự kiện liên tục , hỗ trợ tân thủ 24/7 .❤️‍🔥

🌤 Nhiệm vụ hằng ngày 🌤

🐲 Và còn nhiều tính năng đang chờ các bạn khám phá.....vv . 🐲