f
 


99% - Vuipk Ra Sv 2acc/Pc 3.785 OB 5/5/2020

Vuipk Ra Sv 2acc/Pc 3.785 - Alpha Test: 1/5/2020 - Open Beta: 5/5/2020 - Exp 30 Drop 90% - 99% - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://vuipk.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/vuipk/

👙 Thông báo mở máy chủ 2 VUIPK (2ACC/PC)
⏰Thời Gian OPEN : 5 giờ tối, ngày 05/05/2020
🔥Giới hạn account online 2/ PC

➡️Trang Chủ http://vuipk.com
👉Tải game: http://taigame.vuipk.com
👉Fanpage: http://facebook.com/vuipk/
👙 Mới vào cấp 102, train siêu cấp ở hạn huyết lĩnh.
➡ Về ngọc thì free ngọc 5, săn ngọc 6, 7 ở Hạn Huyết Lĩnh, phiêu miêu phong, ác bá và ác tặc vẫn có được.
👙Mới vào nhận full trùng lâu.
👙 Bảng drop http://vuipk.com
1.Quái ở Hạn Huyết Lĩnh, Tháp Khắc, Đại Uyển drop các vật phẩm sau:
Ngọc 6 các loại, trùng lâu chi lệ, trùng lâu chi mang, thần binh phù, huyền hạo ngọc.
2.Phiêu miêu phong: ngọc 6 các loại, tàn khuyết thần tiết 7, thần binh phù. THANH TÂM PHỔ ĐỊA CHÚ, vàng, chú văn huyết ngọc, chú văn tinh ngọc, chú văn long ngọc, CHƯỞNG CỰ YẾU QUYẾT, TRÙNG LÂU GIỚI +1, TRÙNG LÂU NGỌC +1.
3.Ác bá và ác tặc: ngọc 6 các loại, thần binh phù, vàng, trùng lâu chi mang, trùng lâu chi lệ, chú văn huyết ngọc, chú văn tinh ngọc, chú văn long ngọc.
4.Q1.2.3 Tô Châu: tân mãng thần phù cấp 7, ngọc 6 các loại, vàng.
5.Boss Kính Hồ: trùng lâu chi mang và trùng lâu chi lệ, vàng.
6.BOSS VUIPK tại Hạn Huyết Lĩnh. Drop các vật phẩm sau:
Trùng lâu giới +1
Trùng lâu ngọc +1
Nguyên liệu thăng cấp long văn các loại

Thăng cấp trùng lâu +:
Trùng lâu +1 có thể mua shop hoặc săn ở Phiêu Miêu Phong, đánh Lý Thu Thủy nhặt được.
Muốn lên trùng lâu +2 +3 thì cần phải có trùng lâu +1 và nguyên liệu trùng lâu chi lệ hoặc trùng lâu chi mang.
🔥SỰ KIỆN ĐUA TOP 119:
TOP 1: 15 viên ngọc 7 tự chọn
TOP 2: 10 viên ngọc 7 tự chọn
TOP 3: 5 viên ngọc 7 tự chọn.
Khuyến mại 100% thẻ nạp đến hết ngày 10/05.