f
 


Chuẩn siêu nhân - Vui Pk 2 Acc 3.7 OB 23/5/2020

Vui Pk 2 Acc 3.7 - Alpha Test: 1/5/2020 - Open Beta: 23/5/2020 - Exp 30 Drop 30 - Chuẩn siêu nhân - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://thienlong.fun

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/vuipk/

💥Thông báo OPEN chính thức TLBB 2ACC/PC.

⛔️Thời gian open: 17 giờ ngày 23 tháng 05.

👉Trang chủ www.vuipk.com

★Fanpage: http://facebook.com/vuipk/

👙 Mới vào cấp 102, train siêu cấp ở hạn huyết lĩnh.

🌺 Về ngọc thì free ngọc 7 (MAX ngọc 7)

👙Mới vào nhận FULL TRÙNG LÂU.

Không donate bất cứ cái gì ngoài thần binh phù.

Thanh tâm phổ địa chú thì săn ở Boss VUIPK.

Long văn thì thì săn ở PMP và Boss VUIPK

Trùng lâu chi lệ và trùng lâu chi mang săn ở Boss Kính Hồ, Boss VUIPk. PMP, Ác Bá, Ác Tặc. TLCL và TLCM để nâng cấp ngọc + và đổi Chân. Trùng lâu.

Công lực đan dùng để tu luyện thì săn ở BOSS VUIPK là chính.

Tất cả vật phẩm một là miễn phí, hai là săn boss VUIPk hoặc đi phó bản có được. Chỉ donate mỗi thần binh phù để làm thần khí để duy trì sv. Mới vào có tặng thần khí luôn, tuy nó không mạnh nhưng sử dung luôn cũng tạm ổn.

⛔️Khẳng định: đây là thiên long 2 acc cho 1 máy tính. Và đây là một server hoàn toàn miễn phí, vui pk.