f
 


Cấp 100 tặng 1 món hkmp tự chọn - Võ Lâm Tuyệt Thế 2.0 OB 14/10/2023

Võ Lâm Tuyệt Thế 2.0 - Alpha Test: 11/10/2023 - Open Beta: 14/10/2023 - Exp x3 exp Drop x3 - Cấp 100 tặng 1 món hkmp tự chọn - JX1 - VLTK 1 - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 private lậu mới ra tháng 10 2023

Trang chủ: https://volamtuyetthe.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/volamtuyetthe2005


𝟭𝟵𝗛 – 1𝟰.1𝟬.𝟮𝟬𝟮𝟯 Võ Lâm Tuyệt Thế - Khai Mở Máy Chủ Mới : Châu Giang
Trang Chủ : 
volamtuyetthe.com.vn
Tải Game : https://bitly.li/drbw
Fanpage : https://www.facebook.com/volamtuyetthe2005
➖➖➖➖✡➖➖➖➖
𝗛𝗢̂̃ 𝗧𝗥𝗢̛̣ 𝗧𝗔̂𝗡 𝗧𝗛𝗨̉ :
- 4 Tiên Thảo Lộ 6H (4 Bình )
Cấp 10 : Nhận
- Thần Hành Phù (Vĩnh Viễn )
- Thổ Địa Phù ( Vĩnh Viễn )
- Túi Máu ( 5 Ngày ) Auto tự mở
- Ngựa 60
Cấp 30 : Nhận
- Trang bị Kim Phong
Cấp 40 : Nhận
- Trang bị Kim Phong
Cấp 50 : Nhận
- Trang bị Kim Phong
Cấp 60 : Nhận
- Trang bị Kim Phong
Cấp 80 : Nhận
- Về NPC môn phái Nhận 1 Skill 9x Cấp 1. ( Ngoại trừ skll Đường Môn Boom
Cấp 100 :Nhận
-Nhận 1 Món Trang Bị HKMP Tự Chọn

 ==== Phiên Bản Công Thành Chiến====
Cấp 100 Tặng 1 món HKMP tự chọn
Tối ưu tỷ lệ may mắn
Luyện Nhanh Từ Level 1 > 120 ( bắt đầu từ 120 chậm dần )
Tái hiện lại chuỗi nhiệm vụ Long Ngũ
Phiên bản đồ xanh 2005 chuẩn 100% VNG
Auto ingame độc quyền, tiện lợi, thông minh
Giới hạn 4 account /1PC – 8 account /1IP
Giới Hạn Tống Kim 1 account /1IP
Chặn kéo xe – Login máy Ảo – Auto Ngoài

➖➖➖➖✡➖➖➖➖
🕖𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗔𝗹𝗽𝗵𝗮 𝗧𝗲𝘀𝘁: 𝟭𝟵𝗵𝟬𝟬 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 1𝟭.10.𝟮𝟬𝟮𝟯

🕖𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗢𝗽𝗲𝗻 Đ𝘂𝗮 𝗧𝗢𝗣: 𝟭𝟵:𝟬𝟬 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 1𝟰.10.𝟮𝟬𝟮𝟯

🕖𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗞𝗲̂́𝘁 𝗧𝗵𝘂́𝗰 𝗧𝗢𝗣 : 𝟭𝟵:𝟬𝟬 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 15.10.𝟮𝟬𝟮𝟯

➖➖➖➖✡➖➖➖➖

Phiên Bản Thân Pháp – Đồ Xanh – Miễn Phí 1 Món HKMP Tự Chọn ( vĩnh viễn )

Auto Ingame Thông Minh – Không Thu Phí Giờ Chơi

Giới hạn 4 account /1PC – 8 account /1IP

Giới Hạn Tống Kim 1 account /1IP


➖➖➖➖✡➖➖➖➖

🎁 SỰ KIỆN THAM GIA TỐNG KIM TRẬN 21:00 VÀO 2 NGÀY ALPHA T.E.S.T 12.10 & 13.10

TOP 1 : 5.000 XU

TOP 2 : 3.000 XU

TOP 3 : 1.000 XU

TOP4 -10 : 500 XU

Lưu ý : Nếu có tên trong danh sách TOP vui lòng Inbox Fanpage để bảo lưu thông tin.

Phần thưởng sẽ được phát sau khi kết thúc đua TOP

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ☯➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Phần Thưởng TOP Cao Thủ & Môn Phái➖➖➖➖✡➖➖➖➖

𝙈𝙖̃ 𝙂𝙄𝙁𝘾𝙊𝘿𝙀 𝙇𝙖̀ : 𝚃𝙰𝙽𝚃𝙷𝚄

𝚟𝚞𝚒 𝚕ò𝚗𝚐 đế𝚗 𝙻ễ 𝚀𝚞𝚊𝚗 𝚌á𝚌 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚝𝚑ì 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚝𝚑ô𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 để 𝚗𝚑ậ𝚙

𝟷 𝚅𝙻𝙼𝚃

𝟷 𝚃𝚃𝙺

𝟷 𝙽𝙶Ự𝙰 𝟾𝟶 ( 𝟻 𝚗𝚐à𝚢 )

𝟻 𝙻𝙱 𝙳Ã 𝚃Ẩ𝚄

𝟷𝟶 𝙱Ì𝙽𝙷 𝚃𝚃𝙻 𝟷 𝙶𝙸Ờ