f
 


[19h00 ngày 16/5] khai mở server thành đô - 4 acc/pc - phiên bản hkmp - cày xu thả ga - Võ Lâm Truyền Kì 1 Võ Lâm Hkmp OB 16/5/2020

Võ Lâm Truyền Kì 1 Võ Lâm Hkmp - Alpha Test: 16/5/2020 - Open Beta: 16/5/2020 - Exp N/a Drop N/a - [19h00 ngày 16/5] khai mở server thành đô - 4 acc/pc - phiên bản hkmp - cày xu thả ga - JX1 - VLTK 1 - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://motthoihoangkim.net/

🔰🔰🔰Võ Lâm Truyền Kỳ 1 - 1 Thời Hoàng Kim
✅✅Khai mở máy chủ S1 - Thành Đô
✅✅Phiên bản 10 phái chuẩn VNG
✅✅Hệ thống trang bị từ Xích Lân - Diệu Dương
✅✅Anti Vietguard chống bug game

✅✅Giới hạn 4 Acc/Pc - 8 Acc/IP
✅✅Cày xu miễn phí thông qua các hoạt động trong game
-----------------------------------------------
🔰🔰🔰 Hỗ trợ auto kim yến:
+ Team từ 5-7 người : 30%
+ Team từ 8 - 11 người : 40%
+ Team > 11 người : 50%
-----------------------------------------------
📣📣📣Tham gia test : Hôm nay
📣📣📣Khai mở chính thức : 19h Ngày 16/5/2020 (Thứ 7)
-----------------------------------------------
♨Các hoạt động chính của server
✔Dã tẩu
✔Tống kim
✔Phong lăng độ
✔Tín sứ
✔Minh phượng cẩm nang
✔Boss hoàng kim
✔Boss sat thủ
✔Boss kiếm tiên lý bạch
✔Boss Độc cô cầu bại
✔Vận tiêu
✔Vận tiêu bang hội
✔Kiếm gia mê cung
✔Viêm đế
...
-----------------------------------------------
♨Thông tin hỗ trợ tân thủ
✔Trùng sinh 3 lv 150
✔Phi phong
✔Ấn
✔Trang sức
✔TDP - THP
✔Máu train
✔Viêm đế lệnh
✔Bắc đẩu trường sinh thuật
✔1 bộ trang bị minh phượng
-----------------------------------------------
Trang chủ : http://motthoihoangkim.net/