f
 


Xu dễ cày, game đông người chơi - Võ Lâm Ký Ức Công Thành Chiến - Đồ Xanh - Đồ Phổ OB 17/8/2021

Võ Lâm Ký Ức Công Thành Chiến - Đồ Xanh - Đồ Phổ - Alpha Test: 17/8/2021 - Open Beta: 17/8/2021 - Exp x4 Drop x4 - Xu dễ cày, game đông người chơi - JX1 - VLTK 1 - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 private lậu mới ra tháng 8 2021

Trang chủ: http://kyucvolam.com

Fanpage hỗ trợ: https://fb.com/kyucvl

⭐#Võ Lâm Ký Ức - Máy Chủ Hồi Ức⭐

♦️ #Đua TOP 120 (Chi tiết tại: http://kyucvolam.com/content.php?i=dua_top_120)

♦️ #Gói hỗ trợ Tân Thủ: Chi tiết tại (http://kyucvolam.com/content.php?i=goi_tan_thu)

🍃Thiên Sơn Tuyết Liên (𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 đ𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟖𝟎 - 𝐓𝐨𝐩 𝟏 𝐒𝐞𝐯𝐞𝐫 đ𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟗𝟒, 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟖𝟎 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠)

🍃 100 vạn lượng

🍃 1 Bộ Hồng Ảnh.

🍃 Túi máu 999 bình Ngũ Hoa.

🍃 1 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử

♦️ Nhân Sĩ khắp nơi có thể đến gặp NPC Hỗ Trợ Tân Thủ tại Ba Lăng Huyện trước để nhận hỗ trợ người chơi mới sau đó sẽ Mua Gói Hỗ trợ Tân thủ.

🍃 Hỗ trợ Tân Thủ ( Lv 10 và Set Kim Phong - 1 ngựa 2x )

🍃 Hỗ trợ vòng sáng tăng kháng tính đến LV 89

🍃 Hỗ trợ phần thưởng hàng ngày hấp dẫn ( Bao gồm Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt và Quế Hoa Tửu ).

♦️Trang chủ: kyucvolam.com

♦️Fanpage: fb.com/kyucvl

♦️Group: https://www.facebook.com/groups/347877010169591