f
 


Autoingame - chuẩn cày cuốc ctc 2005 - đồ xanh chủ đạo cực hiếm - Võ Lâm Hồi Ức Công Thành Chiến 2005 OB 11/9/2021

Võ Lâm Hồi Ức Công Thành Chiến 2005 - Alpha Test: 6/9/2021 - Open Beta: 11/9/2021 - Exp x2 Drop x2 - Autoingame - chuẩn cày cuốc ctc 2005 - đồ xanh chủ đạo cực hiếm - JX1 - VLTK 1 - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 private lậu mới ra tháng 9 2021

Trang chủ: https://hoiuc.mongxungba.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/volamhoiucmongxungba

🎆Khai Mở Máy Chủ Hồi Ức - AutoinGame - Chuẩn Cày Cuố​​​​​​​c


⏰Open Test : 06/09/2021
⏰Open Đua TOP : 19h00 11/09/2021 (Thứ Bảy)
💎Trang Chủ : https://bom.to/RFIdTs
💎Tải Game : https://bom.to/kwn0d5
💎Đăng Ký : https://bom.to/gN7Kmf
💰Thông Tin Đua TOP : https://bom.to/QOknbQ
💰Thông Tin Hoạt Động : https://bom.to/BMgvxo
==========================================
⏳ Tổng quan máy chủ :
👉 Phiên bản Chuẩn Công Thành Chiến 2005
👉 Giới hạn 3acc/PC và 6acc/IP
👉 Hệ thống Autoingame thông minh tiện lợi
👉 Cấm kéo xe không gây mất cân bằng
👉 Các hoạt động xuyên suốt
👉 Hệ thống trang bị và tiền vạn
👉 Hệ thống trang bị: Đồ Trắng, Đồ Xanh, Nhu Tình, Hiệp Cốt, Định Quốc, An Bang.
👉 Tỷ lệ rơi Opt : Rất thấp, nên đồ xanh cực kỳ có giá trị.
👉 Tiền vạn được canh chỉnh với tỉ lệ vừa phải nhằm tăng giá trị của tiền vạn trong trò chơi.
👉 Hệ thống ngựa: Từ ngựa cấp 20 đến Bôn tiêu.
==========================================
⏳ Hoạt động và tính năng của máy chủ :
Các hoạt động và tính năng của máy chủ chỉ có 1 số hoạt động thuần túy của phiên bản Công thành chiến.
Công thành chiến 3 trụ, thuế thành, đấu giá KCL.
👉 Phong lăng độ.
👉 Vượt ải Nhíp thí trần.
👉 Boss Hoàng kim.
👉 Boss Sát thủ.
👉 Quả Huy hoàng.
👉 Quả Huy hoàng kim
👉 Thiên Bảo Khố
👉 Nhiệm vụ dã tẩu.
👉 Nhiệm vụ Hoàng kim.
👉 Đại Hội Anh Hùng
👉 Chiến trường Tống kim.
👉 Liên đấu.
👉 Vận Tiêu Cá Nhân
👉 Vận Tiêu Bang Hội
==========================================
⏳ Hổ Trợ Tân Thủ :
🎁Cấp 60
🎁 Bộ Trang Bị Kim Phong Khóa VV
🎁 10 TLL 1 giờ
🎁 Ngựa 6x
🎁 Thần Hành Phù 7 Ngày
🎁 Thổ Địa Phù 7 Ngày
🎁 Túi Máu Tân Thủ Đến Cấp 90
🎁 1 Bí Kíp Khi Đạt Cấp 80
🎁 1 Ngựa 8x Random 7 Ngày
==========================================
⏳ Thông Tin Đua TOP : https://bom.to/QOknbQ
⏳ Thông Tin Hoạt Động : https://bom.to/BMgvxo