f
 


Nhận ngay trang bị hkmp max option, săn boss đoạt hkmp - Võ Lâm Đồ Tím Shxt OB 4/11/2023

Võ Lâm Đồ Tím Shxt - Alpha Test: 1/11/2023 - Open Beta: 4/11/2023 - Exp x2 Drop x3 - Nhận ngay trang bị hkmp max option, săn boss đoạt hkmp - JX1 - VLTK 1 - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 private lậu mới ra tháng 11 2023

Trang chủ: https://volamdotim.com/

Fanpage hỗ trợ: https://facebook.com/volamdotim


Lịch trình máy chủ:
Nội dung Chi tiết
Thử nghiệm máy chủ Thái Sơn Từ 19h00 ngày 01/11/2023 đến 12h00 ngày 04/11/2023
Chính thức khai mở máy chủ Thái Sơn 19h00 ngày 04/11/2023
Tổng quan về máy chủ
Nội dung Chi tiết nội dung
Trang bị Trang bị xanh x1.5 Option
Trang bị tím x1.5 Option
Trang bị HKMP Max Option
Trang bị An Bang, Đinh Quốc, Hiệp Cốt, Nhu Tình v.v
Giới hạn 4Acc/Máy/Đường Tuyền
Tính năng Dã Tẩu
Phong Lăng Độ
Tống Kim
Boss Sát thủ
Boss Hoàng Kim
Vượt ải
Viêm đế
Liên Đấu
Thiên Tử
Thất Thành Đại Chiến
Quả huy hoàng
Các điều luật -Cấm Post điểm tống kim khung giờ vàng 13h và 21h (Lần 1 bỏ trận tống kim đó, lần 2 khoá ổ cứng máy).
Công cụ hỗ trợ game Auto VLBS, Auto Kimyen
Sự kiện Sự kiện sẽ diễn ra từ 2 - 3 sự kiện / tháng
... ...

Hỗ Trợ Tân Thủ
 
Phần thưởng
Thăng cấp 60
1 Set kim phong tối đa thuộc tính
1 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái tối đa thuộc tính
Ngựa túc sương
Học 1 kỹ năng 90 miễn phí khi đạt cấp 80
Thổ địa phù x100
Thần hàn phù vĩnh viễn
Sửa đồ miễn phí
Vòng sáng hồi phục đến cấp 100

Thông tin máy chủ: