f
 


Giới hạn train 4 acc / pc - giới hạn hoạt động 1 acc / pc - Võ Lâm Công Thành Chiến 2005 Hệ Mộc Thân Pháp OB 11/7/2020

Võ Lâm Công Thành Chiến 2005 Hệ Mộc Thân Pháp - Alpha Test: 8/7/2020 - Open Beta: 11/7/2020 - Exp Drop - Giới hạn train 4 acc / pc - giới hạn hoạt động 1 acc / pc - JX1 - VLTK 1 - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 private lậu mới ra tháng 7 2020

Trang chủ: http://volamcongthanhchien.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/JXCTC

🔴 KHAI MỞ SEVER MỚI ĐỒ XANH #ĐẠI_GIANG_SƠN - SEVER THUỘC LIÊN CỤM SEVER TEAM VLCTC (AD HÒA)
🔴 THỬ NGHIỆM : 19h00 Ngày 08/07/2020 ( Thứ tư )
🔴 CHÍNH THỨC : 19h00 Ngày 11/07/2020 ( Thứ bảy)
🔴 Tựa game 3 năm http://volamcongthanhchien.com/
#Phiên_Bản_Game :#Train_4_acc - #PK_1_ACC_cầm_tay .
HỆ MỘC THÂN PHÁP . - Phiên bản game Cực Chất Mới Nhất Làng JX .
👉 Miễn Phí Giờ Chơi - Không Trang Bị Siêu Nhân .
👉 Không Boss Sát Thủ - Thuần Chất Đồ Xanh .
▬▬▬▬▬▬▬▬🔴▬▬▬▬▬▬▬▬​

🔴Xem chi tiết tổng quan về máy chủ Đại Giang Sơn:


🏰 Tìm Lại Ký Ức - Võ Lâm Công Thành Chiến 2005
🏤 Trang chủ: http://bit.ly/2Jlb3Sz
🏬 Fanpage: http://bit.ly/2LReKA8
🏘 Group: http://bit.ly/2HJONAt
#volam, #volam1, #volamcongthanhchien, #vlctc, #congthanhchien, #volamctc, #volamhaynhat, #volamdotim, #volammienphi, #volamshxt, #sonhaxactac