f
 


Vltk 1 phiên bản thân pháp,tính năng nguyên bản chuẩn công thành chiến, miễn phí giờ chơi - Võ Lâm Chính Tông Máy Chủ Châu Giang- Phiên Bản Thân Pháp OB 12/3/2022

Võ Lâm Chính Tông Máy Chủ Châu Giang- Phiên Bản Thân Pháp - Alpha Test: 8/3/2022 - Open Beta: 12/3/2022 - Exp 120 Drop 20 - Vltk 1 phiên bản thân pháp,tính năng nguyên bản chuẩn công thành chiến, miễn phí giờ chơi - JX1 - VLTK 1 - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 private lậu mới ra tháng 3 2022

Trang chủ: http://volamchinhtong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/volamchinhtong

CHÂU GIANG DẬY SÓNG - THỎA CHÍ ANH HÙNG !!

🔥 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐓𝐞𝐬𝐭: 𝟏𝟏𝐡 - 𝟖/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟐

🔥 𝐑𝐚 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜: 𝟏𝟏𝐡 - 𝟏𝟐/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟐

💥 Gần 2 năm đồng hành & phát triển, Võ Lâm Chính Tông đã có sự "thay da đổi thịt" khi đã luôn lắng nghe & có sự điều chỉnh phù hợp nhằm đáp ứng tình hình của Game.

💥 Máy chủ mới Châu Giang sẽ kế thừa những tinh hoa tốt đẹp từ các máy chủ đi trước, đồng thời sẽ có những tối ưu để giảm thiểu những điều chưa hợp lý trong quá trình vận hành.

🌟 Hãy cùng tiểu muội triệu tập huynh đệ, sẵn sàng chinh phục vùng đất mới, trải nghiệm vẹn nguyên hồi ức một thời nhé ❤

#VoLamchinhtong #ChauGiang #Maychumoi