f
 


server dành riêng cho người việt tại hải ngoại. - Võ Lâm Bí Sử - Hải Ngoại Ctc OB 30/8/2020

Võ Lâm Bí Sử - Hải Ngoại Ctc - Alpha Test: 20/8/2020 - Open Beta: 30/8/2020 - Exp 1 Drop 2 - server dành riêng cho người việt tại hải ngoại. - JX1 - VLTK 1 - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 private lậu mới ra tháng 8 2020

Trang chủ: http://www.volambisu.us/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/volambisuhaingoai

✴️ 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐌𝐎̛̉ 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐄𝐑

✴️ 𝐓𝐇𝐔̛̉ 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 : 𝟏𝟗𝐇𝟎𝟎 𝐍𝐠𝐚̀𝐲

✴️ 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐔̛́𝐂 : 𝟏𝟗𝐇𝟎𝟎 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟗/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟎 ( 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟕 )

🔵 𝑝ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 - 𝑐𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑖𝘪🔵

▬▬▬▬▬▬▬▬🔴▬▬▬▬▬▬▬▬

🔴 𝑻𝒂̣𝒊 𝒔𝒂𝒐 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒆̂𝒏 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝑽𝒐̃ 𝑳𝒂̂𝒎 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑯𝒂̣ ?

👉 Thứ 1: 95% 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 đ𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒂̀𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑩𝑸𝑻 𝒈𝒂𝒎𝒆, 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒍𝒂̆́𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊

👉 Thứ 2: Đ𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒖̃ 𝑩𝑸𝑻 𝒗𝒂̀ 𝑲𝒚̃ 𝑻𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝑽𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 3-4 𝒏𝒂̆𝒎 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝒗𝒂̀ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒂̀𝒏𝒉, 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒈𝒂𝒎𝒆.

👉 Thứ 3: 𝑻𝒂̣𝒊 𝑽𝒐̃ 𝑳𝒂̂𝒎 𝑩𝒊́ 𝑺𝒖̛̉ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒐̣̂ 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒄𝒐́ 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣, 𝒏𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̣𝒏 𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛.

✴️ 𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒄𝒉𝒂̆́𝒏 𝒎𝒂̀ 𝑽𝒐̃ 𝑳𝒂̂𝒎 𝑩𝒊́ 𝑺𝒖̛̉ - 𝑯𝒂̉𝒊 𝑵𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝑮𝑨𝑴𝑬𝑹.

🔰 Mọi cam kết với gamer đều thực hiện, nếu có sự thay đổi đều trưng cầu ý kiến của toàn bộ gamer, tôn trọng tiếng nói của các bang hội, dù lớn hay nhỏ, để đi đến tiếng nói, quyết định chung..

🔰 Giá trị acc và vật phẩm từ vài triệu lên tới con số vài chục thậm chí cả trăm triệu,

🔰 Bảo hộ xu và các vật phẩm có giá trị: Ngựa Phi Vân – Bôn Tiêu là những chiến mã duy nhất của server.

🔰 Hỗ trợ và xử lí các vấn đề về game một cách nhanh nhất và thỏa đáng nhất

▬▬▬▬▬▬▬▬🔵▬▬▬▬▬▬▬▬

✴️ THÔNG TIN SERVER:

♦️ Phiên bản cày cuốc trang bị xanh, lên cấp chậm.

♦️ Tiến trình đồ đạc, vật phẩm ra chậm dãi, phù hợp với những gamer thích sân chơi lâu dài, giá trị.

♦️ Trang bị chủ đạo: trang bị xanh, hiệp cốt, an bang, định quốc.

♦️ Chiến mã : Xích thố, chiếu dạ, phi vân, bôn tiêu. Phi Vân thần mã, Bôn Tiêu thần mã, Phiên Vũ thần mã chỉ duy nhất có 1 con, xuất hiện tại đua top 120, 150 và 165, được bảo hộ lần lượt 10tr, 20tr và 30tr.

♦️ Các tính năng cốt lõi của game : Dã tẩu, Vượt ải, Tống Kim, boss Hoàng Kim, Phong Lăng Độ…

♦️ Giới hạn 1PC 6 accout, 1IP 6 accout, chặn hoàn toàn mutilogin và kéo xe liên máy.

♦️ Bang hội thành viên 120 acc/ bang.

♦️ Công thành thất thành 7 trụ.

♦️HKMP xuất hiện khi nhân sĩ đạt 8000 nhiệm vụ dã tẩu.

▬▬▬▬▬▬▬▬🔴▬▬▬▬▬▬▬▬

✴️ THÔNG TIN HỖ TRỢ TÂN THỦ:

👉 Hỗ trợ vòng sáng và level 60

👉 Nhân vật cày cấp từ level 10

👉 Hỗ trợ tân thủ set Kim Phong 30 Ngày.

👉 Nhận skill từ 1 ->6x ngay khi gia nhập môn phái.

👉 Cấp 90 có thể nhận skill 9x tại npc lễ quan.

▬▬▬▬▬▬▬▬🔴▬▬▬▬▬▬▬▬

✴️ Nhập code tại NPC Lễ Quan các thôn:

👉 Hỗ trợ THP 7 ngày.

👉 Hỗ trợ 5 bình TTL 1 giờ. (chết không mất)

👉 Hỗ trợ 240 điểm danh vọng

👉 Hỗ trợ 30 điểm tài lãnh đạo

🔰 🔰 Để có code các bạn vui long like share bài viết này ở chế độ công khai tag 5 người bạn vào bài viết sau đó inbox fanpage chúng tôi sẽ tiến hành gửi code lại cho bạn

▬▬▬▬▬▬▬▬🔴▬▬▬▬▬▬▬▬

✴️ ĐUA TOP OPEN:

🔰Thời gian bắt đầu: 19h00 ngày

🔰Thời gian kết thúc: 19h00 ngày 02/09/2020

👉Hạng 1: ? xu + 5 VLMT + 5 TTK

👉Hạng 2: ? xu + 4 VLMT + 4 TTK

👉Hạng 3: ? xu + 3 VLMT + 3 TTK

👉Hạng 4: ? xu + 2 VLMT + 2 TTK

👉Hạng 5: ? xu + 1 VLMT + 1 TTK

▬▬▬▬▬▬▬▬🔴▬▬▬▬▬▬▬▬

⚜️ PHẦN THƯỞNG BANG HỘI:

➡️ Bang hội chiếm Biện Kinh tuần đầu : 2000xu

➡️ Bang Hội chiếm Lâm An tuần đầu : 1000xu

➡️ Bang hội chiếm Phượng Tường – Tương Dương – Đại Lý + Dương Châu + Thành Đô mỗi thành tuần đầu là: 500xu

▬▬▬▬▬▬▬▬🔴▬▬▬▬▬▬▬▬

⚜️ PHẦN THƯỞNG CÁ NHÂN:

Liên đấu tháng đầu tiên sẽ là đơn đấu tự do, các nhân sĩ đạt top từ 1-4 sẽ nhận phần thưởng như sau:

➡️ Top 1: 1000xu

➡️ Top 2: 700xu

➡️ Top 3: 500xu

➡️ Top 4: 300xu

▬▬▬▬▬▬▬▬🔴▬▬▬▬▬▬▬▬

Website : https://bitly.com.vn/qV5ge

Fanpage: https://bitly.com.vn/Vyszm

Tải game: https://bitly.com.vn/X2Bae

Đăng Ký : https://bitly.com.vn/NIPPd

Group mua bán :https://bitly.com.vn/xNq4W